analýza: problémy s novou metodikou me | Autoservis | autoweek.cz

Analýza: problémy s novou metodikou ME

Analýza: problémy s novou metodikou ME

27.02.2017 | | Autoservis

Analýza problémů při Měření emisí podle nové online metodiky podle Asociace emisních techniků a opravářů (ASEM).
Počátkem ledna 2017 zaznamenal ASEM prudký nárůst hlášení (telefonicky, e-mailem a prostřednictvím internetového formuláře ASEM) o nastalých problémech, které se raketově začaly množit po zahájení ostrého provozu Měření emisí podle nové metodiky tzv. online.
 
Výsledky Internetového formuláře tvoří sice sotva třetinu problémů řešených telefonickou cestou a elektronickou poštou, ale dají se lehce zpracovat do statistických výstupů, s nimiž vás můžeme po 6 týdnech práce s novou metodikou online seznámit. Podívejte se s námi, s jakými problémy emisní mechanici nejčastěji bojují.
 
Shodně po 41% respondentů se domnívá, že problémy spočívají v samotné metodice a v systémových nedostatcích vozidel, čemuž odpovídaly i odpovědi na dotaz „Od koho bychom očekávali řešení či vyjádření k problému“, kdy 48 % respondentů odpovědělo „Od ministerstva“ a 56 % respondentů „Od výrobce vozidla“.
 
Z průřezu telefonicky a e-mailem řešených problémů na lince technické podpory jsou nejpalčivějším problémem odvolávky zákona na pokyny výrobce vozidla, přičemž tyto většinou neexistují. Ministerstvo dopravy a výrobci vozidel zřejmě nekomunikují dostatečně nebo nedocházejí k závěrům vedoucím k alternativním řešením.
 
Technická podpora dále zjistila nedostatky v komunikaci EOBD, zejména v navazování komunikace s vozidlem, dále ve vybavení EOBD u vozidel, která jej již mít mají ale nemají, a naopak v chybějících požadovaných EOBD parametrech z protokolu, v doplňkových testech lambda-sond i s otáčkami a teplotou motoru.
 
Nejvíce zmiňovány však byly ty problémy, které nedovolovaly provedení emisního testu podle metodiky až do vytisknutí emisního protokolu, nebo vedly k nevyhovujícímu výsledku i přesto, že vozidlo bylo evidentně v pořádku. Toto vysoké procento je alarmující a doprovází ho jeden negativní jev: tím, že Ministerstvo dopravy nemůže včas reagovat na všechny četné a poměrně různorodé podněty od emisních stanic, dochází ve SME ke svépomocným trikům a metodám, které jsou na hraně či dokonce za hranou obcházení emisního testu a emisní mechanici riskují postih. Přesto tak postupují i ti poctiví, protože jsou přesvědčení, že blokovat emisně bezvadné vozidlo nevyhovujícím protokolem kvůli procesním problémům a nedostatkům metodiky, je zbytečné.
 
​Dalším negativním jevem je naprosto neúčinné měření emisí u vznětových motorů, jímž zcela legálně projde vozidlo s odstraněným filtrem pevných částic i oxidačním katalyzátorem, dokonce i s deaktivovaným systémem EGR (zpětné vedení spalin) či vstřikováním AdBlue do výfukového systému (u SCR katalyzátorů). Alarmující jsou i restriktory v odběrných sondách kouřoměrů a tzv. šidítka, s nimiž je možné simulovat hodnoty otáček a nízkých hodnot kouře i u vozidel, u nichž by kouřivost byla za normálních regulérních podmínek při měření zcela jistě nevyhovující.
 
Valná většina potíží se vyskytla při online diagnostice EOBD (60,9 %), pak při měření plynných emisí (17,4 %) a při měření kouřivosti (13 %). Dále se vyskytovaly problémy různého charakteru, které se však většinou daly řešit alternativně (8,6 %).
 
Závěrem lze konstatovat, že částečným, bohužel však ojedinělým úspěchem je, že se vozidla velkých klientů minimálně do Stanice měření emisí musí dostavit. Na metodice je co zlepšovat zejména proto, aby nebyla blokována vozidla, která jsou emisně v pořádku, a naopak, aby neprocházely emisní vraky s protokolem VYHOVUJÍCÍ. Bohužel za současného stavu je toto možné a čas hraje proti nám, protože protahováním doby, kdy nejsou řešeny tyto zásadní problémy, se emisní mechanici v alternativách „naučí“ dostatečně chodit, což se může negativně odrazit na trvajícím trendu nízké účinnosti kontroly a na pokračování poškozování ovzduší.
 
Některé případy, svěřované naší ASEM-hot line dokázaly vyvolat i široké úsměvy. Např. na sebe někteří prozradili, jak měřili v před lednem 2017. Skutečná perla z ledna 2017: „No lidi se teď všichni diví, co se to děje, že jim motory vytáčíme do otáček!“
 
To je však asi všechno z veselých historek, protože analýza prozrazuje, že ne všechno je dokonalé…
 
Největší skupinou aut, s nimiž se emisní mechanik trápil, byla skupina vozidel vybavených vznětovým motorem a emisně relevantní diagnostikou EOBD (61 %), následován vozidly se zážehovými motory taktéž s EOBD. Po 4,3 % se o problémy dělí řízené a neřízené zážehy bez EOBD. Podle kategorie vozidel se problémy vyskytovaly v souladu s četností jejich výskytu v provozu, a to M1 (osobní vozy) ca 70 %, N3 (velká nákladní vozidla) 17,4 % a N2 (užitková nad 3,5 t) s podílem 8,7 %. Problémy byly i s autobusy (4,3 %). Valná většina potíží se vyskytla při online diagnostice EOBD (60,9 %), pak při měření plynných emisí (17,4 %) a při měření kouřivosti (13 %). Dále se vyskytovaly problémy různého charakteru, které se však většinou daly řešit alternativně (8,6 %).
 
Připomínky emisních techniků: nelze provést jeden z kroků emisí (39,1 %), nelze dosáhnout požadovaných hodnot (26,1 %), chybí alternativa k potřebnému měření (30,4 %), vede k pozitivnímu výsledku, přestože je vozidlo emisně v nepořádku (8,7 %), vede k nevyhovujícímu výsledku, přestože je vozidlo v pořádku (39,1 %), ostatní problémy (13 %).
 
S doprovodným programem DEKRA Emise pracovalo 78,3 % respondentů, s TEAS 4,3 % a bez doprovodného programu 17,4 % respondentů.
  • Analýza: problémy s novou metodikou ME
  • Analýza: problémy s novou metodikou ME
  • Analýza: problémy s novou metodikou ME
  • Analýza: problémy s novou metodikou ME
  • Analýza: problémy s novou metodikou ME
  • Analýza: problémy s novou metodikou ME