grand prix kaipan 2017 | Autoservis | autoweek.cz

Grand Prix Kaipan 2017

Grand Prix Kaipan 2017

05.07.2017 | Rybecký Vladimír | Autoservis

Bosch Diesel Jihlava spolu s Krajem Vysočina uspořádal 2. ročník technické soutěže Postav si své auto - Grand Prix Kaipan jako součást své podpory rozvoje technického vzdělávání mládeže na Vysočině. Do 2. ročníku se zapojilo sedm týmů z technicky zaměřených středních škol.
Kraj Vysočina z podnětu a za podpory firmy Bosch Diesel od roku 2016 vypisuje pro střední školy nabízející studium technických oborů projekt pod názvem Postav si své auto. Tento v České republice jedinečný projekt má za cíl prostřednictvím stavby atraktivní stavebnice sportovního vozu české výroby Kaipan podnítit zájem mladé generace o techniku a studium oborů technického vzdělávání.
 
Na jihlavském Polygonu v rámci projektu Postav si své auto proběhl již druhý ročník technické soutěže Grand Prix Kaipan. Celkem se akce účastnilo sedm konstruktérských týmů středních technických škol z Kraje Vysočina. V každém týmu bylo šest soutěžících, v soutěžním týmu musela být zastoupena i minimálně jedna dívka.
 
Kromě Jízdy zručnosti byl součástí soutěže také Pohár designerů, Pohár marketingu a Pohár konstruktérů. Absolutním vítězem druhého ročníku se stala Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava.
 
„Projektem Postav si své auto se nám podařilo i díky podpoře firem vzbudit zájem mladých lidí o technické obory. Projekt na sebe postupně nabaluje další činnosti, nápady a inspirace. Studenti se chtějí auty bavit, chtějí je zlepšovat. Těší nás, že chtějí stavět další, jsou ochotni jim věnovat svůj volný čas. Tenhle projekt je prostě baví,“ říká o projektu Postav si své auto radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jana Fialová.
 
Vzdělávání a profesní vzdělávání jako součást společenské odpovědnosti
Od roku 2014 firma Bosch společně s Krajem Vysočina v rámci podpory technického vzdělávání u školních dětí vyhlašuje technickou soutěž pro žáky a žákyně regionálních základních škol pod názvem Stavíme z Merkuru. Společnost Bosch v Jihlavě opakovaně podporuje základní školy v Kraji Vysočina nákupem technických stavebnic Merkur a Roto. V letošním roce ve spolupráci s Krajem Vysočina Bosch odstartoval projekt Lego Mindstorms - programovatelné robotické stavebnice cílící na žáky devátých tříd základních škol vhodným způsobem doplňující technickou výuku ve školách. Pořádáním tzv. Girls’ Day podporuje firma Bosch v Jihlavě zájem o techniku u dívek.
 
„Podporou duálního vzdělávání a podporou technicky zaměřených studentů rozhodným způsobem přispíváme jak k zajištění budoucnosti závodu v Jihlavě, tak i českého průmyslu,“ shrnul na závěr akce obchodní ředitel společnosti Bosch Diesel Ralph Klaus Carle.
 
  • Grand Prix Kaipan 2017
  • Grand Prix Kaipan 2017
  • Grand Prix Kaipan 2017
  • Grand Prix Kaipan 2017
  • Grand Prix Kaipan 2017
  • Grand Prix Kaipan 2017