zemřel ing. otakar gregora | Aktuality | autoweek.cz

Zemřel Ing. Otakar Gregora

Zemřel Ing. Otakar Gregora

18.06.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

V úterý 18. června zemřel po vleklé nemoci ve věku nedožitých 88 let Ing. Otakar Gregora (*21. 6. 1931), uznávaný motoristický novinář, bývalý dlouholetý spolupracovník časopisu Automobil (Automobil Revue), kde byl v letech 1992 až 2001 zástupcem šéfredaktora.

Příznivcům automobilové techniky je také známé jeho působení v redakci Světa motorů, kde pracoval od roku 1966, avšak s politicky vynuceným přerušením v letech 1984 až 1991. Po návratu byl v letech 1991 a 1992 ve Světě motorů šéfredaktorem, odkud opět nedobrovolně přešel do redakce Automobilu.

V Ing. Gregorovi odešel vynikající motoristický odborník, velmi vzdělaný technik s encyklopedickými znalostmi, a především důsledný prosazovatel a zastánce automobilového odborného názvosloví. Byl to právě on, kdo v šedesátých letech minulého století spoluvytvářel, jako pracovník tehdejšího Úřadu pro normalizaci a měření, moderní automobilovou terminologii a své znalosti následně přenášel i do publicistiky. Už proto Ing. Otakar Gregora patřil a bude patřit k nezapomenutelným velikánům české motoristické žurnalistiky.

Ing. Otakar Gregora se velmi ochotně dělil o své znalosti s každým, kdo dokázal poslouchat. Tím se zasloužil o růst vědomostí svých mladších kolegů, byť pracovali i pro konkurenční tituly.

Svou publikační kariéru publicisty ukončil až v roce 2016, tedy po plných padesáti letech. Za tuto dobu napsal bezpočet erudovaných testů automobilů, a ještě větší množství odborných materiálů popisujících přístupným způsobem automobily, jejich techniku a její kouzla.