81 % v evropě jezdí na podhuštěných pneumatikách | Tiskové zprávy | autoweek.cz

81 % v Evropě jezdí na podhuštěných pneumatikách

81 % v Evropě jezdí na podhuštěných pneumatikách

27.07.2010 | | Tiskové zprávy

Nedostatečná péče o pneumatiky vede ke zbytečnému spálení paliva za 5,2 miliardy eur a ke zvýšení emisí CO2 ve výši 9,3 milionu tun za rok.

Výsledky bezpečnostních kontrol 52 400 vozů v 15 zemích EU v roce 2009 ukazují, že 81 % motoristů jezdí na podhuštěných pneumatikách. Tento zlozvyk vede každý rok ke zbytečnému spálení čtyř miliard litrů paliva v hodnotě 5,2 miliardy eur a vypuštění 9,3 milionu tun nadbytečných emisí CO2, což v přepočtu znamená průměrné zvýšení emisí každého vozu na evropských silnicích o 3,47 g CO2/km.

V roce 2009 společnost Bridgestone uskutečnila 52 400 bezplatných kontrol bezpečnosti pneumatik v evropských nákupních střediscích a na veřejných parkovištích v rámci osvětové kampaně "Přemýšlej, než vyjedeš", jež byla zahájena v roce 2005 po celém světě ve spolupráci mezi nadací FIA Foundation společností Bridgestone a národními autokluby s cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu.

Analýza výsledků těchto testů prokázala, že 26,5 % motoristů jezdí na velmi podhuštěných pneumatikách (min. 0,5 bar pod hodnotou tlaku doporučovanou výrobcem automobilu) a 7,5 % jezdí na nebezpečně podhuštěných pneumatikách (min. 0,75 bar pod doporučovanou hodnotou tlaku), čímž velmi ohrožují bezpečnost silničního provozu.

Téměř 17 % používaných pneumatik je navíc opotřebováno pod úroveň minimální hloubky dezénu 1,6 mm vyžadované evropskou legislativou. Přibližně 9 % kontrolovaných pneumatik vykazovalo jak vážné opotřebení, tak i vážné podhuštění.

 

Nízký tlak vzduchu v pneumatikách zvyšuje valivý odpor pneumatik

Výsledky naznačují, že mnozí motoristé nemají tušení o přirozeném procesu, v němž pneumatika časem ztrácí tlak vzduchu podobně jako nafukovací balón, a že jízda na nesprávně nahuštěných pneumatikách je nejen nebezpečná, ale způsobuje také plýtvání palivem a zvyšování emisí CO2, protože tlak vzduchu má velký vliv na valivý odpor pneumatiky, který je jedním z klíčových faktorů ovlivňujících velikost spotřeby paliva. V závislosti na charakteru silnice a jízdním stylu představuje valivý odpor 18 až 26 % celkového jízdního odporu, který musí vozidlo překonávat. Vzhledem k tomu, že nízký tlak vzduchu v pneumatikách zvyšuje valivý odpor, projevuje se jízda s podhuštěnými pneumatikami bezprostředním zvýšením spotřeby paliva a emisí.

 

Ohrožení bezpečnosti

Jízda na podhuštěných a opotřebovaných pneumatikách je také nebezpečná. V tomto případě se prudce zvyšuje riziko ztráty kontroly nad vozidlem a smyku. Podhuštění pneumatik má extrémně negativní vliv rovněž na životnost pneumatiky z důvodu nadměrného namáhání ramenní oblasti pneumatiky a tvorby tepla v místech ohybu bočních stěn. Motoristé jezdící s velmi nízkým tlakem v pneumatikách se mohou dříve nebo později dočkat nebezpečného defektu pneumatiky v důsledku působení výše uvedených faktorů.

Pneumatiky opotřebované pod legislativně stanovenou mez hloubky dezénu představují bezprostřední ohrožení bezpečnosti, protože vůz jedoucí na pneumatikách s hloubkou dezénu pod 1,6 mm je vystaven akvaplaningu již při rychlostech až o 40 % nižších než při jízdě na kvalitních pláštích.

 

Klíčová fakta a ukazatele

Klíčové výsledky kampaně v roce 2009

Tlak vzduchu

- 26,5 % kontrolovaných vozidel mělo velmi podhuštěné pneumatiky (7,5 % extrémně podhuštěné pneumatiky)

- 1 z 11 motoristů vážně ohrožuje bezpečnost silničního provozu jízdou na extrémně podhuštěných a opotřebovaných pneumatikách

 

Opotřebení v důsledku nízkého tlaku vzduchu + hloubka dezénu pneumatiky

- 3 % kontrolovaných pneumatik mělo o 50 % sníženou životnost v důsledku nízkého tlaku vzduchu.

- 16,6 % kontrolovaných pneumatik mělo hloubku dezénu pod legislativně stanovenou minimální hodnotou 1,6 mm.

 

Důsledky jízdy na podhuštěných pneumatikách pro životní prostředí

- 28,2 milionu pneumatik má zkrácenou životnost v důsledku předčasného opotřebení.

- 18-26 % celkového jízdního odporu vozidla způsobuje valivý odpor pneumatik.

- 26,5 % kontrolovaných řidičů jezdí s výrazně vyšší spotřebou paliva kvůli nízkému tlaku vzduchu v pneumatikách.

- Podhuštěné pneumatiky způsobují zbytečné spálení 4,0 miliard litrů paliva v hodnotě 5,2 miliardy eur. Následkem je zvýšení emisí CO2 o 9,3 milionů tun za rok.

- To odpovídá dodatečnému zvýšení emisí CO2 o 3,47 g/km pro každý vůz na evropských silnicích!

- Celkové zvýšení nákladů včetně zvýšeného opotřebení a vyšší spotřeby paliva dosahuje částky 7,7 miliardy eur ročně.

 

Bridgestone propaguje v roce 2010 ekologický motorismus

Bridgestone rozšiřuje v roce 2010 řadu ekologických pneumatik ECOPIA do všech automobilových segmentů. Pneumatiky ECOPIA přispívají k boji proti globálnímu oteplování svým nižším valivým odporem, v jehož důsledku klesají emise CO2.

Bridgestone také pokračuje v globální kampani "Přemýšlej, než vyjedeš" zaměřené na zvyšování bezpečnosti silničního provozu poskytováním jednoduchých, ale zároveň velmi účinných rad motoristům, mezi něž patří například správná péče o pneumatiky. Aktivity v Evropě zahrnují distribuci tisíců přístrojů pro měření hloubky dezénu a tlaku vzduchu v pneumatikách.

 

Bridgestone i nadále podporuje Evropskou chartu bezpečnosti silničního provozu

Ve snaze přispívat ke snižování počtu nehod se smrtelnými úrazy na evropských silnicích prodloužila společnost Bridgestone o další tři roky smlouvu z roku 2005 o podpoře Evropské charty bezpečnosti silničního provozu. Bridgestone hodlá v roce 2010 provést nejméně 30 000 kontrol bezpečnosti pneumatik evropských motoristů. Kontroly pneumatik budou prováděny na různých veřejných prostranstvích, jako jsou například parkoviště, nákupní střediska, dálniční čerpací stanice, dny otevřených dveří u prodejců a další akce s cílem zvyšovat povědomí motoristické veřejnosti o důležitosti správné a pravidelné péče o pneumatiky.