euro 6 stručně | Aktuality | autoweek.cz

Euro 6 stručně

Euro 6 stručně

10.10.2014 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Bosch vysvětluje, jaké změny pro řidiče přinese Euro 6 - od cen vozidel po emisní nálepky.

Co je Euro 6?
Euro 6 je nařízení Evropské unie, které stanoví emisní normy pro vozidla.

„Díky Euru 6 budou vozidla se vznětovým motorem stejně ‚čistá‘, jako vozidla se zážehovým motorem,“ říká Dr. Rolf Bulander, člen představenstva společnosti Robert Bosch GmbH zodpovědný za pohonné jednotky.

Hlavním záměrem nové normy je stanovit u vozidel nižší limity emisí částic oxidů dusíků. Od 1. září 2014 nemohou vozidla se vznětovým motorem mít emise oxidů dusíku vyšší než 80 mg/km (se zážehovým motorem 60 mg/km). Předchozí limit dovoloval 180 mg/km.  Od 1. ledna 2015 musí limity Euro 6 splňovat všechna nová vozidla.

Jaký má evropská emisní norma smysl?
Od uvedení normy Euro 1 v roce 1993 došlo k radikálnímu snížení emisí na pozemních komunikacích. Pokročilá automobilová technika, jakou nabízí společnost Bosch, snižuje emise látek, jakými jsou CO2, oxidy dusíku a pevné částice.

 Vliv má i technický pokrok pohonných jednotek. Od roku 1990 došlo u vznětových motorů ke snížení emisí pevných částic o 99 % a emise oxidů dusíku u moderních vznětových motorů jsou o 98 % nižší než u srovnatelných motorů ze začátku 90. let minulého století.

Budou vozidla nyní dražší?
Ceny modelů, které splňují normu Euro 6, jsou víceméně na stejné cenové hladině jako srovnatelné modely splňující normu Euro 5. Někdy jsou modely s Euro 6 dodávány s prvky, které cenu zvýší - například jiná převodovka či pneumatiky. Pomineme-li tyto prvky, žádné znatelné zvýšení ceny u modelů s Euro 6 není.

Jak Euro 6 změní technologii vznětových motorů?
Vozidla se vznětovým motorem potřebují pro splnění normy Euro 6 dokonale vyladěný systém úpravy výfukových plynů. Pro vozidla o hmotnosti kolem 1700 kg postačí levný zásobníkový katalyzátor NOx.

„U těžkých vozidel pomůže jen katalyzátor SCR spolu s kapalinou AdBlue,“ říká Dr. Markus Heyn, prezident divize Systémy vznětových motorů. Tento systém pomocí vstřikování kapaliny AdBlue, vodního roztoku syntetické močoviny, přeměňuje oxidy dusíku na neškodnou vodní páru a dusík. Kapalina AdBlue je doplňována při pravidelných servisních prohlídkách.

Bude mít můj starý vůz stejnou emisní nálepku?
Přechod na novou normu Euro 6 nemá v Německu na přidělování emisních nálepek vliv. Každý, kdo v současné době má emisní nálepku Euro 4 či Euro 5, která mu umožňuje vjezd do centra města, ten si ji ponechá i po 1. lednu 2015, kdy norma Euro 6 vstoupí v platnost.

Co se změní s normou Euro 6 pro řidiče?
Kdo již vozidlo vlastní, tak se pro něj nic nemění. Může své vozidlo používat jako doposud. I vjezd do nízkoemisních zón bude stále možný. Novou normu Euro 6 by měli vzít na vědomí především ti, kteří si pořizují nové vozidlo a chtějí nejmodernější technologie.

 

  • Euro 6 stručně
  • Euro 6 stručně
  • Euro 6 stručně
  • Euro 6 stručně