nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací 2014 | Aktuality | autoweek.cz

Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací 2014

Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací 2014

13.06.2014 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila výsledky 9. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup - Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje na obsaditelnost konkrétních pozic vhodným uchazečem. 

Vývoj nedostatku lidí s potřebnou kvalifikací výrazně poklesl v roce 2008 v důsledku ekonomické krize a poklesu náborových aktivit zaměstnavatelů. Od té doby je mírně zvyšující se tendence: rok 2013 – 35 % a letos 36 %. Nejhorší výsledky vykazuje stejně jako v minulosti Japonsko s 81 %, naopak nejlepší Irsko s 2 % a Španělsko se 3 %.

 

Situace v České republice je pro zaměstnavatele relativně příznivá. V České republice těžko obsazuje svá pracovní místa 11 % zaměstnavatelů. ČR zaujímá 6. nejlepší místo z globálního hlediska. ČR je zároveň jedna ze zemí s nejnižším Manpower indexem trhu práce, který ukazuje na poměrně nízké náborové aktivity firem.

 

„I v době poměrně vysoké nezaměstnanosti společnosti těžko hledají vhodné kandidáty pro celou řadu pracovních pozic. Požadavky firem na zaměstnance se s technologickým pokrokem mění stále rychleji. Mnohem rychlejším tempem než se vyvíjí kvalifikační struktura populace. Navíc demografický vývoj vede k tomu, že aktivní populace ve vyspělých zemích se zmenšuje. Lidí je tedy na trhu práce stále méně a tito lidé mají stále více nevhodnou kvalifikaci a dovednosti,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

 

Deset nejhůř obsaditelných pozic v České republice

1. Řemeslník

2. Inženýr

3. Účetní a finanční pozice

4. Dělník

5. Obchodní zástupce

6. Projektový manažer

7. Technik

8. Uklízečky a hospodyně

9. Management/executive management

10. IT pracovník (především programátor)

 

„Na trhu chybí především lidé s technickým vzděláním. Řemeslníci, technici, mechanici, obchodníci a pracovníci informačních technologií se již tradičně dostávají do první desítky žebříčku pozic, na které firmy nejhůře hledají vhodné kandidáty,“ říká Jaroslava Rezlerová.

 

Hlavní důvody, proč zaměstnavatelé nemohou obsadit volné pozice, jak globálně, tak v České republice, jsou nedostatek technických dovedností, specifické kvalifikace uchazečů a zkušeností.

 

 „Nedostatek talentů nutí zaměstnavatele, aby měnili přístup k náborům a ke způsobu, jakým pracují s lidskými zdroji. Zaměstnavatelé budou muset změnit svůj přístup ke svým zaměstnancům a klást mnohem větší důraz na jejich rozvoj, motivaci a efektivní organizaci. Firmy, které na trhu nemohou najít vhodné hotové zaměstnance, jsou nuceny přehodnotit personální politiku, procesy a motivační systémy tak, aby mohly využít rezervy na trhu práce.

 

Osvícené firmy spolupracují se školami, otevírají si vlastní učiliště nebo zavádějí trainee programy, aby si vychovaly talentované absolventy. Umožňují zaměstnancům flexibilní formy práce, jako např. částečné úvazky nebo práci z domova, aby využily kapacitu motivovaných matek a otců na rodičovské dovolené. Nebo zhodnotí zkušenosti lidí v předdůchodovém a důchodovém věku tak, že z nich udělají interní trenéry, kouče nebo auditory. Stále roste důraz na měkké dovednosti. Více než na praxi se hledí na kompetence,“ říká Jaroslava Rezlerová.