vyjádření ek ke stížnosti na provoz českého mýta | Doprava | autoweek.cz

Vyjádření EK ke stížnosti na provoz českého mýta

Vyjádření EK ke stížnosti na provoz českého mýta

28.02.2017 | | Doprava

Společnost SkyToll převzala první vyjádření Evropské komise v souvislosti se stížností na prodloužení smlouvy na provoz českého mýtného systému. Z postupu, který Evropská komise při řešení stížnosti zvolila, je zřejmé, že postup českých úřadů vnímá jako závažné porušení unijního práva.
Stížnost se zakládá na skutečnosti, že Ministerstvo dopravy České republiky porušilo právo Evropské unie, konkrétně Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/21/EU z 24. února 2014 o zadávání veřejných zakázek. Evropská komise při prošetření předmětných skutečností dospěla do stádia, v kterém zaslala České republice Výzvu. V této Výzvě české orgány informovala o pochybnostech, které v souvislosti s prodloužením smlouvy o provozu elektronického mýta v České republice chová.
 
Prvním krokem při podezření na porušení unijního práva bývá zpravidla tzv. strukturovaný dialog. To, že takový dialog Evropská komise s Českou republikou, resp. s ministerstvem dopravy, ani nezahájila a rovnou přešla k dalšímu kroku, kterým je Výzva, nasvědčuje tomu, že porušení práva vnímá jako závažné.
 
„Zvolený postup Evropské komise svědčí o tom, že situace není tak banální, jak se o tom média a veřejnost snaží přesvědčit ministr Ťok, který tvrdí, že obdobných dopisů od Evropské komise dostává stát desítky. Skutečnost je ale jiná - například v roce 2015 probíhalo pouze pět řízení na obdobné úrovni, což svědčí o tom, že pan ministr tradičně dění okolo mýta bagatelizuje a veřejnost uvádí úmyslně v omyl. Zatímco on svému náměstkovi Jakubovi Kopřivovi za podpis dotyčné smlouvy připsal odměnu ve výši více než tři čtvrtě milionu korun, Evropská komise již nyní na celý postup nahlíží evidentně jinak,“ uvedl k tomu Matej Okáli, CEO a předseda představenstva společnosti SkyToll.
 
Evropská komise výzvu odeslala 16. února 2017, České republice od té doby běží dvouměsíční lhůta na vyjádření. Podle stanoviska Evropské komise budou další kroky jejích orgánů záviset na konkrétních opatřeních, které české úřady na nápravu předmětných pochybností přijmou.
 
Smlouvu „Zajištění provozu systému elektronického mýta po roce 2016“ uzavřelo Ministerstvo dopravy ČR s dosavadním provozovatelem služeb elektronického mýta v neděli 28. srpna 2016 s využitím Jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU). Ministerstvo zvolený postup zdůvodnilo technickými důvody, bezpečnostními riziky souvisejícími se zpřístupněním dokumentace systému a tím, že nebyla zajištěna součinnost současného provozovatele při ukončení systému a při jeho předávání nově vybranému dodavateli.
 
Podle verdiktu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže si ministerstvo, jakožto zadavatel, stav technické exkluzivity ve prospěch vybraného uchazeče, jímž využití jednacího řízení odůvodňuje, vytvořilo samo. Navíc je zakázka v hodnotě 5,3 miliardy Kč, která obsahuje další skryté náklady, pro stát výrazně nevýhodná, neboť nabídka společnosti SkyToll byla minimálně o 1,5 miliardy korun levnější.