typové listy k litým kolům alcar bohemia | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Typové listy k litým kolům Alcar Bohemia

Typové listy k litým kolům Alcar Bohemia

19.11.2015 | | Tiskové zprávy

Informace k zápisu kol do TP vozidla na základě Typového listu.
V poslední době jsou v mnoha internetových B2B pneumatiky srovnávacích portálech k nalezení nabídky litých kol od různých dodavatelů. Alcar Bohemia se na trhu setkává také s nelegálními napodobeninami svých kol, která jsou nabízena pod objednacími čísly Alcar.
 
Litá kola prodávaná na trhu s náhradními díly podléhají v České republice české homologaci dle zákona č. 56/2001 Sb. Nejjednodušším způsobem  zápisu ráfků a pneumatik do technického průkazu vozidla nad rámec uvedených výrobcem je zápis na základě Typového listu (viz informace v bodě A uvedené na webových stránkách Ministerstva dopravy http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Dovoz_registrace_a_schvalovani_vozidel/Schvalovani_vozidel/Zapis_rafku_a_pneumatik/Postup_zapisu_rafku_a_pneumatik_do_technickeho_prukazu_vozidla.htm).
 
Alcar Bohemia je vlastníkem českého schválení a je tak oprávněn ze své databáze vystavovat Typové listy k litým kolům, která dováží do České republiky. Tisk Typových listů probíhá, dle schválení Ministerstva dopravy ČR, přímo u obchodních partnerů Alcar Bohemia, kteří jsou prodejci kol importovaných Alcar Bohemia.
 
Alcar Bohemia jako držitel schválení mimo jiné ručí za to, že pohyb kola od výroby až k zákazníkovi probíhal za bezpečných podmínek a kola nebyla poškozena nevhodným způsobem skladování či přepravy. Alcar Bohemia tedy může vystavovat Typové listy a převzít tak záruku za dodržení certifikované jakosti dodaných výrobků pouze u kol, která prošla jeho systémem. U takových kol může dohledat a ručit za jejich původ i distribuční cestu do ČR.
 
V ostatních případech, kdy jsou litá kola dovezena ze zahraničí do ČR subjektem, který není držitelem schválení (viz seznam držitelů schválení v odkazu výše), se zápis ráfků do technického průkazu vozidla řídí dle bodu C postupem pro zápis individuálně dovezených ráfků na základě kontroly v pověřené zkušebně. Tento způsob zápisu kol je časově a finančně podstatně náročnější záležitostí.
 
Alcar Bohemia do ČR dováží a prodává litá kola značek AEZ, Dotz, Dezent a Enzo a ke kolům těchto značek vystavuje Typové listy pro konkrétní vozidla na základě provedených homologačních zkoušek.