české firmy využívají telematiku | Autoservis | autoweek.cz

České firmy využívají telematiku

České firmy využívají telematiku

20.10.2017 | Rybecký Vladimír | Užitkové vozy

České firmy jsou již několik let na čele ve využití telematických systémů, které umožňují monitorování spotřeby, chování řidiče či polohy vozu. Ukazuje to průzkum, který si nechala ve velkých i malých evropských firmách z různých výrobních odvětví zpracovat leasingová společnost Arval.
Podle průzkumu společnosti Arval firmy v České republice zaostávají ve využití alternativních pohonů s výjimkou CNG. Zahraniční firmy také mnohem více využívají operativní leasing.
 
„Mezi manažery, dotazovanými v rámci pravidelného průzkumu Corporate Vehicle Observatory (CVO), převažuje názor, že počet vozů ve flotile jejich firmy v nejbližších třech letech dále poroste. Doba, po níž firmy vozidlo užívají, než ho vymění za nové, činí dle průzkumu průměrně 6 let v ČR i v Evropě. Zhruba o 8 měsíců déle si ponechávají auta v ostatních zemích nejmenší firmy, zatímco ty velké mají periodu obměny o 10 měsíců kratší. V Česku se všechny velikostní kategorie drží velmi blízko uvedeného průměru,“ uvádí Account Team Leader Arval CZ Tomáš Kadeřábek.
 
České firmy zaostávají ve využití alternativních pohonů, u CNG je to naopak
Česká republika velmi výrazně zaostává ve využívání alternativních pohonů. Až na CNG jsou všechny tyto pohony zastoupeny v autoparcích mnohem méně než v jiných zemích. Významně nižší procento českých manažerů také uvažuje o pořízení vozidel s alternativním pohonem v blízké budoucnosti.
 
„Nejvýraznější rozdíl lze sledovat v elektromobilech, jež jsou součástí 9 % evropských autoparků a o jejich nákupu přemýšlí 21 % oslovených manažerů. V Česku naproti tomu firemní fleety s elektromobilem netvoří z celku ani 1 % a uvažování o nákupu přiznala pouze 2 % respondentů,“ upozorňuje Tomáš Kadeřábek s tím, že podobně neslavně jsou na tom u nás i plug-in hybridy a ani klasické hybridní automobily čeští manažeři téměř nevyužívají.
 
„Auta na stlačený zemní plyn jsou u nás součástí 6 % autoparků a dalších 8 % zvažuje jejich pořízení. V kategorii velkých společností má auta na CNG dokonce 16 % z nich a dalších 19 % o tomto palivu uvažuje. V ostatních sledovaných zemích jsme v průzkumu zjistili přítomnost CNG pohonu ve 3 % autoparků a záměr si ho pořídit vyslovilo 7 % dotazovaných,“ dodává Kadeřábek.
 
Velcí sázejí na operativní leasing
Z průzkumu CVO rovněž vyplývá, že v České republice je stále nejčastějším způsobem financování firemních vozů nákup za vlastní peníze. Využívá ho polovina oslovených manažerů. Větší zastoupení nákupu za vlastní najdeme v malých autoparcích, v nichž bylo takto nebo na úvěr pořízeno 70 % vozů.
 
Druhou nejoblíbenější metodou financování u nás je finanční leasing, který využívá zhruba každá čtvrtá firma s autoparkem. Ve velkých autoparcích však využití této metody klesá pouze na 11 %.
 
„S rostoucím počtem aut ve flotile však obliba nákupu do vlastnictví klesá a roste význam operativního leasingu. Firmy s 50 a více auty už využívají nákup za vlastní peníze a operativní leasing v téměř stejném počtu případů, konkrétně ve 44 % a 43 %,“ uvádí Tomáš Kadeřábek.
 
Výsledky v ČR se významně odlišují od způsobů pořízení firemních aut v jiných evropských zemích. V nich sice také převažuje nákup za vlastní, ovšem s menším náskokem před operativním leasingem.
 
„Zatímco nákup za své používá 39 % zahraničních firem, výhody operativního leasingu oceňuje 28 % firem. Finanční leasing je až na třetí příčce s 26 %. Ve velkých evropských autoparcích se kupují vozy za vlastní jen ve 24 % případů, zatímco operativní leasing volí 56 % firem. Na finanční leasing v těchto autoparcích zbývá jen 19 %. Ve všech sledovaných zemích roste zájem o operativní leasing s velikostí firmy a s počtem vozidel ve fleetu,“ popisuje výsledky průzkumu Tomáš Kadeřábek.
 
Telematika snižuje náklady
Čelnou pozici s ohledem na vybavení vozidel telematickými systémy zaujímají v evropských zemích české autoparky. „Jedná se o různá zařízení pro přenos dat z pohybujících se vozidel za účelem monitorování spotřeby paliva, chování řidiče či polohy vozu. Tuto vedoucí pozici si Češi drží už několik let. Letos mělo telematiku zavedenou 32 % autoparků v ČR oproti 20 % v ostatních evropských zemích,“ uvádí Tomáš Kadeřábek.
 
Značné rozdíly se projevují v závislosti na velikosti firmy. „Zatímco firmy s méně než 10 zaměstnanci mají telematické systémy ve vozech ve 12 % případů u nás a 9 % v Evropě, firmy nad 500 zaměstnanců využívají telematiku v téměř polovině autoparků v ČR a třetině v ostatních zemích. Pro české autoparky nad 50 vozidel se vybavenost telematikou blíží 60 %,“ dodává Kadeřábek.
 
V Česku patří mezi klíčové důvody zavedení telematiky snížení nákladů na vozový park, optimalizace tras a lokalizace vozidel. Uvedlo je zhruba 65 % respondentů, kteří ve svých autoparcích telematiku mají. V zahraničí podobného skóre dosáhla lokalizace vozidel. Ostatní důvody, k nimž se ještě přidává zlepšení bezpečnosti řidičů a zlepšení jejich chování, zmínila zhruba polovina respondentů. Stejný podíl dotazovaných zavádí telematiku z důvodů zlepšení bezpečnosti a chování řidičů i u nás.
 
O výzkumu Corporate Vehicle Observatory (CVO)
Výzkum Corporate Vehicle Observatory (CVO) neboli barometr vozových parků mapuje už od roku 2002 vývoj firemních automobilových flotil v Evropě a sleduje trendy v této důležité oblasti. Telefonické dotazování manažerů odpovědných v různých firmách za nákup vozidel a správu firemních autoparků se letos uskutečnilo ve 13 zemích Evropy. Celkem je při něm dotazováno téměř 4000 firem, které využívají alespoň jedno firemní vozidlo. V České republice se v letošním roce uskutečnilo 300 rozhovorů. Pro snadnější orientaci ve výsledcích jsou rozděleny do skupin podle počtu zaměstnanců (do 9 zaměstnanců, 10 - 99 zaměstnanců, 100 - 499 zaměstnanců, 500 a více zaměstnanců) a podle velikosti vozového parku (1 - 9 vozidel, 10 - 49 vozidel, 50 a více vozidel). Corporate Vehicle Observatory zpracovala pro společnost Arval agentura CSA.