jak postupovat, abyste se vyhnuli exekuci? | Autoservis | autoweek.cz

Jak postupovat, abyste se vyhnuli exekuci?

Jak postupovat, abyste se vyhnuli exekuci?

28.11.2013 | | Autoservis

Zapomnětliví motoristé tvoří největší část dlužníků u Allianz. 

Našli jste ve své poštovní schránce upomínku na zaplacení pojistného a máte chuť složenku neplatit nebo ji dokonce zahodit? Nedělejte to, počet exekucí, k nimž původně nenápadný dluh jen několika stokorun může až dospět, se totiž meziročně zvyšuje. Také Allianz registruje více než tisícovku dlužníků měsíčně, nejvíce je klientů autpojištění, kteří neuhradili buď povinné ručení, nebo havarijní pojištění.

„Nejdříve klienta informujeme dopisem, pak posíláme upomínky. Pokud ani na ně klient nereaguje, předáváme pohledávku spolupracující inkasní společnosti k vymáhání. I zde však existuje ještě několik mimosoudních možností, kterými se klient může vyhnout poslední instanci – exekuci,“ říká na úvod rozhovoru o vymáhání pohledávek v praxi Daniela Volhejnová, manažerka oddělení plateb klientů Allianz pojišťovny.

Jak vypadá typický dlužník Allianz a odkud pramení jeho pohledávky?

"Obvykle jde o člověka, který nezaplatil „omylem“, ztratil složenku, přestěhoval se, banka nesplnila trvalý příkaz… Nebo jeho pohledávka pramení z nevědomosti – klient uzavře pojištění, ale neplatí pojistné. Typický nedoplatek se s největší pravděpodobností týká havarijního pojištění, povinného ručení nebo jiného majetkového pojištění."

Jakou chybu dělají klienti v autopojištění?

"U povinného ručení nejčastěji dluhy vznikají tak, že klient auto prodá a automaticky přestane platit pojištění v domnění, že pojistka tímto okamžikem zaniká. K zániku však oproti havarijnímu pojištění nedojde změnou vlastnictví k pojištěné věci, ale dle zákona až oznámením této skutečnosti pojistiteli. Takže aniž by to motorista věděl, pojištění nadále trvá a dlužné pojistné narůstá."

Registrujete jistě i další možné příčiny vzniku dluhů – které to jsou?

"Častým omylem je rovněž předpoklad klienta, že pojištění zaniká v okamžiku, kdy přestane platit. Jenže k zániku pro nezaplacení dojde ze zákona až po ochranné lhůtě od splatnosti pojistného. Pojišťovna je i po dobu této lhůty povinna krýt případné škody, a proto má právo
i na pojistné, které v případě nezaplacení oprávněně vymáhá."

Dluhy z neuhrazeného pojistného jsou nejběžnější, ale mohou být i důsledkem regresů…

"Ano, druhým nejčastějším případem jsou pohledávky z přechodu práva na náhradu škody, tedy regresu. Pojistné plnění vymáháme zpět například po řidičích, kteří způsobili nehodu v opilosti, pod vlivem drog nebo bez platného technického průkazu a za něž bylo poškozeným vyplaceno pojistné plnění z povinného ručení."

Jaká částka se obvykle k vymáhání předává?

"Z našich statistik vyplývá, že průměrná výše pohledávky ke dni podání žaloby, včetně zákonného úroku z prodlení, jsou zhruba 4 tisíce korun, u regresů to však mohou být a také jsou částky mnohonásobně vyšší."

Kolik pohledávek Allianz registruje?

"Měsíčně evidujeme zhruba 1200 pohledávek, k soudnímu vymáhání pak předáváme necelou tisícovku. Rozhodně exekuční řízení je poslední možností vymáhání. Klientům proto vždy doporučujeme nenechat dluh dojít takhle daleko a rozhodně nepřestat pojistku platit. Všechna včasná řešení jsou pro klienta vždy levnější."