koronavirus navýšil počet vozidel se značkou v depozitu | Autoservis | autoweek.cz

Koronavirus navýšil počet vozidel se značkou v depozitu

Koronavirus navýšil počet vozidel se značkou v depozitu

23.09.2020 | | Autoservis

Analýza Pillow pojišťovny ukazuje dosud nezveřejněná data z centrálního registru vozidel informující o počtu vozidel, jejichž registrační značky dali majitelé do tzv. depozitu. V září tohoto roku se jednalo o téměř 386 000 vozidel.
Dočasné vyřazení vozidla, označované také jako depozit, je možnost vlastníka vozidla na dobu nejvýš 12 měsíců odevzdat registrační značky a vyhnout se tak povinnosti platit povinné ručení. Jak moc využívají tuto možnost majitelé vozidel ukazuje následující tabulka s počty k září 2020:
Kategorie vozidla vyřazených vozidel k 7. září 2020 % z celkového počtu vozidel dané kategorie
Motorky, mopedy  (L) 57 660 4,6 %
Osobní automobily (M1) 232 119 3,7 %
Autobusy (M2, M3) 3 340 14,6 %
Lehké užitkové vozy (N1) 29 705 4,8 %
Nákladní automobily (N2, N3) 34 714 15,3 %
Vozíky, přípojná vozidla (O) 21 307 1,8 %
Traktory (T) 1 896 2,1 %
Pracovní stroje (S) 670 1,7 %
Ostatní a neuvedené 4 337 3,1 %
Celkem 385 748 3,9 %
 
Koronavirus nejvíce zasáhl provozovatele autobusů
Hodnoty vyřazených vozidel k datům v minulosti nejsou k dispozici. Na základě dat z centrálního registru vozidel lze alespoň dopočítat změny jejich počtu. Protože část majitelů využívá depozit u sezóně používaných vozidel, v analýze jsou porovnána dvě období - první pololetí v roce 2019 a v roce 2020 již zasažené epidemií. Výsledky odpovídají očekávání.
Kategorie vozidla změna v 1. pololetí 2019 změna v 1. pololetí 2020
Motorky, mopedy, … (L) -2302 -1630
Osobní automobily (M1) 5328 14 903
Autobusy (M2, M3) -41 1704
Lehké užitkové vozy (N1) 1288 1809
Nákladní automobily (N2, N3) -2790 -1701
Vozíky, přípojná vozidla (O) -2080 1166
Traktory (T) -2748 -2333
 
Pro každou z uvedených kategorií platí, že oproti předchozímu roku se buď počet vozidel v depozitu na léto snížil méně než o rok dříve nebo počet vozidel se značkou v depozitu ještě více narostl. Tabulka také ukazuje velký dopad pandemie na provozovatele autobusové dopravy. Místo poklesu počtu autobusů se značkou v depozitu jako v minulém roce došlo k jejich výraznému nárůstu.
 
Jediným praktickým důvodem pro (dočasné) vyřazení z registru je úspora na povinném ručení. Za dočasné vyřazení se platí správní poplatek 200 Kč a vše je třeba vyřídit osobně. Vložením značky do depozita nesmí být vozidlo provozováno, musí být umístěno mimo veřejnou komunikaci a nesmí z něj být odstraňovány podstatné součásti. I proto část majitelů sezóně provozovaných vozidel místo depozitu volí tzv. sezónní pojištění. V takovém případě musí majitel přesně stanovit měsíce, kdy s vozidlem nebude jezdit nebo jsou tyto měsíce pevně stanoveny pojišťovnou, např. od listopadu do března. „Pokud by v zakázaných měsících vozidlo někomu způsobilo škodu, bude ji muset viník zaplatit buď celou nebo její větší část. Může se tak jednat i o stovky tisíc korun, v případě újmy na zdraví pak o milióny,“ varuje spoluzakladatel Pillow pojišťovny Martin Podávka.
 
Nejbezpečnějším způsobem, který odstraňuje nevýhody depozitu i sezónního povinného ručení, je pojištění s cenou podle ujetých kilometrů. Cena je zvýhodněna jako u sezónního pojištění, zároveň lze vozidlo používat během celého roku a neexistují měsíce se spoluúčastí. „Pillow pojišťovna jako jediná nabízí pojištění dle kilometrů nejen pro osobní vozidla, ale také pro motorky, nákladní automobily i autobusy,“ upozorňuje zakladatel a ředitel Pillow pojišťovny Jakub Strnad.