zákaz provozu aut na naftu je nepřiměřený | Aktuality | autoweek.cz

Zákaz provozu aut na naftu je nepřiměřený

Zákaz provozu aut na naftu je nepřiměřený

28.04.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Ústřední asociace německého průmyslu motorových vozidel (ZDK) upozorňuje na skutečnost, že navzdory výrazně menšímu provozu jsou zjišťovány stále vysoké hodnoty NOX. Proto ZDK považuje zákaz provozu vozidel na motorovou naftu za nepřiměřený.
V době koronavirové krize objem dopravy v celé Evropě výrazně klesl. Jenže měřicí stanice v Německu zveřejňují hodnoty znečištění vzduchu oxidy dusíku, které tomu neodpovídají. Na základě současných výsledků měření jsou podle názoru Ústřední asociace německého průmyslu motorových vozidel (ZDK) zákazy provozu motorů na naftu nepřiměřené.
 
Prezident ZDK Jürgen Karpinski říká: „Pokud se měření oxidů dusíku v různých známých hotspotech trvale nesnižuje, a to i přesto, že provoz je už několik týdnů výrazně snížený, nafta již nemůže být obětním beránkem. Ukazuje to, že další faktory, jako například povětrnostní podmínky a další zdroje emisí, rovněž koncentraci NOX ovlivňují.“
 
Ve svém rozhodnutí z roku 2018 spolkový správní soud v Lipsku zdůraznil, že zákazy řízení mohou být nařízeny pouze pokud test prokáže, že „zákaz provozu vozidel na naftu je jedinými vhodným opatřením k co nejrychlejšímu odstraněné překračování emisí NOX.“
 
Jürgen Karpinski řekl: „Výsledky měření, zveřejněné v různých mediálních zprávách, jasně ukazují, že tomu tak již nemůže být. Nyní se ukazuje, že křížová výprava organizace pro ochranu životního prostředí DUH proti vznětovým motorům životnímu prostředí nic nepřinesla. Ve skutečnosti ztratila poslední kousek důvěryhodnosti a legitimity své činnosti. Mnoho milionů majitelů vozidel na naftu a tisíce prodejců aut byly uvrženy do zoufalství, protože jejich vozidla se vznětovými motory obrovskou mírou ztratila na hodnotě. Potřebujeme vznětové motory s nízkými emisemi více než kdy jindy, abychom splnili přísné cíle pro CO2. Omlazování vozového parku také pomůže k ochraně životního prostředí.“