eu chce omezit spalovací motory | Aktuality | autoweek.cz

EU chce omezit spalovací motory

EU chce omezit spalovací motory

16.08.2012 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Množství tradičních osobních automobilů by se podle EU mělo do roku 2030 snížit na polovinu. Evropská komise navrhuje i zákaz vjezdu automobilů se spalovacími motory do měst do roku 2050.

 

Evropa by chtěla do roku 2050 snížit emise skleníkových plynů o 80 až 95 % ve srovnání s úrovní z roku 1990. Stejně tak by se měl o 40 % zvýšit podíl paliv s nízkým obsahem uhlíku v letecké a námořní přepravě.

Podle programového prohlášení Evropské unie by se do roku 2030 mělo používání automobilů s běžnými spalovacími motory snížit na polovinu. Důvodem je snaha snížit znečištění ovzduší a zmenšit závislost na ropě z nestabilního Středního východu.

Přechod ze 150 let používaného motoru s vnitřním spalováním v městském provozu by měl být podle Evropské komise dokončen do roku 2050, kdy už by všechny vozy používané ve městech EU měly ke svému pohonu využívat nízkoemisní technologie. V důsledku toho by se snížil vliv městského provozu na změnu klimatu, nevznikal by smog, ubylo by hluku a snížily by se náklady zemí EU na dovoz ropy - ty v loňském roce dosáhly 210 miliard eur.

Některé automobilky, především Toyota a Renault, zrychlují tempo vývoje vozidel s hybridním a elektrickým pohonem v souvislosti s tím, jak EU snižuje emisní limity, a to včetně plynů přispívajících k oteplování klimatu. EU začne omezovat množství CO2 vypouštěného automobily počínaje příštím rokem.

Evropská komise, výkonný orgán EU, ve svém prohlášení uvádí: „Postupné vyřazování tradičně poháněných vozidel z městského prostředí zásadně přispěje k podstatnému snížení závislosti na ropě, hluku a emisí skleníkových plynů, a znečistění místního vzduchu.“

S tím ale souvisí potřeba rozvíjet infrasktrukturu plnicích a dobíjecích stanic pro nová vozidla, ale také podpora hromadné dopravy, chůze a cyklistiky.

Dokument, jenž je součástí plánu EU na přechod k nízkoemisní ekonomice, rovněž uvádí návrh na přesunutí 30 % nákladní dopravy na vzdálenost převyšující 300 km ze silnic na železnice nebo lodě. Komise proto rovněž uvedla, že EU by měla do stejného termínu ztrojnásobit délku rychlostní železniční sítě.

Komisař pro dopravu Siim Kallas jménem Evropské komise načrtl, jakým způsobem se k tomuto cíli dostat. Mezi nejvýznamnější doporučení patří:

- do roku 2050 by měl platit zákaz vjezdu vozů s spalovacím motorem do měst, do roku 2030 by jich měla být polovina

- 30 % silniční nákladní dopravy na vzdálenost delší než 300 km by do roku 2030 měla přejít na železniční nebo vodní dopravu, v roce 2050 by tímto způsobem mělo fungovat 50 % nákladní dopravy

- Evropa by měla dokončit ucelenou regionální rychlostní železniční síť

- do roku 2050 by podíl ropy v leteckém palivu měl klesnout na polovinu

- klíčová letiště a přístavy by měly být propojeny s železnicí

- měly by se rozvíjet technologie umožňující různé způsoby přepravy lidí a nákladu

- uživatelé přepravy by měli hradit plné náklady

Evropská komise se odkazuje na zprávu Mezinárodní energetické agentury, která před nedávnou dobou upozornila, že čím méně bude svět úspěšný při snižování emisí uhlíku, tím více stoupne cena ropy.

Evropská komise tvrdí, že situace, jaká nastane v roce 2050, se musí řešit nyní, neboť zavádění nové dlouhodobé infrastruktury, stejně jako životnost vlaků, lodí a letadel se počítá na desetiletí.

Proti představě Evropské komise o budoucnosti dopravy má samozřejmě námitky Evropská asociace automobilek ACEA. ACEA uvádí, že cíle EU, vyplývající ze specifických změn, jsou svévolnými opatřeními.

„Vyřešit jednoduchý požadavek snížení počtu používaných motorových vozidel nebude tak snadné, jak se může zdát, neboť se nesníží poptávka po pružném řešení, které silniční doprava, na rozdíl od jiných způsobů, poskytuje,“ uvedl v prohlášení generální sekretář ACEA Ivan Hodac.

Doporučení k omezení počtu vozů se spalovacím motorem ve městech je ale povzbuzením pro ty automobilky, které sázejí na budoucnost elektrických automobilů. Zpráva uvádí, že „městský provoz je zodpovědný za ¼ emisí CO2 z dopravy a ve městech dochází k 69 % nehod.“

ACEA v této problematice zachovává opatrnost. „Je obecným pravidlem, že politika Evropské unie se vyhýbá ukvapenému předpovídání vítězů z oblasti různých typů technologií a uvedená zpráva se tohoto pravidla musí držet,“ říká Hodac a požaduje politiku neutrální vůči jednotlivým typům technologií.

John Gardiner z evropské pobočky Fordu uvedl, že kontroverzní návrh nebere v úvahu několik důležitých faktorů, včetně jasné definice co se považuje za městskou oblast. „Je to město s 10 miliony nebo 100 000 obyvateli?“ ptá se. „A pokud se zbavíte automobilů se spalovacími motory v centrech a nahradíte je elektrickými vozidly, nesnížíte tím počet vozů v ulicích.“ Automobilky by podle něj daly přednost tomu, aby EU soustředila své úsilí na zlepšení silniční infrastruktury, která by zamezila ucpávání center měst. Podle něj přímý zákaz vozů se spalovacími motory nebude mít vliv na zahlcení měst dopravou a omezení škodlivých emisí. Při tomto náhlém přechodu k elektrickým automobilům se při používání fosilních paliv pouze změní místo zdroje znečištění.

Uvažovalo se o tom, že elektrické automobily by poháněla energie z jaderných elektráren. Avšak po japonské jaderné havárii se nyní většina zemí od jaderných programů odklání. Gardiner říká, že otázku využívání jaderných elektráren automobilkám nepřísluší řešit. Pokud však EU o návrhu vážně uvažuje, měla by přijímat podněty od všech stran, které jím budou ovlivněny.

„Jedná se o zásadní problém, který je nutný probrat a zapojit do něj akcionáře a přijít s něčím praktickým,“ říká Gardiner a poznamenává, že takové informace by přišly od automobilek a energetických společností. "Návrh Evropské komise ve svém důsledku omezuje spotřebitele ve volbě, jaký vůz si mohou koupit," dodává Gardiner, "To povede k podkopání mechanismu trhu. Dalším problémem je skutečnost, zda je technologie elektromobilů zralá na to, aby nahradila spalovací motory."

Přestože Ford a další automobilky dosáhly podstatného pokroku při vývoji této technologie, elektrický pohon dosud nemůže v praxi spalovací motory nahradit. Podle Gardinera se uvedenému návrhu budou vyjadřovat jednotlivé členské země, které pravděpodobně připojí své vlastní názory. Ford podle něj rád přispěje s pomocí, ale je otázkou, zda se jedná a o krok správným směrem.