3. grand prix kaipan | Autoservis | autoweek.cz

3. Grand Prix Kaipan

3. Grand Prix Kaipan

26.06.2018 | Rybecký Vladimír | Autoservis

Do třetího ročníku technické soutěže Grand Prix Kaipan, pořádané společností Bosch Diesel Jihlava, se zapojilo sedm týmů. Podpora technického vzdělávání mládeže je součástí společenské odpovědnosti firmy Bosch.

Kraj Vysočina z podnětu a za podpory firmy Bosch Diesel s.r.o. od roku 2016 vypisuje pro střední školy nabízející studium technických oborů projekt pod názvem Postav si své auto. Tento v České republice jedinečný projekt má za cíl prostřednictvím stavby atraktivní stavebnice sportovního vozu české výroby Kaipan podnítit zájem mladé generace o techniku a studium oborů technického vzdělávání.
 
Na jihlavském Polygonu proběhl v rámci projektu Postav si své auto již 3. ročník technické soutěže Grand Prix Kaipan. Celkem se akce účastnilo sedm konstruktérských týmů středních technických škol z Kraje Vysočina. V každém týmu byli čtyři soutěžící a v každém soutěžním týmu musela být zastoupena minimálně jedna dívka. Kromě Jízdy zručnosti byl součástí soutěže také Pohár designerů, Pohár marketingu a Pohár konstruktérů.
 
Absolutním vítězem třetího ročníku se stala Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí.
 
„Projektem Postav si své auto se nám podařilo i díky podpoře firem jako Bosch vzbudit zájem mladých lidí o technické obory. Projekt na sebe postupně nabaluje další činnosti, nápady a inspirace. Studenti se chtějí auty bavit, chtějí je zlepšovat. Těší nás, že chtějí stavět další a jsou ochotni Kaipanům věnovat i svůj volný čas,“ říká o projektu Postav si své auto radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jana Fialová.
 
Podporou duálního vzdělávání a podporou technicky zaměřených studentů firma Bosch Diesel přispívá jak k zajištění budoucnosti závodu v Jihlavě, tak i českého průmyslu.
 
  • 3. Grand Prix Kaipan
  • 3. Grand Prix Kaipan
  • 3. Grand Prix Kaipan
  • 3. Grand Prix Kaipan
  • 3. Grand Prix Kaipan