liqui moly se přiklání k alternativním pohonům | Autoservis | autoweek.cz

Liqui Moly se přiklání k alternativním pohonům

Liqui Moly se přiklání k alternativním pohonům

09.05.2018 | | Autoservis

Společnost Liqui Moly zavádí speciální aditivum pro vozidla na hybridní pohon a piktogram na označení motorových olejů pro použití v hybridním pohonu.
Počet registrovaných vozidel s alternativními pohony je ve srovnání se vznětovými a zážehovými motory zatím ještě nízký, ale o nových typech pohonů je slyšet čím dál častěji. Také společnost Liqui Moly se tímto tématem intenzivně zabývá a nyní přináší na trh novinku: hybridní aditivum, příměs do paliva speciálně vyvinutou pro vozidla s hybridním pohonem. Kromě toho jsou motorové oleje, které jsou vhodné pro tyto systémy pohonu, označeny vlastním piktogramem.
 
Aditivum do hybridního pohonu je vlastně také hybrid, který spojuje dvě vlastnosti. Stabilizuje kvalitu paliva a zároveň čistí vstřikovací systém. U vozidel s hybridním pohonem je hlavní pohonnou jednotkou elektromotor, spalovací motor zde funguje pouze jako pomocná složka a dostává se ke slovu většinou pouze na krátkou dobu. „Z toho vyplývají dva problémy“, říká David Kaiser, který řídí oblast výzkumu a vývoje u specializované společnosti na autochemii Liqui Moly.
 
„Palivo oproti klasickým motorům zůstává v nádrži déle a rychleji stárne,“ porovnává David Kaiser situaci. Další komplikaci představují zbytky paliva ve vstřikovacím systému z důvodu nepravidelného krátkého provozu. Nově vyvinuté hybridní aditivum udržuje kvalitu benzinu stabilní, chrání spalovací motor před usazeninami ve vstřikovacím zařízení a odstraňuje vzniklé zbytky látek. „Takto jsou vyřešeny oba problémy,“ říká expert společnosti Liqui Moly David Kaiser.
 
Automobilový průmysl se za příštích deset let změní rychleji, než tomu bylo za posledních sto let. Příčinou jsou stále výraznější trendy - jedním z nich je i elektromobilita. „Made in Germany pro nás kromě kvality znamená také změny vytvářením nových inovací. Proto je výzkum v naší společnosti jedním z nosných pilířů našeho úspěchu,“ říká David Kaiser.
 
„Spalovacími motory se zabýváme již 60 let od okamžiku založení společnosti. Vzhledem k těmto zkušenostem bylo přirozené, že jsme se z alternativních pohonů soustředili nejprve na vozidla s hybridním pohonem. Podíváme-li se na množství registrací, jsou vozidla s hybridním pohonem v rámci alternativních pohonů na čelním místě. Podle poradenských společností Statista a IHS Autoinsight se bude tento podíl do roku 2025 oproti čistým elektromobilům i nadále zvyšovat. Sázíme na správného koně. Vznětové motory hrají u hybridů pouze zanedbatelnou roli s klesající tendencí, a proto jsme na trh přišli s aditivem do zážehových motorů,“ zdůraznil vedoucí oddělení výzkumu a vývoje společnosti Liqui Moly David Kaiser.
 
Také u maziv dochází ke změnám, i když pouze k vnějším. Etikety na kanystrech s obsahem 1 l a 5 l se nahrazují piktogramy hybridu. Tak řidiči a servisní mechanici na první pohled uvidí, zda je daný motorový olej vhodný i pro vozidla s hybridním pohonem. Kdo se chce i přesto raději spolehnout na čísla, může využít online ukazatel olejů společnosti Liqui Moly.
 
Bez náležité péče budou vznikat problémy
Hybridní technologie znamenají pro integrovaný spalovací motor určitá rizika, je přesvědčen David Kaiser, vedoucí oddělení výzkumu & vývoje u Liqui Moly, která se specializuje na motorové oleje a aditiva. Vysvětluje, jaké problémy to může způsobovat a jak jim předcházet.
 
„Vozidla s hybridním pohonem spojují dva různé zdroje síly v jednom automobilu: elektromotor a spalovací motor. Oproti běžným vozidlům, která jsou poháněná výhradně zážehovým nebo vznětovým motorem, je spalovací motor hybridního vozidla v provozu pouze v určitých situacích a často pod nízkou zátěží.“
 
Čím se liší požadavky spalovacího motoru v hybridním automobilu oproti běžnému vozidlu?
„ V hybridním vozidle není spalovací motor ve stálém záběru. Při rozjíždění, v městském provozu a na krátkých vzdálenostech se používá energie elektropohonu. Pouze na dlouhých cestách, od středních rychlostí nebo v případě prázdné baterie, se spustí spalovací motor. Celkově platí, že je to velice jednostranné jízdní zatížení.“
 
Ale při jízdě na dlouhé vzdálenosti nedochází k takovému opotřebení jako u krátkých tras, je to tak?
„Ano, to souhlasí. Hybridní vozidla mají oproti běžným automobilům výrazně snížený dojezd a projevují své silné stránky v oblasti krátkých a středních vzdáleností. Spalovací motor se využívá pouze krátkodobě. To je dobré pro životní prostředí, ale špatné pro motor.“
 
Proč?
„Palivo u hybridů z důvodu nižší spotřeby zůstává v nádrži déle, a proto stárne. Motorový benzin a nafta mění své vlastnosti působením vzduchu resp. kyslíku, vlhkosti a teploty ve vzduchu. To zhoršuje vlastnosti spouštění za studena a jízdní vlastnosti u hybridních vozidel z důvodu delšího zahřívání motoru. Tím palivo podléhá také přirozenému stárnutí a oxidaci. Přívodem kyslíku palivo oxiduje. To může vést k vytváření zbytků. Celkově se tímto zhoršují vlastnosti paliva. V extrémních případech se stane pro motor nepoužitelné.“
 
Jak tomu může řidič předcházet?
„Kvalitu paliva je možné zvýšit přidáním takzvaných aditiv. Společnost Liqui Moly vyvinula podobnou příměs speciálně pro hybridní vozidla. Úkolem aditiv je zpomalení procesu stárnutí benzinu, a tím udržení jeho stabilní kvality.“
 
Mohou způsobovat problémy také zmiňované zbytky v nádrži?
„Předpokladem pro dobře fungující motor je motorový olej, elektrický proud, vzduch, chladicí voda a palivo. Pokud některý z těchto prvků není v dostatečné kvalitě, je možný výpadek motoru. Zbytky v nádrži mohou ucpat palivový filtr. Tolik usazenin se však tvoří pouze ve výjimečných případech. Základní problém usazenin je tedy někde jinde.“
 
Kde přesně?
„V hybridních vozidlech se používají nejnovější novinky z vývoje technologie motorů. Tyto moderní a účinné agregáty kladou vysoké nároky na kvalitu paliva. Především u nepravidelného a krátkodobého provozu spalovacího motoru je celkem vysoké nebezpečí, že ve spalovacím zařízení vzniknou zbytky. Ty zhoršují rozstřik a spalování paliva a v konečném efektu vedou k horšímu výkonu daného motoru. Nespálené palivo se může dostávat do motorového oleje a ten ředit. Proto je čistý spalovací systém absolutní nezbytností.“
 
Jak je možné udržet ho v čistotě?
„Stálý, rovnoměrný chod motoru je základem, není to však lék na všechny neduhy a u spalovacích motorů hybridních vozidel je to většinou výjimka. Speciální čisticí příměsi našeho aditiva do hybridních motorů tyto usazeniny rozpouštějí a zabraňují tvorbě nových přilnavých zbytků laků či pryskyřic. To znamená, že mohu dané aditivum použít jako prevenci nebo na řešení vzniklých problémů. Za účelem prevence je třeba ho přidávat do benzínu v nádrži pravidelně.“