jak se zachovat v případě nehody v zahraničí? | Autoservis | autoweek.cz

Jak se zachovat v případě nehody v zahraničí?

Jak se zachovat v případě nehody v zahraničí?

27.05.2015 | | Autoservis

Jak se ale zachovat, pokud se v zahraničí přesto stanete účastníkem nehody? Správný postup vám poradí Rodinný právník AXA Assistance.
V létě vyrazí autem k nejbližšímu moři do Chorvatska až 750 000 Čechů ročně. Obecně mají všechny cesty vozem do zahraničí své kouzlo, ale také specifická rizika. Zejména při cestě přes několik zemí je třeba myslet na mnohdy zásadní rozdíly v pravidlech silničního provozu. Pár kilometrů za hranicemi vás může překvapit vysoká pokuta za něco, co bylo před hranicí ještě přípustné. A jak to tak bývá, na cizince je policie přísná.

To ale není nic proti tomu, když se člověk stane účastníkem nehody. Cesty vozem do zahraničí jsou pro řidiče dlouhé a vyčerpávající a o to více je třeba myslet na pravidla bezpečné jízdy.

I když to není snadné, je třeba především zachovat klid a chladnou hlavu. V případě, že došlo ke zranění, ke škodě většího rozsahu nebo byl poškozen majetek třetí osoby, je třeba v první řadě vždy zavolat policii na lince 112. Dále poskytněte první pomoc, pokud je to potřeba, ale vždy jen při zachování své vlastní bezpečnosti.

Teprve v dalším kroku se vyplatí situaci zdokumentovat pomocí fotoaparátu nebo mobilního telefonu. A to proto, že v některých zemích policie nehodu nijak nedokumentuje. Pouze nechá účastníky mezi sebou sepsat Evropský záznam o dopravní nehodě. Tento formulář je dobré mít vždy ve voze – pokud ho nemáte, vyžádejte si jej u své pojišťovny.

V každém případě pro vás ale znamená účast na dopravní nehodě mezní stresovou situaci. Pokud jste rozrušeni, je lepší kontaktovat službu typu Rodinného právníka a ujistit se o správnosti zvoleného postupu.

Pokud při nehodě nedošlo ke zranění, škoda je malého rozsahu a nebyl poškozen majetek třetí osoby, není nutné přivolávat policii. Vyplňte společně s druhým účastníkem zmíněný Evropský záznam o dopravní nehodě a opět na místě pořiďte fotodokumentaci. Nezapomeňte si zapsat kontakt na případné svědky!

Pak už zbývá jen nahlásit událost pojistiteli. Neshodnete-li se s druhým účastníkem nehody na míře zavinění, nahlaste událost na své povinné ručení a také pojistiteli, u něhož má povinné ručení druhý účastník nehody.

Často se stává, že zahraniční účastník nehody disponuje službou nepřetržité právní ochrany. V takové situaci budete možná nuceni jednat s jeho právním zástupcem. V tom případě se vyplatí raději i za sebe nechat jednat vlastního právního poradce.

Jestliže je vaše vozidlo v důsledku poškození nepojízdné, kontaktujte asistenční službu vaší pojišťovny, u které máte sjednané povinné ručení či havarijní pojištění. Telefonní linka na asistenci bývá uvedena na zelené kartě či jiné asistenční kartičce vystavené pojistitelem.
 
Občas se stane, že Evropský záznam o dopravní nehodě nemáte ani vy, ani jiný z účastníků. Nezoufejte – záznam lze sepsat i bez příslušného formuláře. Jeho forma není předepsána zákonem, jde pouze o obsah: je nutno uvést místo a čas dopravní nehody, účastníky nehody a vozidla a samozřejmě příčinu, průběh a následky nehody.

Nezapomeňte připojit detailní nákres nehody. Ten bývá i vzhledem k možné jazykové bariéře často hlavním dokladem o tom, na čem se účastníci nehody shodli.

Pokud se s přivolanými policisty nedokážete nijak domluvit, mějte na paměti, že mají za povinnost zajistit vám tlumočníka do vašeho mateřského jazyka. Opět platí, že v případě jakéhokoliv nestandardního postupu se vyplatí kontaktovat právního odborníka, který je schopen poradit nebo případ za vás převzít a dořešit.