evropské značení pneumatik - základní informace | Trendy | autoweek.cz

Evropské značení pneumatik - základní informace

Evropské značení pneumatik - základní informace

09.03.2012 | Rybecká Ivana | Aktuality

Už jen několik měsíců zbývá do chvíle, kdy všechny prodávané pneumatiky v celé Evropě budou muset být povinně označeny štítkem znázorňujícím jejich hodnocení ve třech důležitých oblastech. Nové značení pneumatik způsobí revoluci v nakupování pneumatik.

Co je evropské značení pneumatik?

Jedná se o nové nařízení Evropské unie, které zavádí povinné označení pneumatik standardizovaným štítkem poskytujícím cenné informace pro spotřebitele, provozovatele vozových parků a ostatní kupující o třech klíčových výkonnostních parametrech:

* Valivý odpor

* Přilnavost na mokru

* Hlučnost

Štítek je podobný energetickému značení používanému na bílém zboží, jako jsou ledničky a pračky, avšak štítek na pneumatice obsahuje rovněž informace o bezpečnostní charakteristice výrobku.

Co je účelem značení pneumatik?

Cílem je zvýšit bezpečnost a zlepšit hospodárnost a šetrnost k životnímu prostředí v silničním provozu podporováním úspornějších a bezpečnějších pneumatik s nižší hlučností. Toto nařízení zajistí lepší informovanost koncových spotřebitelů při výběru pneumatik.

Proč jsou tato tři vybraná kritéria tak důležitá?

Valivý odpor ovlivňuje spotřebu pohonných hmot u automobilů, a proto má i přímý vliv na životní prostředí. Hodnota přilnavosti na mokru je klíčovým ukazatelem z hlediska bezpečnostní na silnici, poskytuje totiž informaci o délce brzdné dráhy na mokru. Hlučnost pneumatiky má vliv na kvalitu životního prostředí. Pro společnost Goodyear Dunlop je bezpečnost stále tou nejvyšší prioritou.

Řekneme mi štítek vše, co potřebuji vědět?

Tři parametry uvedené na štítku jsou dobrým výchozím bodem a lze je zajisté považovat za velmi důležité z bezpečnostního i enviromentálního hlediska. Nicméně existuje několik dalších důležitých kritérií, která by rovněž měla být zvažována při posuzování vlastností pneumatik. Společnost Goodyear Dunlop testuje při vývoji každé nové pneumatiky přes 50 parametrů, mezi něž patří odolnost vůči aquaplaningu, ovládání na suchu a na mokru, či délka brzdné dráhy na suché vozovce - tedy podstatné bezpečnostní ukazatele, které nové značení nezachycuje.

Co přinese štítek spotřebiteli?

Zavedení standardizovaného značení poskytne spotřebitelům, provozovatelům vozových parků a dalším kupujícím přístup k objektivním, spolehlivým a porovnatelným informacím ohledně tří důležitých parametrů. Společnost Goodyear Dunlop věří, že štítek napomůže zákazníkům svými informacemi k lepšímu finálnímu rozhodnutí. Tím také přispěje k vyšší bezpečnosti na slinicích, díky informaci o přilnavosti na mokru, a poukáže na výhody jednotlivých pneumatik po ekonomické a enviromentální stránce na základě hodnoty valivého odporu. Štítek nicméně nedokáže postihnout všechny výkonnostní charakteristiky pneumatiky.

Jaký je přínos v zavedení štítků pro Evropskou unii a jednotlivé státy?

Nové značení nemá za cíl pouze zvýšit bezpečnost a zlepšit výkonnostní parametry vozidel na evropských silnicích, nýbrž současně přispívá k závazku Evropské unie zvýšit energetickou efektivnost o 20 % a také snížit emise CO2 o 20 % do roku 2020.

Kdy se představí štítky u výrobců pneumatik?

Nařízení Evropské unie vyžaduje, aby informace o valivém odporu, přilnavosti na mokru a hlučnosti byly dostupné nejpozději 1. listopadu 2012 na pneumatikách vyrobených po 1. červenci 2012. Výrobci pneumatik však mohou označovat pneumatiky už i dříve, než to bude povinné.

Které pneumatiky budou muset být označeny štítkem s hodnocením?

Nová legislativa se týká pneumatik pro osobní automobily, lehké nákladní automobily a nákladní automobily.

Následující kategorie patří mimo rámec vytyčený novou legislativou:

* Protektorované pneumatiky

* Profesionální off road pneumatiky

* Závodní pneumatiky

* Pneumatiky s hroty

* Dojezdové rezervní pneumatiky

* Pneumatiky určené na vozidla jejichž první registrace proběhla před 1. říjnem 1990

* Pneumatiky s rychlostním indexem nižším než 80 km/h

* Pneumatiky na ráfek s průměrem menším než 254 mm, nebo větším než 635 mm

* Pneumatiky na motocykly

 

Označování pneumatik podle EU

Počínaje 1. listopadem 2012 musejí být všechny pneumatiky vyrobené po 30. červnu 2012 přicházející do prodeje v rámci EU označeny štítky v souladu s předpisem EC/1222/2009.

Hospodárnost provozu

Deformace pneumatiky při jejím odvalování vytváří odpor proti pohybu vozidla. Valivý odpor pneumatik má proto přímý vliv na spotřebu pohonných hmot a tím i na zatěžování životního prostředí emisemi CO2. Ve značení EU bude hodnota valivého odporu vyjádřena písmeny od A do G,odpovídajícími zařazení pneumatik do výkonnostních úrovní, přičemž písmeno D se nebude používat. Písmeno A bude značit nejlepší pneumatiky ve své kategorii, zatímco nejméně výkonné bude značit písmeno G. Posun o jednu úroveň by měl odpovídat zvýšení spotřeby o 2,5-4,5 %, přičemž rozdíl mezi úrovní A a G by měl být nejméně 7,5 % (u nákladních vozidel budou tyto rozdíly podstatně větší).

Přilnavosti na mokru

Tento údaj je důležitým kriteriem z hlediska bezpečnosti, protože vyjadřuje přilnavost pneumatiky na mokré vozovce. Pneumatiky s největší přilnavostí zabezpečují nejkratší brzdnou dráhu a proto bude hodnocena právě ta. Přilnavost na mokru bude opět vyjádřena písmeny od A do G, přičemž A vyjadřuje největší přilnavost (tedy nejkratší brzdnou dráhu) a F nejnižší, protože písmena D a G nebudou použita. Posun o jednu úroveň by měl odpovídat prodloužení brzdné dráhy z rychlosti 80 km/h o jednu až dvě délky vozu, tedy 3 až 6 m. Mezi nejlepší a nejhorší úrovní by měl být rozdíl v brzdné dráze 18 m.

Vnější hlučnost

Vnější hlučnost se měří v decibelech, přičemž určitým úrovním hlučnosti bude odpovídat počet černých vln (oblouků) vedle symbolu pneumatiky. Jedna značí nejnižší hlučnost odpovídající hladině hluku nejméně 3 dB pod připravovaným limitem. Tři budou odpovídat maximální hodnotě na úrovni předepsaného maxima, které bude postupně vstupovat v platnost v období 2012 až 2016.

 

Společnost Goodyear Dunlop by při výběru pneumatiky doporučila následující postup:

* Poraďte se s profesionálním prodejcem

* Využijte informace, jež poskytuje štítek

* Věřte kvalitním a spolehlivým výrobcům pneumatik s dobrou pověstí

* Přečtěte si testy nezávislých organizací

* Volte pneumatiky podle vašich potřeb a požadavků

 

  • Evropské značení pneumatik - základní informace
  • Evropské značení pneumatik - základní informace
  • Evropské značení pneumatik - základní informace
  • Evropské značení pneumatik - základní informace
  • Evropské značení pneumatik - základní informace
  • Evropské značení pneumatik - základní informace
  • Evropské značení pneumatik - základní informace
  • Evropské značení pneumatik - základní informace
  • Evropské značení pneumatik - základní informace