osobní pneumatika - základní informace, které by měl znát každý | Autoservis | autoweek.cz

Osobní pneumatika - základní informace, které by měl znát každý

Osobní pneumatika - základní informace, které by měl znát každý

13.03.2014 | Rybecký Vladimír | Autoservis

Pneumatika slouží k přenosu výkonu vytvořeného motorem automobilu na povrch vozovky, či jiného podkladu. Přímo tedy ovlivňuje akceleraci, brzdné vlastnosti i celkovou ovladatelnost vozidla. 

Rozměr styčné plochy pneumatiky a povrchu odpovídá přibližně velikosti lidské dlaně, proto výběr kvalitní pneumatiky, společně s odpovídající údržbou, je klíčový pro bezpečné cestování. Společnost Goodyear Dunlop připravila přehled základních informací, které by měl znát o pneumatikách každý zodpovědný řidič.

 

Typy osobních pneumatik

Pneumatiky na osobní automobil se dělí do tří základních kategorií. Jedná se o letní, zimní a celoroční osobní pneumatiky, které se od sebe liší jednak svým dezénem, jednak směsí, z níž jsou vyrobeny. Směs pneumatik je navržena speciálně pro příslušné období a teploty, které jsou pro dané období typické. Průměrná denní teplota, která je optimální hranicí, při níž by se majitelé automobilů měli rozhodnout pro přezutí pneumatik, je 7 °C. Celoroční pneumatiky jsou kompromisem, který je možné používat po celý rok, nicméně ani v jednom období nedosahují parametrů pneumatik určených pro dané období.

 

Značení pneumatik

Každý model pneumatiky je vyráběn v desítkách různých rozměrů. Při výběru by každý zákazník měl dobře rozumět tomu, co označení uvedené na bočnici pneumatiky přesně znamená. První trojciferné číslo udává šíři pneumatiky v milimetrech. Následuje lomítko a dvouciferné, tzv. profilové, číslo, které vyjadřuje procentuální poměr výšky pneumatiky k její šířce. Vedle tohoto čísla se nachází písmeno B, nebo R podle typu konstrukce pneumatiky, teda zda se jedná o diagonální (B), nebo radiální konstrukci (R). Poslední součástí značení je kombinace čísla a písmena, jež zastupují hmotnostní a rychlostní index pneumatiky. Předepsané pneumatiky, které řidič může používat na svém voze, lze najít ve velkém technickém průkazu.

 

Datum výroby pneumatiky

Na bočnici každé pneumatiky lze najít takzvaný DOT kód, který obsahuje identifikační údaje, mimo jiné o tom, kde a kdy byla pneumatika vyrobená. Z tohoto důvodu je pro řidiče důležité vědět, že poslední čtyři čísla DOT kódu vyjadřují datum výroby pneumatiky, přičemž první dvojčíslí označuje týden v roce a druhé rok výroby.

 

Štítkování pneumatik

Od 1. listopadu 2012 musí být každá nová prodávaná pneumatika vyrobená po 1. červenci 2012 označena standardizovaným evropským štítkem, který kupující informuje o třech výkonnostních parametrech pneumatiky – valivém odporu, přilnavosti na mokru a hlučnosti. Standardizované evropské značení poskytuje kupujícím přístup k objektivním, spolehlivým a porovnatelným informacím ohledně tří důležitých parametrů, nicméně štítek nepostihuje všechny výkonnostní charakteristiky pneumatiky, zejména pak vlastnosti v zimních podmínkách.

 

Skladování pneumatik

Každá pneumatika je na automobilu používána více sezon, proto je velmi důležité dbát na správné uskladnění pneumatiky během období, kdy není používána. Před samotným uskladněním by měla být provedena vizuální prohlídka, zda nejsou pneumatiky poškozené. Z pneumatik je potřeba odstranit cizí tělíska, očistit je a nechat oschnout. Pneumatiky na ráfku je nejlépe skladovat ve vodorovné poloze, aby se navzájem dotýkaly bočnicemi. Pneumatiky na ráfku jsou totiž stále pod tlakem, takže ani spodní pneumatice nehrozí v takovém případě deformace. Skladují-li se pneumatiky bez ráfku, měly by stát ve vertikální poloze a během skladování být jednou až dvakrát pootočeny. Pro obě možnosti platí, že pneumatiky se skladují v temných prostorech, nejlépe s konstantní nižší teplotou.

 

Huštění pneumatik

Pneumatika nabízí nejlepší výkonnostní vlastnosti pouze v případě, kdy je nahuštěná na předepsaný tlak. Předepsaný tlak je zpravidla možné najít na vnitřní straně krytky palivového otvoru automobilu, či na sloupku dveří u řidiče. Nižší, či vyšší tlak v pneumatice způsobují nerovnoměrné opotřebení pneumatiky a zároveň mají negativní vliv na ovladatelnost automobilu. Společnost Goodyear zařadila přehled předepsaných tlaků v pneumatice pro většinu současných automobilů do své mobilní aplikace, čímž ještě více zjednodušuje řidičům zjištění tohoto údaje.

 

Dezén pneumatiky

Dezénem pneumatiky se označuje svrchní část jejího běhounu, tedy ta část, kde se pneumatika stýká s povrchem, po kterém se automobil pohybuje. Dezény jednotlivých modelů pneumatik se liší. Mají rozdílný počet obvodových drážek, lamel i různé tvary. Dezén zimních pneumatik obsahuje oproti letním pneumatikám velké množství lamel, jež zlepšují trakci především při jízdě na mokru, na sněhu a na ledu. Minimální povolená hloubka dezénu u zimní pneumatiky jsou 4 mm. u letní pneumatiky je to
1,6 mm, nicméně odborníci doporučují i u letních pneumatik zvážit výměnu taktéž při dosažení hloubky 4 mm.

 

Brzdná dráha

Brzdná dráha patří mezi nejdůležitější bezpečnostní parametry, které jsou u pneumatik měřeny. Pneumatiky jsou testovány na různých typech povrchu – sucho, mokro, případně i sníh a led, přičemž vozidlo zpravidla brzdí z rychlosti 80, nebo 100 km/h až do úplného zastavení. Informaci o brzdné dráze pneumatik lze najít na evropském štítku. Komplexnější informace se zákazníci mohou dozvědět z nezávislých testů odborných magazínů a nezávislých organizací.

 

Aquaplaning

Aquaplaningem se nazývá stav, kdy pneumatika nestíhá odvádět drážkami vodu, která se před ní postupně hromadí a následně se vrstva vody dostává mezi pneumatiku a povrch vozovky. Pneumatika ztrácí přímý kontakt s povrchem a automobil se v tu chvíli stává neovladatelným. Hrozba aquaplaningu se zvyšuje spolu se zvyšující se rychlostí či s větším opotřebením dezénu. Proto je nezbytné v případě většího množství vody na vozovce snížit rychlost jízdy, a to tím více, čím více jsou pneumatiky opotřebovány.