zmenšuje se nabídka kvalitních ojetin | Aktuality | autoweek.cz

Zmenšuje se nabídka kvalitních ojetin

Zmenšuje se nabídka kvalitních ojetin

20.07.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Společnost Cebia provedla analýzu trhu ojetých vozidel za první pololetí 2020, jejímž cílem byla analýza struktury a identifikace trendů trhu s ojetými vozidly. Klesá dostupnost kvalitních aut domácího původu, naopak roste nabídka přestárlých dovezených ojetin s nejistou historií.
Prodej osobních ojetých vozidel výrazně ovlivnila opatření spojená s koronavirem. Vlivem oslabení koruny došlo ke zdražení dovozu a ten v prvním pololetí meziročně klesl o 23 %. Finanční nejistota přesunula zájem na levnější auta. Proto se začaly více dovážet starší vozy, což může mít negativní dopad na zhoršení technického stavu českého vozového parku, jehož stáří letos poprvé překročilo 15 let. Vyšší podíl aut s deklarovaným německým původem lze přisoudit skutečnosti, že mají na českém trhu větší cenu a rychleji se prodávají. V době útlumu zájmu lze očekávat, že se ve větší míře než před zavedením koronavirových opatření budou vyskytovat všechny podvodné praktiky s ojetými vozy.
 
Ačkoli se zájem kupujících postupně vrací zpět, stále se nedostal na úroveň minulého roku. Odpovídá tomu nabídka ojetých vozů, která byla na konci pololetí o 5 % menší než v loňském roce. Průměrná doba prodeje se meziročně prodloužila o 22 dní na 106 dní, kvůli čemuž stoupl podíl vozů s propadlou STK o 3 % na 21 %.
 
Cena prodávaných aut se letos meziročně snížila o 7 % na 212 000 Kč. V následujícím období Cebia očekává, že ceny půjdou opět nahoru. Pokles ve výrobě nových aut, nepříznivý kurz koruny pro dovoz a menší ochota lidí častěji měnit auto by se měly projevit na menší nabídce, a to zejména mladých ojetých vozů. Menší výběr se očekává zejména u mladých ojetin. Sehnat kvalitní ojeté auto se může ukázat jako těžší než v předešlém roce. Kvůli kurzu koruny lze očekávat, že se budou dovážet levnější a méně kvalitní vozy (po haváriích, se stočeným tachometrem apod.).
 
„Sehnat kvalitní ojeté auto se může ukázat jako těžší úkol než v předešlém roce. Kvůli kurzu koruny se budou dovážet levnější a méně kvalitní vozy, na kterých bude možné více vydělat. Ti, kdo si plánují koupit ojeté auto v dohledných měsících, by se měli po něm poohlédnout co nejdříve,“ upozorňuje Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, která už téměř 30 let pomáhá bojovat proti nekalým praktikám při prodeji ojetin.
 
10 hlavních změn:
Došlo ke zlevnění vozidel meziročně o 7 %
Došlo ke zvýšení km nájezdu meziročně o 8 %
Došlo k poklesu dovozu meziročně o 23 %
Narostl podíl dovezených aut starších 10 let meziročně o 2 %
Narostl podíl prodávaných aut se zahraničním původem meziročně o 2 %
Snížila se nabídka ojetých vozů meziročně o 5 %
Zvýšila se průměrná doba prodeje meziročně o 22 dní
Zvýšil se podíl aut s prošlou STK meziročně o 3 %
Zvýšil se podíl aut se vznětovým motorem meziročně o 3 %
Snížilo se množství aut po prvním majiteli oproti prvnímu čtvrtletí o 2 %
 
Vývoj počtu dovážených ojetin
Dovoz osobních ojetých automobilů ze zahraničí byl silně ovlivněn koronavirovými opatřeními. V prvním pololetí letošního roku se dovezlo o 20 133 méně vozidel než vloni, což představuje meziroční pokles o 22,58 %. Počet dovezených vozů začal významně klesat od března, k největšímu meziročnímu propadu došlo v dubnu, a to o 52,64 %. Od dubna se však počet dovezených ojetin navyšuje. V červnu se začal vracet k hodnotám z předchozího roku, i tak se ale dovezlo o 6,46 % méně vozidel než v předešlém roce. Celkově se v prvním pololetí letošního roku dovezlo ze zahraničí 69 026 osobních ojetých aut, což bylo nejméně od roku 2014. Alarmující je to, že se podíl vozidel starších 10 let se v prvním pololetí vyšplhal na 53,21 %, což oproti představuje meziroční nárůst o 2 %. Je tedy zřejmé, že se do Česka začaly více dovážet starší vozy, což má vliv na zestárnutí vozového parku.
 
Původ vozidel
V nabídce ojetin se v prvních šesti měsících více než dříve vyskytovala auta v letošním roce nebo minulých letech dovezená ze zahraničí. Ta se prodávala v průměru 11 let stará, zatímco tuzemská měla v průměru 7 let. Dovezené ojeté vozy tedy vykazovaly o 4 roky vyšší průměr než česká auta. Dovezené ojeté vozy kupují lidé, kteří se obávají koupě předraženého automobilu nebo nechtějí či nemohou do vozu tolik investovat. Vyšší stáří samozřejmě znamená i nižší cenu.
 
V prvním pololetí klesl podíl prodávaných ojetých vozů s českým původem meziročně o 2 % na 51 %. K poklesu došlo i v mezičtvrtletním srovnání. Podíl aut s deklarovaným německým původem naopak o 2 % vzrostl, což vypovídá o tom, že se lidé začali zbavovat dříve dovezených ojetých aut.
 
Řada lidí od koupě zahraniční ojetiny očekává výhodný obchod. Jak ukázal průzkum Cebia, pětina kupujících je přesvědčena, že u aut z Německa mohou očekávat lepší cenu i lepší technický stav. Často se však stávají obětí podvodných prodejců. Ve skutečnosti se totiž u aut dovezených ze zahraničí častěji vyskytují zatajené havárie (každá dvacátá dovezená ojetina je po totální havárii), nelegální předělání, stočení tachometru a maskování skutečného technického stavu. Nahrává to i nekalým praktikám, jako je nelegální předělání vozidla. Zákazník tak mlže získat rádoby zajímavý vůz za zajímavou cenu, přičemž prodejce získá zajímavou marži.
 
Podle analýzy, kterou Cebia zpracovala na více než 47 000 náhodně vybraných inzerovaných dovezených ojetých aut v únoru letošního roku, každé páté dovezené auto pochází z jiné země, než tvrdí prodejce. Nejčastěji se jedná o země jihovýchodní, východní či severovýchodní Evropy. 5 % aut s nesprávně uvedeným původem pochází dokonce z jižní Afriky, Ománu, Jižní Ameriky či ze zemí Perského zálivu. Kupujícím prodávající tvrdí, že auto bylo dovezeno z Německa nebo má tuzemský původ. To znamená, že tuzemských vozidel může být v nabídce ve skutečnosti ještě méně, než 51 %.
 
Stáří prodávaných vozidel
Průměrné stáří všech osobních ojetých vozů, které se prodávaly v prvním pololetí letošního roku na českém trhu ojetých automobilů na hlavních inzertních portálech, bylo 9 let. Průměrné stáří všech prodávaných dovezených ojetých vozů bez ohledu na rok dovozu se letos pohybovalo za hranicí 11 let. Naopak vozy s českým původem vykazovaly průměrné stáří 7 let. České vozy se dlouhodobě prodávají mladší než ty dovezené. Průměrné stáří vozového parku v kategorii osobních automobilů se zvyšuje a na konci letošního prvního čtvrtletí poprvé překonalo hranici 15 let (15,01 roku).
 
Udávaný stav kilometrů na tachometru
Průměrná hodnota na tachometrech prodávaných ojetých osobních vozů vrostla meziročně ze 154 000 km o zhruba 8 % na 166 000 km, což lze přisoudit tomu, že se letos na trhu ve větší míře přeprodávala auta dovezená ze zahraničí, která byla v průměru o čtyři roky starší než ojeté vozy s tuzemským původem. Skutečný průměrný kilometrový nájezd u ojetin však bude vyšší, neboť u třetiny aut dochází k manipulaci s počitadlem ujetých kilometrů. Lze očekávat, že podíl aut se stočeným tachometrem se v následujících měsících zvýší, a to kvůli propadu tržeb a zisku prodejců sníženého zájmu o ojetá vozidla ze strany kupujících. V závislosti na tom, jak se bude zájem o ojetiny vyvíjet, by mohl podíl vozidel se stočeným tachometrem znovu narůst.
 
Prodejní cena
Průměrná cena prodávaných osobních ojetých aut meziročně klesla o 7 % z 228 000 Kč na 211 950 Kč, tedy téměř o 16 000 Kč. Důvod tohoto poklesu lze spatřovat ve větším množství ojetých aut dovezených v minulosti ze zahraničí, která byla starší a vykazovala tak více najetých kilometrů. Vliv na snížení cen měla i koronavirová opatření a menší zájem lidí o koupi ojetého vozu. Nejistá finanční situace přiměla řadu kupujících snížit nároky na vozidlo a hledat ojetinu v nižší cenové relaci. Zájem o ojetiny se vracel pozvolna a ani do konce června nedosáhl úrovně loňského roku. Prodejci tak ve snaze aspoň nějakého zisku často přistoupili na snížení cen a dokonce i dodatečných slev.
 
Preference jednotlivých typů pohonů
Zájem lidí o ojeté vozy se vznětovým motorem i nadále roste. Ty sice v případě ojetých vozidel nikdy neztratily nad zážehovými převahu, ale jejich podíl v minulosti klesal. Meziročně se podíl těchto vozů v rámci prodávaných ojetin na českém trhu zvýšil o více než 3 % na 55,2 %. V nabídce ojetých vozidel naopak ubývá vozů se zážehovým motorem - jejich podíl klesl meziročně o 2 %.
 
Vozidla bez STK
Podíl vozidel, která neměla platnou STK, se meziročně navýšil o 3 % z 18 % na 21 %. Snížený zájem lidí o pořízení ojetého auta a prodloužení doby prodeje zapříčinily, že řadě vozů prošla během doby jejich prodeje STK. Pro kupující to znamená, že u těchto vozidel nesou finanční zátěž následné STK a kontroly emisí, ale především nesou riziko, že vozidlo těmito kontrolami neprojde a budou jej muset na své náklady uvést do provozuschopného stavu.
 
Doba prodeje
Průměrná doba prodeje ojetiny se oproti loňskému roku zvýšila o 22 dní na 106 dní. Dovezená auta se prodávala v průměru o dva dny déle než vozy s tuzemským původem. Důvodem byla opět koronavirová opatření, která postihla nejen prodeje, ale také kupní možnosti a finanční nejistotu zákazníků. Průměrná doba prodeje ojetiny s Cebia Reportemem činila 91 dní.
 
Auta po prvním majiteli
Kvůli dovozu starších ojetin a častějšímu prodeji ojetých vozů dovezených ze zahraničí klesl v druhém čtvrtletí podíl prodávaných ojetých vozů po prvním majiteli. Zatímco v prvním čtvrtletí byl jejich podíl 56,5 %, za prvních letošních šest měsíců činil jejich podíl 54,6 %, tedy o 2 % méně, meziročně však mírně narostl o 1,5 %.
 
Předchozí havárie
Podíl osobních ojetých aut, u kterých je v inzerci uváděno, že nebyla v minulosti havarovaná, dosahoval v prvních šesti měsících letošního roku 99,36 %. Reálný podíl aut, která nebyla v minulosti havarovaná, však bude i vzhledem k počtu pojistných případů pojišťoven výrazně vyšší. Například v případě pětiletých aut je podle statistik poškozeno zhruba 25 % z nich. V případě desetiletých aut je po havárii už 60 % z nich. Zatajování havárií patří mezi nejčastější nekalé praktiky při prodeji ojetin.
 
Pozn.
Jednotlivé sledované parametry byly vyhodnoceny na vzorcích prodávaných ojetých vozidel a byly doplněny z dat Svazu dovozců automobilů (SDA), importérů vozidel, informací zveřejněných autobazary, z interních dat a zkušeností společnosti Cebia a z dalších zdrojů.

  • Zmenšuje se nabídka kvalitních ojetin
  • Zmenšuje se nabídka kvalitních ojetin
  • Zmenšuje se nabídka kvalitních ojetin
  • Zmenšuje se nabídka kvalitních ojetin
  • Zmenšuje se nabídka kvalitních ojetin