firmy nabírají stále více | Autoservis | autoweek.cz

Firmy nabírají stále více

Firmy nabírají stále více

16.03.2017 | Rybecká Ivana | Autoservis

Aktuální výsledky ManpowerGroup index trhu práce jsou nejoptimističtější předpovědí pro druhé čtvrtletí za celou historii průzkumu v ČR od roku 2008.
Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro druhé čtvrtletí roku 2017. V rámci průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro druhé čtvrtletí 2017 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce června 2017 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“
 
Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro druhé čtvrtletí 2017 optimistické náborové plány: 8 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 2 % předpovídají snížení počtu pracovních sil a 86 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro druhé čtvrtletí 2017 hodnotu + 6 %.
 
„Během posledních dvou let se trh práce změnil, a to ve prospěch uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnanost v ČR je nejnižší v Evropě, poptávka po zaměstnancích výrazně převyšuje nabídku a ve velkých městech a průmyslových oblastech je kritický nedostatek vhodných pracovníků. Aktuální výsledky ManpowerGroup index trhu práce jsou nejoptimističtější předpovědí pro druhé čtvrtletí za celou historii průzkumu v ČR od roku 2008 a náborový optimismus panuje ve všech sektorech kromě zemědělství. Mezi nejhůře obsaditelné pozice už nepatří pouze specializované technické profese, ale firmy nemohou najít dostatek výrobních dělníků a skladníků,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.
 
Z praxe společnosti ManpowerGroup Česká republika je už nyní velký nedostatek především IT pracovníků se střední úrovní odbornosti schopných pracovat pro koncové zákazníky. Jako kritický pro blízkou budoucnost se ukazuje dramaticky klesající počet řemeslníků - během krátké doby odejdou ti současní do důchodu a není za ně náhrada jak z důvodu chybějícího vzdělání, tak i absolutních počtů - v letošním roce končí devítileté základní vzdělání jen poloviční počet dětí v porovnání s rokem 1990.
 
Potenciálně problematická s velkým sociálním dopadem se ukazuje klesající schopnost pracovníků přizpůsobovat se novým pracovním podmínkám - klesá schopnost učit se nové věci. Právě tato schopnost bude do budoucna důležitým parametrem pro zaměstnavatelnost.
 
V příštím čtvrtletí se očekává nárůst náborových aktivit ve všech čtyřech kategoriích podniků podle velikosti. Zaměstnavatelé velkých společností hlásí nejsilnější aktivní náborové prostředí s indexem trhu +24 %. Střední podniky (50-250 zaměstnanců)předpovídají náborové plány s Indexem +12 % a malé podniky (10-50 zaměstnanců) +10 %. Zaměstnavatelé v mikropodnicích (do 10 zaměstnanců) hlásí skromnější náborové prostředí s Indexem +5 %.
 
Zaměstnavatelé v devíti z 10 odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové prostředí předpovídají zaměstnavatelé v odvětví Doprava, skladování a komunikace s  indexem trhu práce +17 % a Stavebnictví s indexem +14 %.
 
Zaměstnavatelé ve všech třech regionech očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil. Příznivé náborové prostředí hlásí Morava s indexem trhu práce +14 %, zaměstnavatelé v Čechách očekávají náborové plány s hodnotou Indexu +4 % a v Praze +1 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím se Index zvýšil ve dvou ze tří regionů - na Moravě výrazně posílil o 14 % a v Praze o 3 %.