zemní plyn řešením mnoha problémů | Aktuality | autoweek.cz

Zemní plyn řešením mnoha problémů

Zemní plyn řešením mnoha problémů

28.08.2018 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Zemní plyn představuje moderní, kvalitní a šetrné palivo pro vytápění a ve stlačené formě (CNG) je nejperspektivnějším palivem v dopravě z ekologického i ekonomického hlediska. To bude náplní kampaně, kterou spouští Český plynárenský svaz.
Český plynárenský svaz zahajuje od září dlouhodobou kampaň, jež má upozornit na pozitivní a ekologické aspekty využívání zemního plynu. Jejím cílem je podpořit přechod domácností na vytápění zemním plynem a rozšíření povědomí o výhodách CNG v osobní dopravě.
 
„Domácnosti jsou největším znečišťovatelem ovzduší v České republice, protože průmyslové podniky už své problémy dokázaly vyřešit. Téměř 90 % celkových emisí karcinogenního benzo(a)pyrenu a bezmála 40 % celkových emisí prachových částic PM10 pochází z lokálního vytápění domácnostmi. Jde o opravdu alarmující zjištění. Do našeho bezprostředního okolí jdou tisíce tun prachu, které zbytečně otravují naše ovzduší. Připravili jsme proto kampaň, jejímž prostřednictvím chceme upozornit na fakt, že přejít na zemní plyn je výhodné, ekologické a odpovědné řešení,“ zdůraznil předseda Rady Českého plynárenského svazu (ČPS) Jan Valenta s odkazem na data Národního programu snižování emisí ČR ministerstva životního prostředí.
 
V České republice je dosud v provozu přes 300 000 zastaralých a neekologických kotlů na tuhá paliva 1. a 2. třídy. Každý ročně vypustí do ovzduší až 300 kg prachu. Na následky nepříznivých vlivů zhoršené kvality ovzduší v roce 2016 v České republice podle Státního zdravotního ústavu předčasně zemřely 4000 lidí. Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí z roku 2017 řadí ČR do pětice evropských zemí, kde znečištění vzduchu představuje pro populaci významnou hrozbu.
 
Výraznému zlepšení stavu ovzduší u nás v současnosti napomáhají tzv. kotlíkové dotace, jejichž druhá vlna aktuálně probíhá. V celém programu by měly být do roku 2020 vyhlášeny tři výzvy, stát plánuje přerozdělit ze zdrojů Evropské unie celkem devět miliard korun. Počítá se s výměnou až 100 000 zastaralých kotlů.
 
Kampaň ČPS startuje v médiích od 1. září 2018. Její první vlna je naplánovaná na podzim letošního roku, druhá na jaro 2019. S rodinou, jejíž denní rutinou je přikládání do kotle, se veřejnost setká nejen v televizní reklamně, ale také na internetu, včetně sociálních sítí. Třetí část kampaně v létě 2019 představí pozitivní dopady využívání stlačeného zemního plynu (CNG) v dopravě. Hovořit se bude o výhodách v podobě nízkých nákladů za ujetý kilometr i šetrnosti k životnímu prostředí. Obdoba podpory prodeje vozidel méně zatěžujících životní prostředí formou ekvivalentní kotlíkovým dotacím (což je forma šrotovného) je ale u nás bohužel politicky nerealizovatelná.
 
„Lidé by měli vědět, že na CNG lze jezdit za polovinu. Pro každý rodinný rozpočet je to výrazná úspora a pro nás všechny každé auto na CNG znamená méně škodlivin v ovzduší. Navíc současná vláda poskytla dlouhodobé garance úspor, a to díky snížené sazbě spotřební daně na CNG. I to je důvod, proč právě nyní je v dopravě stlačený zemní plyn alternativním palivem číslo jedna,“ upozornil Jan Valenta.
 
Použití automobilů na CNG je zcela bezproblémové, protože v ČR už je k dispozici potřebná infrastruktura - ještě letos by počet plnicích stanic měl překročit hranici 200.
 
Zemní plyn představuje ekonomické i ekologické řešení také pro nákladní dopravu, a to nejen ve formě CNG, ale také v podobě zkapalněného zemního plynu (LNG). Nákladní vozy na LNG mají dojezd až 1200 km a firmám mohou ušetřit až 25 % nákladů na pohonné hmoty.