autotým představil virat | Autoservis | autoweek.cz

Autotým představil Virat

Autotým představil Virat

13.12.2016 | Rybecký Vladimír | Autoservis

Nový produkt je zaměřený na autobazary. Samolepící štítek Autotýmu na vozidle potvrzuje jeho nezávislou kontrolu a zákazník může získat na vyžádání protokol čítající 130 kontrolních bodů prověřených na vozidle. Cena protokolu je 550 Kč vč. DPH.
Společnost Autotým představila další nový produkt s názvem Virat, který je primárně určen pro autobazary. Vizuálně identifikuje na prodejní ploše prohlédnuté vozy odbornými rádci Autotýmu. Cílem nového produktu je další forma oslovení koncového zákazníka.
 
Nový produkt Virat byl společností Autotým vyvíjen necelých 14 měsíců. Jeho potřeba vycházela ze situace, ve které se nachází klient hledající ojetý vůz nejen na velkých webových portálech, ale i fyzicky prohlídkou vybraných autobazarů. Často totiž dochází k tomu, že webové portály nabízí neexistující vozy s cílem pouze nalákat klienty na výhodnou nabídku.
 
Princip nového produktu Virat spočívá v zevrubné nezávislé osobní prohlídce pěti ojetých vozů odbornými rádci Autotýmu přímo v místě autobazaru, který si tuto službu objedná. Na každém vozidle je provedena prohlídka čítající 130 kontrolních bodů. Výsledek prohlídky je zanesen v systému společnosti Autotým pro případný budoucí kontakt ze strany klienta. Každý takto nezávisle prohlédnutý vůz je vizuálně označen vyrázným samolepícím štítkem na předním skle. Tento štítek informuje případného zájemce o čísle vozu (VIN), datu prohlídky a bezplatné telefonní kontaktní lince do společnosti Autotým.
 
„Je nesmírně důležité zdůraznit, že zmíněný samolepící štítek nalepený na vozidle neznamená, že vozidlo je doporučeno a v pořádku, ale dává možnost zájemci nás kontaktovat pro získání podrobných informací o skutečném stavu vozidla,“ vysvětluje Jiří Beneš, vedoucí oddělení péče o zákazníka společnosti Autotým.
 
Autobazar využívající službu Virat napomáhá nejen zprůhlednit trh s ojetými vozy bez nekalých praktik, ale získává také možnost zařadit vybraná (nezávisle prověřená) vozidla do databáze společnosti Autotým, která je přednostně využívána pro klienty hledající ojetý vůz (nabídkový balíček Premium). Často tak dochází k přednostnímu prodeji takto prověřeného vozu právě díky zmíněné databázi.
 
Statistika činnosti Autotýmu ukazuje, že stále více zákazníků si nechává nezávisle prověřit vůz bez osobní účasti na prohlídce. „Lidé nám více důvěřují. Když zmíním konkrétní čísla, tak například od začátku roku jsme prověřili 1008 ojetých vozů, a z toho v 534 případech nebyl klient u naší prohlídky. Ještě zajímavějším údajem je však skutečnost, že z těchto 534 klientů, kteří se prohlídky nezúčastnili, si nakonec 332 z nich vůz skutečně zakoupilo. A to je rozhodně údaj hovořící o celkové důvěře ke službám Autotýmu,“ doplňuje Jiří Beneš.
 
V současnosti využívá nový produkt VIRAT přes 30 autobazarů po celé ČR, které jsou označeny reklamními banery Autotýmu a kde tato společnost nezávisle prověřila již více jak 150 vozů. Tyto vozy jsou poté označeny štítkem a jsou zahrnuty i v internetové nabídce každého autobazaru.