zásadní legislativa v ojetinách | Aktuality | autoweek.cz

Zásadní legislativa v ojetinách

Zásadní legislativa v ojetinách

01.06.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

AAA Auto k platnosti nové regulace seřadilo přehled zásadních změn zákonů za 25 let: vůz přehlásíte kdekoliv, nedokončení převodu se nevyplatí.
Legislativní vývoj na trhu s ojetými automobily za uplynulých 25 let zaznamenal mnoho změn: od zavedení a pozdějšího zrušení zákazu dovozu starých aut, přes problematiku stáčení tachometrů až po aktuální novelu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která přichází v platnost právě dnes 1. června 2017. Měla by usnadnit motoristům zejména registraci vozidel, která bude možná na kterémkoliv registru, ale také přinutit řidiče, aby registrační proces vždy řádně dokončili.
 
AAA Auto k této změně sestavila přehled zásadních legislativních úprav za uplynulých 25 let a zaměřila se i na blízkou budoucnost. V plánu jsou totiž další změny regulace trhu ojetin.
 
Registrace kdekoliv, nucené dokončení přihlášení
Nejaktuálnější změnou je novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která vejde v účinnost 1. června 2017 a usnadní zejména vlastníkům a provozovatelům vozidel kontakt s úřady. Dosud bylo totiž možné provést registraci nového vozidla nebo změnu vlastníka pouze na úřadě, kde bylo auto dosud registrováno, tzn. v místě trvalého bydliště dosavadního majitele. Od 1. června mohou majitelé provést zápis na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností v ČR podle svého výběru. Další změnou v této novele je prodloužení platnosti protokolu evidenční kontroly, která se mění z aktuálních 14 na 30 dní.
 
Podle nové legislativy bude možné provést změnu vlastníka vozidla i když nový majitel vozu neposkytne patřičnou součinnost. Úřad na základě žádosti podané původním vlastníkem vyzve nového majitele, aby se do přiměřené doby k žádosti vyjádřil a dodal potřebné doklady k registraci. Když tak nový majitel neučiní, úřad i přesto zapíše nového vlastníka do registru vozidel a k autu vystaví nový technický průkaz a osvědčení o registraci. Nový majitel auta tak po určité době v podstatě přijde o platné osvědčení o registraci. Při provozu vozidla se tak bude dopouštět přestupku, za což mu hrozí postih ze strany policie či správních orgánů.
 
„Proto by si každý, kdo kupuje ojetý vůz, měl od června uvědomit, že je pro něj jednodušší a bezpečnější registraci dokončit. Jen tak bude mít nad celým procesem kontrolu a neskončí s neplatnými dokumenty k automobilu, popřípadě nebude riskovat pokuty,“ uvedl provozní ředitel AAA Auto Petr Vaněček.
 
Konec polopřevodů
Aktuální úprava převodů navazuje na regulace řešené v roce 2015. Konec června 2015 byl pro trh ojetin významným milníkem. Přestaly platit tzv. polopřevody (auto bylo napsané ve velkém technickém průkazu na nového majitele, ale nebylo převedeno v registru vozidel). Ještě v červnu bylo v registru ČR podle ministerstva dopravy takto vedených přes 700 000 aut. Majitelům vozidel, kteří nestihli do konce června 2015 vůz převést, byl v registru vyznačen administrativní zánik a jejich vozidla byla trvale vyřazena z provozu.
 
Liberalizace trhu po roce 2000 znamenala i příchod mnoha nešvarů
Jiným důležitým milníkem v oblasti ojetin byl 1. leden 2000, kdy začalo platit ustanovení zákona o silniční dopravě, které zakazovalo dovoz aut starších 8 let nesplňujících emisní normu Euro 2. Už o rok později se toto ustanovení stalo předmětem politických tahanic a nátlaku individuálních dovozců, kteří se domáhali jeho zrušení. V srpnu 2001 jejich protesty vyvrcholily blokádou ministerstva dopravy. Další blokáda přišla 31. ledna 2003, kdy dovozci blokovali hraniční přechod Hora sv. Šebestiána.
 
Rok 2004 dovozce přestárlých aut potěšil. V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie začala platit novela zákona, která umožnila dovoz vozidel bez omezení stáří. Ministerstvo dopravy přistoupilo k novelizaci z důvodů nařízení Evropské komise, podle které byly dosavadní podmínky dovozu v rozporu s volným pohybem zboží. Limit maximálního stáří dovážených vozidel chránil především životní prostředí a zdraví obyvatel. MDČR pod nátlakem EK ustoupilo, jelikož ČR hrozily nemalé finanční sankce.
 
„Liberalizace trhu sice na jednu stranu rozšířila nabídku ojetých vozů, na druhou stranu začalo postupně docházet k dovozu ojetých automobilů s těžko dohledatelnou historií či padělaným rokem výroby a stavem tachometru. Zejména v posledních letech tak došlo k zaplavení trhu v ČR především stočenými ojetinami ze zahraničí,“ řekl dále Petr Vaněček.
 
Stáčení tachometrů, dovozy a emise
Prokazování původu vozu, omezení vlastníků ojetin vyplývající z emisních norem, ale zejména možné úpravy tachometru se po liberalizaci trhu s příchodem milénia proto staly mnohem důležitější než předtím. S jistým zpožděním na tuto nutnost různým způsobem reagovala i legislativa. V roce 2008 zavedlo Ministerstvo dopravy ČR za účelem zkvalitnění činnosti STK on-line centralizovaný informační systém stanice technické kontroly (CIS STK). Tento systém začal k 1. 1. 2015 poskytovat údaje o najetých kilometrech, které byly sbírány od roku 2008.
 
Dne 1. 1. 2015 byla dále spuštěna aplikace Ministerstva dopravy ČR Kontrolatachometru.cz, která umožnila ověřit si historii nájezdu vozidla. Každý, kdo disponuje VIN vozidla a číslem posledního protokolu z STK, si tak nyní může ověřit, zda neexistuje záznam zpochybňující pravost jeho stavu tachometru. Systém má však jistá omezení. Ke zjištění nájezdu je potřeba číslo posledního protokolu z STK, které je ve velkém technickém průkazu. Stav kilometrů si tak neověří nikdo, kdo nemá k dispozici velký technický průkaz vozu. Databáze navíc zatím nedokáže odhalit manipulaci s tachometry, pokud k nim dochází před první návštěvou tuzemské STK. Odhalení tak unikají zejména stočená dovážená ojetá auta.
 
Důležitým nástrojem státu v boji proti nekvalitním ojetinám z dovozu se dále stala novela zákona 185/2001 Sb. o odpadech, přijatá parlamentem 23. září 2008, stanovující poplatky při první registraci či přeregistraci vozu v ČR, a to podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s právními předpisy Evropských společenství Euro 0 až Euro 2. Ta začala platit 1. ledna 2009. Poplatky v rozmezí od 3000 do 10 000 Kč jsou od té doby vybírány stále.  Novelizace zákona rozšiřující poplatky i na vozy Euro 3 zatím schválena nebyla.
 
Ještě zbývá zákaz stáčení a registr kilometrů
Aby byla legislativa, regulující trh ojetých aut, kompletní, chybí udělat posledních několik kroků, které se již v připravují. Novela zákona 56/2001 Sbírky, s plánovanou účinností v květnu 2018, která je již před projednáním ve vládě, počítá se zákazem stáčení tachometrů.
 
„Co v ní podle našich informací ještě chybí, je vytvoření systému sběru dat o nájezdu automobilů podle tzv. Belgického modelu organizace Car Pass. Byli bychom rádi, pokud by se povinnost zasílat stavy kilometrů pro servisy, pojišťovny nebo úvěrovky podařilo do zákona ještě doplnit, aby tak veřejnost měla větší přehled o historii jednotlivých vozů. Připojení k celoevropské databázi pak už celý proces završí,“ uzavřel Petr Vaněček.