české firmy snižují spotřebu pomocí systému gps | Autoservis | autoweek.cz

České firmy snižují spotřebu pomocí systému GPS

České firmy snižují spotřebu pomocí systému GPS

30.12.2015 | | Autoservis

České firmy stále více využívají GPS pro sledování polohy a pohybu svých vozidel. Snižují tak spotřebu PHM.

České firmy v posledních letech stále více využívají systému GPS pro sledování polohy a pohybu svých vozidel. Prvořadým přínosem telematických zařízení je nižší spotřeba pohonných hmot, což zvláště u velkých vozových parků vede k zásadnímu snížení provozních nákladů. Někteří řidiči však stále mají problémy s tím, že někdo může kontrolovat vozidlo, v němž sedí. Z analýz odborníků jednoznačně plyne, že tento negativní aspekt je silnější u nás než v zahraničí, kde dohled pomocí systémů GPS vnímají řidiči pozitivněji.

„Aplikace pro manažery fleetů monitorující chování řidičů u nás pozitivně vnímá podle velikosti firem od 4 do 22 % řidičů, zatímco evropská čísla oscilují od 15 do 31 % řidičů. Naopak velké oblibě se těší aplikace pro samotné řidiče, ať už se jedná o vyhledávání servisů nebo rezervaci jejich služeb. Negativní vnímání služby je však pouze v implementační fázi, lidé mají obecně tendenci mít ze změn obavy,“ uvedl Business Team Manager společnosti Arval Jan Tejnor.

Podle Tejnor ze společnosti Arval vyhledávání servisů nebo rezervaci jejich služeb v ČR považuje za užitečné od 3 do 18 % řidičů, zatímco v cizině je to od 15 do 36 %.

Zájem o GPS je mezi firmami stále výraznější. Jestliže měly velké firmy v ČR před třemi roky zavedenou telematiku z 27 %, aktuálně to jsou už více než 2/3. V zahraničí byl tento nárůst za stejnou dobu jen z 20 na 27 %. Naproti tomu malé a střední firmy u nás zůstaly se zaváděním systémů GPS na stejné výši, tedy na 8 %.

Například společnost JCDecaux, Městský mobiliář využívá sledování polohy a pohybu vozidel osm let. „Reakce byly rozdílné. Někdo byl rád, že mu aplikace ulehčí práci s vyplňováním knihy jízd. Někdo naopak považoval GPS ve vozidle za určitý projev nedůvěry. Po čase ale převládá pozitivní přístup. Pro nás je smyslem především kontrola vozidel pracovníků údržby, optimalizace tras a času. Neplánovaným přínosem je dohledané vozidlo po pokusu o krádež.

Pomocí GPS policie vyhledala jeho pozici a pachatele zadržela,“ sdělil technický ředitel společnosti Jakub Belfín. Podle něj firma ušetřila na palivu, i když to nebylo prvotním záměrem.


Úsporu pohonných hmot si pochvalují i České Radiokumunikace, které polohu všech svých vozidel sledují od roku 2011. „Od zavedení sledování vozidel prostřednictvím GPS máme dokonalý přehled o jejich pohybu a stoprocentní možnost odlišení soukromých a služebních jízd,“ uvedl Tomáš Sova ze společnosti České Radiokomunikace. Firma podle něj uspořila náklady v řádech procent. Zaznamenala sice pár negativních reakcí souvisejících především s obavou ze sledování, nicméně s ohledem na zjednodušení systému evidence a editace knihy jízd byly reakce veskrze pozitivní.

Podle analytika společnosti Cyrrus Jiřího Šimary obliba GPS lokátorů roste zejména u přepravních firem, které díky nim mohou mnohem snáze kontrolovat skutečný pohyb svých vozidel a naplánovat tak optimální přepravní trasy.  „Svou roli samozřejmě hraje i snaha zamezit případnému zneužívání firemních vozů k soukromým účelům. Ceny GPS lokátorů navíc neustále klesají, takže si je mohou dovolit už i menší firmy,“ uvedl Šimara.