manifest za rovné digitální příležitosti | Autoservis | autoweek.cz

Manifest za rovné digitální příležitosti

Manifest za rovné digitální příležitosti

26.11.2019 | | Autoservis

Široká koalice vyzývá odpovědné zástupce EU k předložení legislativy do roku 2020 a zajištění skutečně spravedlivého digitálního prostoru pro vzdálený přístup k datům a funkcím vozidel.

Ve světle nových mandátů Evropské komise a Evropského parlamentu chce široká aliance automobilového odvětví, mobilních operátorů, pojistitelů, spotřebitelů a malých a středních společností zdůraznit potřebu aktualizovaného, moderního přístupu k evropské digitální ekonomice, jenž bude v souladu se smělými cíli uvedených institucí, které v nich usilují o podporu inovací a tvorbu funkční legislativy pro moderní hospodářství.
 
Jedním z klíčových prvků uvedeného nového přístupu by měl být vzdálený a přímý přístup k datům vozidla a funkčním zdrojům. Legislativní řešení, umožňující tento přístup, nepřinese pouze možnost inovací, ale rovněž zlepší spotřebitelský výběr na sekundárním automobilovém trhu. Přístup k těmto datům je nezbytný má-li na trhu fungovat efektivní konkurence a má-li EU stanout v čele úsilí o propojenou a autonomní mobilitu a související služby.
 
Nezávislí operátoři potřebují čtyři zásadní prvky (v příslušném případě se souhlasem řidiče nebo vlastníka vozidla), aby mohli zákazníkům poskytovat konkurenceschopné a inovativní řešení a služby:
- nezávislý a přímý přístup v reálném čase k datům generovaným vozidlem, která nemonitoruje výrobce automobilu, včetně dat, u nichž hraje zásadní roli čas
- obousměrnou komunikaci s vozidlem a jeho funkcemi, nezávisle na výrobci vozidla
- bezpečnou a nezávislou vzájemnou interakci s řidičem pomocí uživatelského rozhraní vozidla (např. prostřednictvím přístrojové desky nebo hlasových pokynů)
- nezávislý software, běžící přímo v propojeném vozidle pomocí vestavěných výpočetních kapacit a zpracovávající veškerá dynamicky generovaná data co nejblíže ke zdroji.
 
Rozsáhlé testování ukázalo, že přístupový model prosazovaný výrobci vozidel, tzv. „Extended Vehicle“ (ExVe), jenž přesměrovává veškerou komunikaci určenou pro vzdálený přístup k datům na proprietární administrativní server výrobce vozidla, řeší tyto prvky nedostatečně. Kvůli neodmyslitelným koncepčním nedostatkům by tento model stál spotřebitele a nezávislé operátory do roku 2030 až 65 miliard eur.
 
Výše zmíněné funkce jsou však možné s „interoperabilní, standardizovanou, bezpečnou a otevřenou přístupovou platformou ve vozidle“ (OTP). Bezpečnostní architektura, jenž je nedílnou součástí této platformy, by rovněž podpořila nejvyšší standardy kyberbezpečnosti a ochrany dat, a neznamenala by tedy riziko v otázce bezpečnosti.
 
Ve dvou nedávných rezolucích Evropský parlament vyzval Evropskou komisi, aby zahájila legislativní proces, jenž zajistí „spravedlivý a technologicky neutrální přístup k datům vozidla v reálném čase pro některé třetí strany.“ Kromě toho, několik studií Evropské komise přineslo další důkaz právních a hospodářských důsledků, které by vzešly z modelů přístupu k datům vozidel, o nichž se v současnosti diskutuje.
 
Aktuální podmínky na trhu nenapomáhají efektivní konkurenci nebo tvorbě inovativních služeb, jež budou dostupné pro spotřebitele. Proto je potřeba legislativní rámec EU aktualizovat, podpořit inovace a zajistit, že tyto nové služby budou skutečně dostupné pro spotřebitele.