české firmy využívají telematiku | Autoservis | autoweek.cz

České firmy využívají telematiku

České firmy využívají telematiku

20.10.2017 | Rybecký Vladimír | Doprava

České firmy jsou již několik let na čele ve využití telematických systémů, které umožňují monitorování spotřeby, chování řidiče či polohy vozu. Ukazuje to průzkum, který si nechala ve velkých i malých evropských firmách z různých výrobních odvětví zpracovat leasingová společnost Arval.
Podle průzkumu společnosti Arval firmy v České republice zaostávají ve využití alternativních pohonů s výjimkou CNG. Zahraniční firmy také mnohem více využívají operativní leasing.
 
„Mezi manažery, dotazovanými v rámci pravidelného průzkumu Corporate Vehicle Observatory (CVO), převažuje názor, že počet vozů ve flotile jejich firmy v nejbližších třech letech dále poroste. Doba, po níž firmy vozidlo užívají, než ho vymění za nové, činí dle průzkumu průměrně 6 let v ČR i v Evropě. Zhruba o 8 měsíců déle si ponechávají auta v ostatních zemích nejmenší firmy, zatímco ty velké mají periodu obměny o 10 měsíců kratší. V Česku se všechny velikostní kategorie drží velmi blízko uvedeného průměru,“ uvádí Account Team Leader Arval CZ Tomáš Kadeřábek.
 
České firmy zaostávají ve využití alternativních pohonů, u CNG je to naopak
Česká republika velmi výrazně zaostává ve využívání alternativních pohonů. Až na CNG jsou všechny tyto pohony zastoupeny v autoparcích mnohem méně než v jiných zemích. Významně nižší procento českých manažerů také uvažuje o pořízení vozidel s alternativním pohonem v blízké budoucnosti.
 
„Nejvýraznější rozdíl lze sledovat v elektromobilech, jež jsou součástí 9 % evropských autoparků a o jejich nákupu přemýšlí 21 % oslovených manažerů. V Česku naproti tomu firemní fleety s elektromobilem netvoří z celku ani 1 % a uvažování o nákupu přiznala pouze 2 % respondentů,“ upozorňuje Tomáš Kadeřábek s tím, že podobně neslavně jsou na tom u nás i plug-in hybridy a ani klasické hybridní automobily čeští manažeři téměř nevyužívají.
 
„Auta na stlačený zemní plyn jsou u nás součástí 6 % autoparků a dalších 8 % zvažuje jejich pořízení. V kategorii velkých společností má auta na CNG dokonce 16 % z nich a dalších 19 % o tomto palivu uvažuje. V ostatních sledovaných zemích jsme v průzkumu zjistili přítomnost CNG pohonu ve 3 % autoparků a záměr si ho pořídit vyslovilo 7 % dotazovaných,“ dodává Kadeřábek.
 
Velcí sázejí na operativní leasing
Z průzkumu CVO rovněž vyplývá, že v České republice je stále nejčastějším způsobem financování firemních vozů nákup za vlastní peníze. Využívá ho polovina oslovených manažerů. Větší zastoupení nákupu za vlastní najdeme v malých autoparcích, v nichž bylo takto nebo na úvěr pořízeno 70 % vozů.
 
Druhou nejoblíbenější metodou financování u nás je finanční leasing, který využívá zhruba každá čtvrtá firma s autoparkem. Ve velkých autoparcích však využití této metody klesá pouze na 11 %.
 
„S rostoucím počtem aut ve flotile však obliba nákupu do vlastnictví klesá a roste význam operativního leasingu. Firmy s 50 a více auty už využívají nákup za vlastní peníze a operativní leasing v téměř stejném počtu případů, konkrétně ve 44 % a 43 %,“ uvádí Tomáš Kadeřábek.
 
Výsledky v ČR se významně odlišují od způsobů pořízení firemních aut v jiných evropských zemích. V nich sice také převažuje nákup za vlastní, ovšem s menším náskokem před operativním leasingem.
 
„Zatímco nákup za své používá 39 % zahraničních firem, výhody operativního leasingu oceňuje 28 % firem. Finanční leasing je až na třetí příčce s 26 %. Ve velkých evropských autoparcích se kupují vozy za vlastní jen ve 24 % případů, zatímco operativní leasing volí 56 % firem. Na finanční leasing v těchto autoparcích zbývá jen 19 %. Ve všech sledovaných zemích roste zájem o operativní leasing s velikostí firmy a s počtem vozidel ve fleetu,“ popisuje výsledky průzkumu Tomáš Kadeřábek.
 
Telematika snižuje náklady
Čelnou pozici s ohledem na vybavení vozidel telematickými systémy zaujímají v evropských zemích české autoparky. „Jedná se o různá zařízení pro přenos dat z pohybujících se vozidel za účelem monitorování spotřeby paliva, chování řidiče či polohy vozu. Tuto vedoucí pozici si Češi drží už několik let. Letos mělo telematiku zavedenou 32 % autoparků v ČR oproti 20 % v ostatních evropských zemích,“ uvádí Tomáš Kadeřábek.
 
Značné rozdíly se projevují v závislosti na velikosti firmy. „Zatímco firmy s méně než 10 zaměstnanci mají telematické systémy ve vozech ve 12 % případů u nás a 9 % v Evropě, firmy nad 500 zaměstnanců využívají telematiku v téměř polovině autoparků v ČR a třetině v ostatních zemích. Pro české autoparky nad 50 vozidel se vybavenost telematikou blíží 60 %,“ dodává Kadeřábek.
 
V Česku patří mezi klíčové důvody zavedení telematiky snížení nákladů na vozový park, optimalizace tras a lokalizace vozidel. Uvedlo je zhruba 65 % respondentů, kteří ve svých autoparcích telematiku mají. V zahraničí podobného skóre dosáhla lokalizace vozidel. Ostatní důvody, k nimž se ještě přidává zlepšení bezpečnosti řidičů a zlepšení jejich chování, zmínila zhruba polovina respondentů. Stejný podíl dotazovaných zavádí telematiku z důvodů zlepšení bezpečnosti a chování řidičů i u nás.
 
O výzkumu Corporate Vehicle Observatory (CVO)
Výzkum Corporate Vehicle Observatory (CVO) neboli barometr vozových parků mapuje už od roku 2002 vývoj firemních automobilových flotil v Evropě a sleduje trendy v této důležité oblasti. Telefonické dotazování manažerů odpovědných v různých firmách za nákup vozidel a správu firemních autoparků se letos uskutečnilo ve 13 zemích Evropy. Celkem je při něm dotazováno téměř 4000 firem, které využívají alespoň jedno firemní vozidlo. V České republice se v letošním roce uskutečnilo 300 rozhovorů. Pro snadnější orientaci ve výsledcích jsou rozděleny do skupin podle počtu zaměstnanců (do 9 zaměstnanců, 10 - 99 zaměstnanců, 100 - 499 zaměstnanců, 500 a více zaměstnanců) a podle velikosti vozového parku (1 - 9 vozidel, 10 - 49 vozidel, 50 a více vozidel). Corporate Vehicle Observatory zpracovala pro společnost Arval agentura CSA.