automobil a spalovací motor | Auto archív | autoweek.cz

Automobil a spalovací motor

Automobil a spalovací motor

21.02.2012 | Rybecký Vladimír | Auto archív

Ač už je dávno po vánocích, tato kniha vydavatelství Grada stojí za povšimnutí. Knihu Automobil a spalovací motor - historický vývoj napsal ji Branko Remek, vedoucí provozu laboratoří Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel, FSI ČVUT.

Automobil a spalovací motor je jedinečnou publikací přinášející neotřelý pohled do dějin automobilismu. Klade důraz na historické a technické mezníky vývoje spalovacího motoru i automobilu, který popisuje na pozadí a v kontextu politicko-ekonomického vývoje světa, především však Evropy.

V bohatě ilustrované knize autor sleduje chronologický vývoj technických řešení i osudy nových objevů a poskytuje tak nový pohled na automobily jak technikům, tak zájemcům o historii techniky vůbec. Seznámení s historickým vývojem zároveň umožňuje odhad vývoje v nejbližší budoucnosti, kterému se věnuje poslední kapitola. Studium historie techniky totiž poskytuje potřebnou orientaci v problematice a pomáhá při rozhodování o volbě nových koncepcí, které často mohou znamenat i návrat k dávno známým konstrukčním řešením, jež jen kdysi předstihla svou dobu.

Ač si kniha neklade za úkol být vše vyčerpávající encyklopedií, dává velmi dobrý přehled o tématu, a to jak z hlediska celosvětového, tak i našeho československého, resp. českého vývoje motorových vozidel, zejména však osobních automobilů.

Zejména však kniha vyniká něčím, co většina ostatních podobných děl postrádá. Je to zasvěcený přístup technika, inženýra automobilního zaměření a, samozřejmě, osobní vztah k tématu. V tom je velký rozdíl od řady zdánlivě podobných prací, psaných mnohdy také možná čtivě, ale někdy bez větší zodpovědnosti v oblasti technické a technicko-historické.

Krátké exkurzy do jednoduché automobilové matematiky a fyziky v některých kapitolách do knihy jsou toho důkazem, stejně jako výběr ilustrací, nezbytných pro knihu tohoto zaměření. Autor se snaží ukázat jak je "auto udělané zevnitř". Průhledové obrázky celých vozidel, řezy, schémata a až v druhé řadě fotografie celých vozidel.

Kniha je psána populárním jazykem a je srozumitelná čtenářům bez hlubších speciálních znalostí a je s úspěchem využitelná i pro studenty škol automobilového směru.