změna musela přijít | Aktuality | autoweek.cz

Změna musela přijít

Změna musela přijít

30.07.2012 | | Aktuality

Starý Registr vozidel mohl podle občanského sdružení Věci automobilové umožňovat trestnou činnost. Občanské sdružení Věci automobilové podporuje veškeré aktivity, směřující k doladění nového Registru a nesouhlasí s názorem, že v případě nekorektní funkčnosti nového je nutné přejít zpět ke starému Registru.

Problematická funkčnost nového Registru vozidel, který však již tento týden bez problémů funguje, byla pravděpodobně nezbytnou daní za vytvoření platformy, která by měla zabránit některým nekalostem, které se v minulosti, v souvislosti s přihlašováním a přehlašováním vozidel, mohly dít.

Původní Registr vozidel totiž neumožňoval tzv. „online kontrolu“ nad zpracovávanou agendou a data z jednotlivých magistrátů byla na centrální registr nahrávána „dávkově“. Tak mohlo být za určitých okolností možné, že tento stav nahrával k páchání trestné činnosti. Mohlo tak být například možné přihlásit jedno vozidlo dvakrát.

Nový Registr má právě takovým situacím zabránit, což dokázal již v prvních dnech svého, i když ne stoprocentního, fungování. Informace, které jsou v tuto chvíli k dispozici, totiž již nyní hovoří o tom, že v novém centrálním registru byly dokladovány případy, které by mohly být potvrzením domněnky, že šlo o pokus trestné činnosti.

V Českých Budějovicích se například muž pokusil přihlásit vozidlo, které se následně pokusil přihlásit i podruhé, a to v Havířově. Nový systém tento pokus odhalil a duplicitní registraci neumožnil. Naopak ve starém Registru by to bylo teoreticky možné. Stačilo vědět, kdy která agenda odesílá data do registru. O důvodu, proč chtěl dotyčný muž přihlásit vozidlo dvakrát, můžeme pouze spekulovat. Nicméně pokud by měl na jedno vozidlo více technických průkazů, tak by stačilo odcizit v ČR, nebo kdekoli jinde, vůz stejného typu i barvy, a následně u tohoto vozidla změnit VIN. V takovém případě by k němu měl už v podstatě legální dokumentaci.

Občanské sdružení Věci automobilové proto v této souvislosti podporuje veškeré aktivity, směřující k „doladění“ nového Registru a nesouhlasí s názorem, že v případě nekorektní funkčnosti nového Registru je nutné přejít zpět k Registru starému.