bezplatná prodloužená záruka bez omezení je výrazem vyšší kvality | Aktuality | autoweek.cz

Bezplatná prodloužená záruka bez omezení je výrazem vyšší kvality

Bezplatná prodloužená záruka bez omezení je výrazem vyšší kvality

17.01.2014 | | Aktuality

Společnost Hyundai Motor Czech reaguje na analýza záručních podmínek a cen servisních služeb na českém automobilovém trhu, kterou vypracovala společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika. 

Analýza záručních podmínek a cen servisních služeb na českém automobilovém trhu, kterou vypracovala společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, otevřela diskusi na téma cena servisních prohlídek a její souvislost s délkou záruky osobních automobilů. 

Studie zahrnuje pouze servisní prohlídky, nikoli však další náklady, které u vozů s nižší kvalitou a omezenější zárukou musí zákazník po uplynutí základní záruční doby hradit ze svého. Je jasné, že takto koncipovaná studie je nesmyslná.

V rámci pětileté záruky bez omezení kilometrů, kterou Hyundai poskytuje svým zákazníkům jako výraz špičkové kvality vozů, je zákazník Hyundai po dobu 5 let, na rozdíl od jiných výrobců se standardní zárukou, chráněn proti nenadálým událostem. Náhradní díly ani práci spojenou s případnou opravou tak zákazník Hyundai po dobu 5 let neplatí. Tím pádem porovnání celkové ceny servisních prohlídek za např. 6 let provozu automobilu v dané studii neodpovídá realitě.

Pokud by tedy dané srovnání mělo být objektivní, muselo by zahrnout skutečné náklady na provoz vozu ve srovnávaném období.  Hyundai v této souvislosti proto vyzval automobilku Škoda, aby zveřejnila průměrné náklady na opravy jejich vozů po uplynutí záruční doby a tím umožnila široké veřejnosti zhodnotit výhody kvalitních vozů s delší a neomezenou zárukou oproti ostatním.