od dílny až ke globálnímu hráči - 130 let firmy bosch | Autoservis | autoweek.cz

Od dílny až ke globálnímu hráči - 130 let firmy Bosch

Od dílny až ke globálnímu hráči - 130 let firmy Bosch

27.12.2016 | Rybecký Vladimír | Autoservis

Firma Bosch byla založena 15. listopadu 1886. Po celém světě Bosch proslavilo magnetoelektrické zapalování.
Nezačalo to tak úplně jako úspěšný příběh: zahájení činnosti v listopadu 1886, do roku 1891 růst ze dvou na 15 zaměstnanců a ve stejném roce byl počáteční kapitál téměř vyčerpán. Robert Bosch požádal svoji matku o poskytnutí záruky, vzal si další bankovní úvěry a v roce 1892 byl na pokraji bankrotu.
 
Od té doby se mnohé změnilo. Dnes Bosch zaměstnává kolem 375 000 zaměstnanců a dosahuje ročního obratu ve výši 70,6 miliardy eur. Původní dílna pro jemnou mechaniku a elektrotechniku se proměnila v jeden z deseti největších německých podniků a působí ve více než 150 zemích světa. A to už je opravdu příběh úspěchu.
 
Inspirace z USA
Už v jeho podnikatelských začátcích bylo pro Roberta Bosche důležité být otevřený novým myšlenkám a otevírat nové trhy. Ve 23 letech se odvážil vydat přes Atlantik do USA, aby pracoval s Edisonem a mohl tak nahlédnout do elektrotechniky, která v té době zaznamenávala v USA větší pokrok než v Evropě. Bosch doufal, že po návratu do Německa bude moci zúročit nové nápady při budování slibného podniku.
 
Odvaha neuspět
Plný nadšení se mladý Robert Bosch vrátil roku 1886 do vlasti a 15. listopadu 1886 založil dílnu pro jemnou mechaniku a elektrotechniku. Jenže počáteční nadšení vystřídalo zklamání. Protože budování napájecí sítě ve Stuttgartu se vleklo, nemohl se obchod s elektrotechnikou řádně rozvíjet. Bosch se ocitl na pokraji krachu. S velkým úsilím se mu díky menším objednávkám zákazníků dařilo udržet firmu při životě. I když se veřejná síť rozběhla a fungovala, úspěch, v nějž věřil, se nenaplnil. Zákazníci byli elektrotechnickým inovacím méně otevření, než mladý Bosch doufal.
 
Robert Bosch ale neztratil odvahu. Poháněn svým optimismem, touhou měnit svět a vírou v sebe sama i své zaměstnance se začal porozhlížet po nových obchodních příležitostech.
 
Zálesk geniality
Rok 1897 byl zřejmě nejdůležitějším rokem v historii společnosti. Tento rok znamenal pro firmu Bosch začátek jejího vzestupu jako hráče na světovém trhu. Od roku 1887 se společnost začala zabývat výrobou zapalovacích zařízení pro stacionární motory, které sloužily k výrobě elektrické energie v budovách.
 
Do roku 1896 byl vyroben asi tisíc těchto zařízení. Jejich prodej ale váznul. To se ale o rok později změnilo. Zákazník požadoval zapalovací zařízení, které by mohlo být použito u zážehového motoru na benzin, zapalovací zařízení, které do té doby neexistovalo. Robert Bosch pověřil vedoucího závodu Arnolda Zähringera vylepšením a zdokonalením již existujícího zapalovacího zařízení. Šlo o riskantní záležitost, ale pro Bosch to znamenalo rozhodující průlom, který firmu katapultoval do světa průmyslníků. Magnetoelektrické zapalování se ukázalo být jediným spolehlivým systémem pro automobily. S přicházejícím úspěchem automobilu po roce 1900 se Bosch zařadil mezi společnosti s mezinárodní působností. V prvních pěti letech prodával Bosch 50 000 zapalovacích systémů a v roce 1912 už to byly 2 miliony.
 
Realita překonala smělé cíle
Takový úspěch magnetoelektrického zapalování Robert Bosch neočekával. Když se v roce 1900 rozhodl vybudovat vlastní továrnu, počítal s kapacitou zhruba 200 zaměstnanců. V té době zaměstnával 30 lidí a uvažoval, že část nové budovy pronajme. Předpokládal, že se jeho společnost nerozroste o více než 100 zaměstnanců. Ale mýlil se - o pouhých osm let později už jich firma Bosch zaměstnávala více než 1000.
 
Včasná internacionalizace otevírá tržní příležitosti
Jako prozíravý podnikatel se Robert Bosch díval na úspěch magnetoelektrického zapalování s nedůvěrou. Byl si vědom toho, že jeho společnost závisí na jediném výrobku. Proto vstupoval na nové trhy po celém světě. Od roku 1908 byly zapalovací systémy Bosch dostupné na všech kontinentech. Tento krok přispěl k růstu firmy Bosch a ta se stala mezinárodním pojmem. Díky dalším výrobkům pro automobily, stejně jako elektrickému nářadí, domácím spotřebičům a průmyslovým technologiím se vydala firma Bosch na cestu dlouhodobé stability.
 
Oblasti podnikání se mění, odpovědnost zůstává
Tato schopnost přizpůsobit se, zajistit přežití společnosti otevřením se zcela novým oblastem podnikání, ale rovněž upustit od ztrátového podnikání je jedním z klíčových jmenovatelů, který provází společnost celou její historií. Základním rysem Roberta Bosche a jeho následovníků byl vždy smysl pro zodpovědnost vůči zaměstnancům, ne jen samotná ziskovost. Udržet firmu a její zaměstnance na trhu navzdory měnícím se ekonomickým podmínkám vyžaduje ochotu ke změně.
  • Od dílny až ke globálnímu hráči - 130 let firmy Bosch
  • Od dílny až ke globálnímu hráči - 130 let firmy Bosch
  • Od dílny až ke globálnímu hráči - 130 let firmy Bosch
  • Od dílny až ke globálnímu hráči - 130 let firmy Bosch
  • Od dílny až ke globálnímu hráči - 130 let firmy Bosch
  • Od dílny až ke globálnímu hráči - 130 let firmy Bosch
  • Od dílny až ke globálnímu hráči - 130 let firmy Bosch