zvyšování rychlostních limitů znamená více úmrtí na silnicích | Aktuality | autoweek.cz

Zvyšování rychlostních limitů znamená více úmrtí na silnicích

Zvyšování rychlostních limitů znamená více úmrtí na silnicích

11.04.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Institut pojišťoven pro bezpečnost na dálnicích v USA IIHS zveřejnil výsledky průzkumu, které jednoznačně prokazují, že zvyšování rychlostních limitů na dálnicích má na svědomí rostoucí počet smrtelných úrazů při dopravních nehodách.
IIHS zveřejnila nové výsledky analýzy, která ukázala, že asi 37 000 řidičů zemřelo v důsledku zvýšení rychlostních limitů ve srovnání s tím, kdyby se tyto limity nezvyšovaly. V USA každoročně umírá přibližně 10 000 lidí při nehodách souvisejících s jízdou vysokou rychlostí.
 
Jádro problému spočívá ve skutečnosti, že většina řidičů jezdí rychleji než je povolený limit bez ohledu na to, jaký tento limit je. Texas má nejvyšší rychlostní limity s některými úseky umožňujícími jízdu rychlostí 85 mph (137 km/h). Přesto většina řidiči stále jezdí rychleji. Většina států USA používá omezení rychlosti v rozsahu 70 až 75 mph (113 až 121 km/h). Mnoho států východního pobřeží omezuje nejvyšší rychlost na 65 mph (105 km/h), zatímco ve více venkovských státech na západě platí omezení rychlosti na 80 mph (129 km/h).
 
Studie se zabývala řadou faktorů, které mohou mít vliv na růst úmrtí v důsledku zvyšování rychlostních limitů od roku 1993. IIHS zkoumala úmrtí při dopravních nehodách ve vztahu k ujeté vzdálenosti za každý stát a zahrnula i faktory jako jsou nezaměstnanost, počet potenciálních mladých řidičů (ve věku 16 až 24 let) a používání bezpečnostních pásů.
 
Výsledky ukázaly, že zvýšení rychlosti o 5 mph (8 km/h) koreluje s 8% nárůstem počtu smrtelných nehod na dálnicích. IIHS rovněž zjistil 3% nárůst úmrtí na jiných silnicích, na nichž byl zvýšen rychlostní limit o 5 mph (8 km/h).
 
IIHS odhaduje, že pokud by se v roce 1993 nezačal zvyšovat rychlostní limit nad hodnotu 65 mph (105 km/h), pak by asi 5 % z těch, kteří zemřeli při nehodách spojených s rychlostí, bylo stále naživu. Šlo by každoročně o téměř 2000 lidí.
 
IIHS zdůrazňuje: „Je důležité si uvědomit, že rychlost není spořič času.“ Při cestě na vzdálenost 100 mil (160 km/h), jízda rychlostí 70 mph (113 km/h) ve srovnání s rychlostí 65 mph (105 km/h) ušetří jen 6,5 minuty. IIHS proto vyzývá zákonodárce, aby zvážili tuto realitu při úvahách o zvyšování rychlostních limitů.