bosch diesel jihlava opět podpořil soutěž stavíme z merkuru | Autoservis | autoweek.cz

Bosch Diesel Jihlava opět podpořil soutěž Stavíme z Merkuru

Bosch Diesel Jihlava opět podpořil soutěž Stavíme z Merkuru

01.07.2015 | Rybecký Vladimír | Autoservis

Bosch se trvale zasazuje o rozvoj technického vzdělávání mládeže na Vysočině.
V Jihlavě se konalo finální kolo již 2. ročníku technické soutěže studentů druhých stupňů základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií z Vysočiny Stavíme z Merkuru. Soutěž se uskutečnila za podpory firmy Bosch Diesel s.r.o. a Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě. Do letošní soutěže s technickou stavebnicí Merkur se přihlásilo 18 týmů s celkem 70 účastníky.

„Cílem soutěže a práce s technickou stavebnicí Merkur byla podpora technického vyučování a rozvoj technické zručnosti mládeže. Firma Bosch chce pro techniku nadchnout nejen chlapce, ale samozřejmě i děvčata, aby se v budoucnosti nebála věnovat technickým oborům. Proto byl pro účast na soutěži stanoven požadavek, aby v každém soutěžním týmu byla alespoň jedna dívka,“ vysvětlil za spolupořadatele obchodní ředitel firmy Bosch Diesel Ralph Klaus Carle.

Úkolem týmů bylo postavit z technické stavebnice Merkur vesmírné vozítko, které bude poháněno jedním nebo dvěma motory a které bude schopné projet bezchybně náročnou testovací dráhu v co možná nejkratším čase.

Jako nejlepší funkční model vesmírného vozítka byl hodnotící komisí vybrán model žáků Základní školy Evžena Rošického v Jihlavě ve složení Veronika Křížová, Jan Bužga, Tomáš Vrzal, Matouš Honze a Petr Novotný.

Podívejme se na to, jak soutěž vnímaly zúčastněné dívky. Za všechny odpověděla Veronika Křížová z vítězného týmu: „Soutěž Stavíme z Merkuru byla velmi zajímavá a skvěle připravená. K účasti na soutěži mě přesvědčily moje babička a teta, obě jsou zaměstnány na pozici techniček ve firmě Bosch v Jihlavě.“ Jak se ukazuje, nemá Veronika z techniky žádný strach. Jak sama říká: „Jako žena si dokážu představit, že bych v budoucnu techniku studovala na některé z vysokých škol.“

Všechny zúčastněné týmy finálního kola soutěže získaly od Krajského úřadu Kraje Vysočina a firmy Bosch řadu hodnotných cen. Bosch Diesel s.r.o. věnoval pro vítězný tým tablety.

Vzdělávání a profesní vzdělávání jako součást společenské zodpovědnosti
„Jako největší zaměstnavatel a investor v Kraji Vysočina vnímáme naši společenskou povinnost umožnit mladým lidem s dobrým vzděláním start do jejich profesního života. Jako závod podporujeme technické vzdělávání například i tím, že jsme již v roce 2002 vybudovali vlastní učňovské středisko. Podporou duálního vzdělávání a podporou technicky zaměřených vysokoškolských studentů tak rozhodným způsobem přispíváme k zajištění budoucnosti závodu v Jihlavě a českého průmyslu,“ zhodnotil přínos firmy obchodní ředitel firmy Bosch Diesel Ralph Klaus Carle.
  • Bosch Diesel Jihlava opět podpořil soutěž Stavíme z Merkuru
  • Bosch Diesel Jihlava opět podpořil soutěž Stavíme z Merkuru
  • Bosch Diesel Jihlava opět podpořil soutěž Stavíme z Merkuru
  • Bosch Diesel Jihlava opět podpořil soutěž Stavíme z Merkuru
  • Bosch Diesel Jihlava opět podpořil soutěž Stavíme z Merkuru