nový grantový program tpca | Aktuality | autoweek.cz

Nový grantový program TPCA

Nový grantový program TPCA

14.12.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Otevřením další části kolínského Techcentra symbolicky začal nový ročník grantového programu, kterým automobilka Toyota Peugeot Citroën Automobile podporuje kolínský region. Studenti v Městci dostali od automobilky Citroën C1 a TPCA pokračuje v náboru do dělnických pozic.
Otevření Techcentra
V kolínské Základní škole Ovčárecká slavnostně byla otevřena další část zdejšího Techcentra. Už v letošním školním roce se zdejší osmáci budou učit na nových pomůckách a prvcích z oblasti elektroniky, elektřiny a magnetismu. Škola na vybudování využila 200 000 korun z grantového programu TPCA pro Kolínsko, jehož nový ročník se právě otevírá.
 
Nový ročník grantového programu
Okno pro žádosti z grantového programu se otevře o půlnoci na 8. leden znovu ve třech kategoriích - Pro bezpečné a zdravé Kolínsko, Pro zelené Kolínsko a Pro živé Kolínsko. Bližší informace o grantovém programu i semináři najdou zájemci na internetové adrese http://www.tpca.cz/tpca-pro-kolinsko/grantovy-program/
 
„Novinkou letošního roku je, že chceme nabídnout možnost realizovat své projekty i jednotlivcům. Na webových stránkách najdou od ledna seznam neziskových organizací, které mohou se svým projektem oslovit a společně pak požádat o naši podporu,“ uvedla koordinátorka společensky odpovědných aktivit TPCA Monika Matuchová.
 
C1 pro studenty
Mimo grantový program, který je hlavní společensky odpovědnou aktivitou automobilky, se na konci listopadu uskutečnilo předání automobilu Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti v Městci Králové. Výkonný viceprezident TPCA Eric Brochard předal ředitelce školy klíče od Citroënu C1, který studenti budou využívat jako učební pomůcku.
 
„Je to náš příspěvek ke vzdělání a budoucnosti této země. Rodiče často chtějí mít ze svých dětí například lékaře. Chtěl bych však říci vám, kteří se učíte na této škole, že jste si vybrali dobře,“ uvedl při předávání vozu Eric Brochard.
 
Nábor do dělnických pozic v TPCA pokračuje
Od října 2017 opět probíhá nábor do výroby v TPCA, a to výhradně přes pracovní agentury Ascari, Grafton, Manpower či Express People, ale již po šesti měsících mají noví pracovníci s dobrým hodnocením možnost stát se kmenovými zaměstnanci.
 
K agenturním zaměstnancům v TPCA přistupují stejně jako ke kmenovým zaměstnancům. Mají stejné mzdové podmínky (měsíční mzdu, která je závislá na fondu pracovní doby a ne na počtu směn v měsíci), systém hodnocení (od něhož se odvíjejí prémie za docházku a výkon) a 13. plat.
 
Samozřejmostí také je, že se agenturní zaměstnanci mohou účastnit všech celofiremních aktivit, jako jsou například Kaizeny, Kroužky kvality nebo firemní akce. Dostávají pracovní oblečení a mohou využívat firmou dotované stravování. Jediné, na co agenturní zaměstnanci nárok nemají, je Z-konto a ostatní benefity jako např. slevy na vozy mateřských značek nebo možnost požádat o městský byt.
 
TPCA se snaží o bezproblémové začlenění nováčků do pracovního procesu. Každý absolvuje vstupní školení, během něhož dostane od zástupců jednotlivých oddělení všechny potřebné informace o chodu společnosti a seznámí se se svým koordinátorem, který mu je k dispozici na směně, zprostředkovává komunikaci s pracovní agenturou a pomáhá mu řešit případné problémy.
 
Každý měsíc se převádí určitý počet agenturních zaměstnanců do kmenového stavu. Základními kritérii výběru jsou hodnocení nadřízeného, dobrá docházka a práce u nás minimálně po dobu šesti měsíců.