podniky roku 2017 v českém automobilovém průmyslu | Autoservis | autoweek.cz

Podniky roku 2017 v českém automobilovém průmyslu

Podniky roku 2017 v českém automobilovém průmyslu

20.06.2018 | | Autoservis

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) vyhlásilo výsledky 20. ročníku soutěže Podnik roku 2017 v automobilovém průmyslu ČR.

V rámci AutoSAP proběhl již 20. ročník soutěže členských firem Podnik roku 2017 v automobilovém průmyslu ČR. V kategorii firem s počtem zaměstnanců do 250 osob bylo hodnoceno 26 firem, v kategorii firem s počtem zaměstnanců nad 250 osob 55 firem.
 
Posuzovaly se základní ekonomické výsledky dosažené za rok 2017. Hodnocení probíhalo na základě těchto kritérií:
1.           Hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč)
2.           Přidaná hodnota na pracovníka (mil. Kč / zaměstnanec)
3.           a) meziroční změna tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb (%)
               b) tržby za prodej vlastních výrobků a služeb na zaměstnance (mil. Kč / zaměstnanec)
Všechna kritéria mají stejnou váhu a konečné pořadí firem je dáno součtem umístění podle jednotlivých kritérií.
 
Podniky roku 2017 v českém automobilovém průmyslu se staly firmy (v abecedním pořadí):
Firmy s počtem zaměstnanců do 250 osob
- Global Assistance a.s.
- Tiberina Automotive Bělá spol. s r.o.
- Toyota Tsusho Europe SA Czech Republic Branch
Firmy s počtem zaměstnanců nad 250 osob
- Iveco Czech Republic, a. s.
- Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.
- Škoda Auto a.s.
Oceněné firmy získaly originální skleněné plastiky z dílny sklářského mistra Lukáše Šulce ze Železného Brodu.