další výzva opd na podporu výstavby plnicích stanic na vodík | Autoservis | autoweek.cz

Další výzva OPD na podporu výstavby plnicích stanic na vodík

Další výzva OPD na podporu výstavby plnicích stanic na vodík

31.01.2020 | | Autoservis

Ministerstvo dopravy z Operačního programu doprava (OPD) podpoří výstavbu dalších plnicích stanic na vodík. Za tímto účelem je vyčleněna z evropských prostředků částka 102 milionů Kč v rámci programu podpory infrastruktury pro alternativní paliva.
Dne 30. 1. 2020 vyhlašuje Ministerstvo dopravy třetí výzvu OPD v rámci dotačního programu na podporu infrastruktury pro alternativní paliva zaměřenou na vybudování infrastruktury plnicích stanic na vodík. Žádosti je možné předkládat do 28. 5. 2020.
 
O dotaci v této výzvě se mohou ucházet žadatelé, kteří provozují ekonomickou činnost v oblastech: rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí, obchod s plynem prostřednictvím sítí, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd, výroba plynu, výroba technických plynů, elektrické instalace, obchod s elektřinou nebo rozvod elektřiny a kteří předloží projekt na vybudování vodíkových plnicích stanic na území České republiky. Celkové způsobilé výdaje projektu mohou dosáhnout maximálně 60 milionů Kč, maximální míra podpory je 85 %. Předložené žádosti o podporu budou hodnoceny zejména z hlediska hospodárnosti, připravenosti a relevance projektu.
 
Výzva navazuje na druhou výzvu vyhlášenou v dubnu 2019. V rámci tří výzev bude podpořena výstavba minimálně osmi plnících stanic, čímž vznikne kvalitní základ pro rozvoj vodíkové mobility v České republice.
 
Celkem má Ministerstvo dopravy na program pro podporu infrastruktury pro alternativní paliva v rámci OPD vyčleněno 1,2 miliardy korun.
 
Tato výzva na podporu rozvoje infrastruktury vodíkových plnicích stanic navazuje na předchozí výzvy, které jsou zaměřeny na podporu výstavby páteřní sítě rychlodobíjecích stanic, doplňkové sítě běžných dobíjecích stanic pro elektromobily a CNG, LNG plnicích stanic. Bližší informace o podmínkách podpory jsou součástí podrobné dokumentace výzvy, která je zveřejněna na webu Řídicího orgánu OPD.