aplikace green-zones pro ekologické zóny | Autoservis | autoweek.cz

Aplikace Green-Zones pro ekologické zóny

Aplikace Green-Zones pro ekologické zóny

23.05.2017 | | Autoservis

Návštěvníci veletrhu Transport Logistic v Mnichově testovali aplikaci Green-Zones pro ekologické zóny v Evropě.
Pomocí aplikace Green-Zones je možné před cestou naplánovat a detailně zobrazit všechny zóny, a to i podle aktuálního stavu počasí. Na mnichovském veletrhu se potvrdilo, že je velmi jednoduché se s její pomocí vyhnout peněžitým pokutám nebo zdržení.
 
Pomocí nové aplikace Green-Zones můžete naplánovat svou cestu po Evropě přes všechny ekologické zóny v Německu, Rakousku, Dánsku a Francii prostřednictvím geodetického systému map. Peněžité pokuty, obstarání plakety na místě nebo dlouhé objížďky se tak stávají minulostí.
 
Všechny ekologické zóny je možné si přiblížit pomocí funkce zoom a stav ekologické zóny zobrazit v reálném čase ve čtyřech jazycích. Díky každodennímu hlášení stavu v ekologických zónách do 21:00 hodin prostřednictvím lokálních úřadů životního prostředí, které aplikace také přejímá, je možné plánovat cestu na další den i s ohledem na počasí a s ním související povolení či zákazy k vjezdu.
 
Provozovatelé logistických a spedičních služeb i turistická autobusová a individuální doprava dostávají možnost ověřit si trasu předem online a předejít tak nepříjemným překvapením. Všechny informace jsou aktuálně dostupné přes PC a od konce června také prostřednictvím chytrých telefonů.
 
Na veletrhu Transport Logistic v Mnichově návštěvníci a vystavovatelé otestovali aplikaci Green-Zones. Profesionálním řidičům a mezinárodním provozovatelům spedičních služeb bylo zřejmé, že neznalost ekologických zón může vést ke značným finančním a časovým problémům. Ke stálým ekologickým zónám totiž přibývá stále více těch, které jsou závislé na povětrnostní situaci a v případě lokálního vyhlášení zvýšené koncentrace oxidu dusíku nebo prachových částic je potřeba znát odpovídající komplikovaná pravidla pro konkrétní typy vozidel.
 
V případě porušení pravidel je udělení pokuty ve výši i několika tisíc eur ještě tím nejmenším problémem. Větší problém představuje zdržení a posun termínů, který je způsoben dlouhými objížďkami, které v nejhorších případech mohou trvat až 1-2 dny. V každém případě je další průjezd mnoha speciálními zónami ochrany ovzduší bez platné plakety zakázán, příp. povolen až tehdy, když koncentrace látek znečisťujících ovzduší klesne pod zákonnou hranici.
 
Uživatelům aplikace Green-Zones jsou k dispozici všechny potřebné údaje ke všem v současnosti platným ekologickým zónám v Evropě s povinností vlastnit plaketu a řidiči jsou díky ní nezávislí na místních informačních zdrojích v místním jazyce. Ten, kdo si u Green-Zones objedná ekologickou plaketu, získá na rok aplikaci zdarma.
  • Aplikace Green-Zones pro ekologické zóny
  • Aplikace Green-Zones pro ekologické zóny