země v4 spojují své síly | Aktuality | autoweek.cz

Země V4 spojují své síly

Země V4 spojují své síly

16.04.2018 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Sdružení automobilového průmyslu ČR uspořádalo už druhé setkání představitelů automobilového průmyslu zemí Visegrádské 4 V4 Automotive Summit - po loňském setkání v Bratislavě tentokrát v Praze.
Automobilový průmysl je ve všech čtyřech zemích Visegrádské 4 klíčovou oblastí při tvorbě HDP a současně je jedním z nejvýznamnějších v rámci celé EU, protože v zemích V4 se produkuje více než 20 % všech osobních automobilů, ale také zde je významná produkce spalovacích motorů a mnoho dodavatelských firem závislých na produkci spalovacích motorů.
 
Automobilový průmysl do zemí V4 přináší investice, stará se o podporu technického vzdělávání a je i základem vývoje a výzkumu. Všechny čtyři země disponují velmi dobrou infrastrukturou i kvalitními pracovníky, což je pro investory přitažlivé. Pokud tomu tak má být i v budoucnosti, pak je nezbytná spolupráce veřejného sektoru těchto zemí.
 
Setkání v Kaiseršternském paláci uvedl president AutoSAP Bohdan Wojnar. Upozornil na kontrast mezi tím, co automobilky podporují, a co jezdí na evropských silnicích a zákazníci od automobilek požadují. „Musíme se připravit na dramatickou proměnu vozového parku, přičemž nástup elektromobility je nevratný. Jenže podíl vozidel s elektrickým pohonem je stále velmi malý a mimo Evropu s výjimkou Číny zcela zanedbatelný. Sami výrobci bez podpory státní správy nemohou emisní cíle splnit. Poptávku nelze vyvolat bez vybudování potřebné infrastruktury a podpory ze strany států a měst. Budoucí rozvoj mobility bude vyžadovat významná legislativní rozhodnutí a ta nesmějí penalizovat výrobce,“ řekl Bohdan Wojnar.
 
„Veškeré regulace musejí být realistické, a proto musejí země V4 prosazovat své zájmy v Bruselu společně aby je slyšeli ti, kteří o budoucnosti mobility v Evropě rozhodují,“ zdůraznil Bohdan Wojnar.
 
Summit moderoval bývalý dlouholetý generální tajemník sdružení evropských automobilek ACEA a člen poradní skupiny Evropské komise Ivan Hodáč. Ten shrnul současnou situaci v zemích V4 do tří základních bodů:
1) situace v automobilovém průmyslu v zemích V4 je velmi dobrá, ale bez potřebných investic do klíčových oblastí to tak nemusí zůstat
2) jsou nezbytné především investice do lidí, protože ti jsou klíčem k udržení konkurenceschopnosti i v budoucnosti
3) strategický význam má spolupráce, lepší vzájemná komunikace i více komunikace navenek a častější návštěvy odpovědných lidí v Bruselu.
 
První část jednání se zaměřila na současný stav jednání o snižování emisí CO2 v rámci EU po roce 2020 a jeho možné dopady pro automobilový průmysl v zemích V4. Tuto část uvedl současný generální tajemník ACEA Erik Jonnaert. ten zdůraznil, že automobilový průmysl podporuje dekarbonizaci dopravy, ale požaduje stanovení realistických cílů mj. i v souladu s výrobními cykly. Upozornil i na to, že požadovaný přechod od využívání vznětových motorů k zážehovým je spojen s nevyhnutelným zvýšením emisí CO2. Problémem je, že se stanovují limity pro roky 2025 a 2030 a přitom ještě vůbec nemáme k dispozici výchozí data pro rok 2020, protože ještě neznáme dopad nové metodiky měření emisí WLTP.
 
Druhá část jednání se zaměřila na současný stav příprav zemí V4 na radikální snižování emisí CO2 a zavádění alternativních systémů pohonu v dopravě. Z tohoto jednání stojí za vyzdvižení připomínka zástupce maďarského ministerstva národního rozvoje Zoltána Horvátha, že jakékoliv dotace na podporu elektromobility nakonec vždy zaplatí všichni daňoví poplatníci. Pozoruhodná je také masivní podpora použití elektrických autobusů v Polsku, byť tato země produkuje naprostou většinu elektrické energie spalováním hnědého uhlí. Přínosem přitom má být přesun škodlivých emisí mimo městská centra.
 
Na závěr představitelé sdružení automobilového průmyslu zemí V4 podepsali společné Klíčové poselství. V něm vyzývají instituce EU, aby přijaly ambiciózní ale současně realistické cíle týkající se emisí CO2 pro nová osobní a lehká užitková vozidla po roce 2020. Vzhledem k tomu, že přechod na čistou mobilitu vyžaduje více než jen výrobu méně znečišťujících vozidel, vyzývají vlády zemí V4 a instituce EU, aby zavedly a udržovaly integrovaný přístup k budoucí politice v oblasti emisí CO2 a čisté mobilitě se širokým spektrem podpůrných opatření. Zavedení dostatečné infrastruktury alternativních paliv je jedním z hlavních předpokladů realistického přijetí trhem.

Automobilový průmysl v zemích V4 podíl autoprůmyslu na HDP zaměstnanců v autoprůmyslu roční produkce vozidel celkový
vozový

park
registrováno EV EV v 2017
Česká republika 9 % 159 000 1 421 300 6 154 003 7 900 307
Slovensko 13 % 130 000 1 025 000 2 478 850 3 623 209
Polsko 3,8 % 180 000 689 700 17 875 600 45 889 439
Maďarsko 10 % 167 000 506 000 3 471 997 7 500 749


  • Země V4 spojují své síly
  • Země V4 spojují své síly
  • Země V4 spojují své síly
  • Země V4 spojují své síly