unicredit leasing s eib | Tiskové zprávy | autoweek.cz

UniCredit Leasing s EIB

UniCredit Leasing s EIB

09.01.2014 | | Tiskové zprávy

Nový rok UniCredit Leasing zahajuje již historicky čtvrtou spoluprací s Evropskou investiční bankou EIB.

UniCredit Leasing pokračuje ve velmi úspěšných programech financování s podporou Evropské investiční banky (EIB). V průběhu let 2005 až 2012 poskytla společnost finanční zdroje v objemu téměř 4 miliardy Kč českým podnikatelům a živnostníkům. Během roku 2014 plánuje s podporou EIB profinancovat obchody v hodnotě až 2,7 miliardy Kč.

Financování je díky dotovaným nabídkám s EIB výhodnější a zákazník je prostřednictvím podpory EIB schopen realizovat dodatečnou úrokovou výhodu ve výši minimálně 0,25 % p.a. O tuto podporu nemusí žádat, postačí uzavřít dodatek ke smlouvě a kalkulace mu bude automaticky upravena.

„Spolupráce s Evropskou investiční bankou si velice vážíme. Chápeme ji jako přímou podporu dalšího rozvoje podnikání v České republice a oživení české ekonomiky,“ říká generální ředitel a předseda představenstva UniCredit Leasing Jiří Matula.

Podpora EIB se týká podnikatelů a firem v segmentu malého a středního podnikání, tedy SME (firmy zaměstnávající méně než 250 zaměstnanců), a na rozdíl od minulých programů také v segmentu Midcap (firmy s konsolidovaným počtem zaměstnanců 250 až 2999).

Financování s podporou EIB je dostupné na všech obchodních místech společnosti UniCredit Leasing a vztahuje se na osobní a užitkové automobily, transportní techniku i stroje a zařízení. Jeho výhodou jsou kromě výhody úrokové, i naprostá administrativní nenáročnost. Podpisem dodatku ke smlouvě klient pouze potvrzuje, že splňuje podmínky EIB pro zařazení do programu.

„Veškerá ostatní administrativa ve vztahu k EIB je plně na straně naší společnosti, navíc tato forma podpory je bez problémů slučitelná i s přímými podporami ostatních dotačních fondů v České republice, včetně např. podpory zemědělců ze strany fondu PGRLF,“ doplňuje Jiří Vintr, manažer produktového oddělení UniCredit Leasing.