autosap k omezení vznětových motorů | Autoservis | autoweek.cz

AutoSAP k omezení vznětových motorů

AutoSAP k omezení vznětových motorů

01.03.2018 | | Autoservis

Odpovědi AutoSAP na dotazy k omezení pro diesely ve městech.

1) Jaký očekáváte dopad německého rozhodnutí na český automobilový průmysl?
V současné době není možné říci, jaké dopady by případná rozhodnutí některých německých měst měla na český automobilový průmysl, protože neznáme rozsah případných opatření.
 
Znepokojuje nás, že tyto zprávy velmi negativně ovlivní uživatelské vnímání dieselových vozidel, včetně těch nových. To je pak samozřejmě špatná zpráva pro jejich další výrobu, vývoj a prodej, ale potažmo i pro snižování emisí. Je třeba zdůraznit, že nejnovější dieselové vozy, zejm. plnící normu Euro6, mají velmi pokročilé technologie umožňující velmi nízké emise a na jejich zlepšování se stále pracuje. Donedávna byly dieselové vozy všeobecně podporovány, neboť mají nižší emise CO2 než benzinové a tedy nižší dopad na klimatické změny.
 
Obecněji lze říci, že automobilový průmysl chce spolupracovat na zlepšování životního prostředí a jednou z cest je i další vývoj spalovacích motorů. Současný český autoprůmysl je doposud opírá o výrobu dílů a součástí vozidel pro spalovací motory, které rozhodně ještě neřekly své poslední slovo. Nadále počítáme s dlouhodobým souběhem výrob vozidel s klasickými spalovacími motory při nástupu vozidel s alternativními pohony.
 
Podporujeme komplexní a vyvážený přístup k opatřením, které souvisí s  nástupem nových trendů v automobilovém průmyslu a k plnění zpřísňujících se požadavků na emise z automobilů. Z našeho pohledu je důležité, aby volená opatření respektovala podporu hospodářské konkurenceschopnosti, výzkumu, vývoje i zaměstnanosti na straně jedné a na straně druhé požadavky na ochranu životního prostředí.
 
Rozhodnutí potvrzuje trend, kdy do dosavadního systému legislativní regulace emisí z dopravy začínají zásadním způsobem promlouvat municipality. Automobilový průmysl samozřejmě intenzivně podporuje rozvoj čisté mobility významným investicemi. Situace, kdy každé město či země bude mít individuální regulaci pro to, která vozidla vpustí a která ne, však představuje značná rizika. Hrozí roztříštěním jednotného evropského trhu, zmařením investic do technologií a díky nepředvídatelnosti a nejednotě regulace a především pak vyvoláním nejistoty mezi uživateli, zda svá stávající vozidla budou moci nadále využívat dosavadním způsobem, potažmo jaké nové vozidlo si mají pořídit. Jako klíčové proto vnímáme, aby města uvažovaná opatření koordinovala jak mezi sebou navzájem, tak i s ostatními zainteresovanými sektory a subjekty, abychom omezili případné negativní dopady na průmysl a uživatele.
 
2) Obáváte se, že rozhodnutí zhorší věkový průměr českého vozového parku, nebo naopak čekáte pozitivní dopad na jeho obnovu?
AutoSAP dlouhodobě sleduje stárnutí vozového parku, zejména u osobních automobilů. Na rozdíl od Německa je u nás vozový park starší 15 let, rok od roku stárne a chybí jeho účinná regulace. Pomoci může jen změna komplexního motivačního systému pro podporu.
 
Cíleně, spolu s SDA, diskutujeme s ministerstvy možnost podpory vyřazování starších vozů, zejména Euro 0 – 3,. tj. těch bez katalyzátorů a plnících jen zastaralé emisní limity.
 
Dlouhodobým řešením pro ČR je nastavení daňového systému tak, aby se zákazníkům vyplatilo mít vůz novější, s lepšími ekologickými parametry a zamezilo se masivním dovozům přestárlých ojetin ze zahraničí včetně Německa. Zavedení takového opatření, které by pomohlo dostat řadu vraků z ulic a dvorů a uvolnilo veřejný prostor, však vyžaduje politickou odvahu a vizi.
 
V situaci, kdy lze volně bez omezení nebo finančního znevýhodnění na úkor svého okolí provozovat starý vůz bez katalyzátorů, zakazovat vjezd do měst zejm. moderním dieselovým vozům nedává smysl a nebylo by to fér vůči zákazníkům, kteří si takový vůz v dobré vůli pořídili.
 
Povzbudivé je a už lednová čísla ukazují, že spotřebitelé si kupují nová auta více než loni a tuzemské prodeje osobních automobilů stoupají. Důležitá bude do budoucna, ale také podpora nákupů nových, ekologičtějších vozidel pro státní a veřejnou správu a nákupy nových vozů firmami.