porsche inter auto cz partnerem škoda auto vysoké školy | Autoservis | autoweek.cz

Porsche Inter Auto CZ partnerem Škoda Auto Vysoké školy

Porsche Inter Auto CZ partnerem Škoda Auto Vysoké školy

12.02.2015 | Rybecký Vladimír | Autoservis

Společnost Porsche Inter Auto CZ, největší prodejce nových vozů a výhradní dovozce luxusních automobilů značek Porsche a Bentley do ČR, zahájila spolupráci se Škoda Auto Vysokou školou v Mladé Boleslavi.
Partnerství do budoucna zajistí kvalifikované zaměstnance do managementu společnosti Porsche Inter Auto CZ a studentům nabídne jedinečnou možnost odborné praxe v rámci sítě Porsche Inter Auto CZ. Partnerskou smlouvu slavnostně podepsali generální ředitel Porsche Inter Auto CZ Mag. Christian Lang a ředitel Škoda Auto Vysoké školy Ing. Jan Dušek.
 
„Hlavním cílem této kooperace je získání nových motivovaných zaměstnanců především do managementu naší společnosti a vedení provozoven napříč celou Českou republikou. Věříme, že pro studenty bude odborná praxe přínosem a absolventi ocení následné nabídky pracovních příležitostí ve společnosti, která patří k nejúspěšnějším a nejvýznamnějším podnikatelským subjektům v oblasti prodeje a servisu automobilů v České republice,“ sdělil Mag. Christian Lang.
 
„Porsche Inter Auto CZ vnímáme jako silného partnera, díky kterému mohou zejména studenti studijního oboru zaměřeného na obchod získat klíčové praktické zkušenosti z prodejní sítě. Věříme, že v rámci této praxe budou pro tyto studenty vznikat zárodky pracovních příležitostí po absolvování studia,“ dodal ke spolupráci Ing. Jan Dušek.
 
Slavnostním podpisem smlouvy o spolupráci společnosti Porsche Inter Auto CZ se Škoda Auto Vysokou školou byla zahájena nová etapa v programu vzdělávání a získávání kvalifikovaných zaměstnanců v ČR. Studenti i absolventi získají jedinečnou možnost nahlédnout do fungování sítě Porsche Inter Auto CZ, stát se součástí některé z deseti provozoven a pohybovat se v atraktivním prostředí koncernových značek za podpory profesionálů. Součástí spolupráce je také možnost vzdělávacích kurzů pro stávající management Porsche Inter Auto CZ a pořádání společných projektů a akcí pro studenty.
 
Skutečnost, že uplatnění absolventů Škoda Auto Vysoká škola je možné, potvrzuje úspěšná kariéra absolventa bakalářského oboru Podniková ekonomika a management obchodu Bc. Michala Kubišty, který v současně době zastává pozici manažera ojetých vozů v rámci programu Das WeltAuto v Porsche Praha.
 
Škoda Auto Vysoká škola byla založena v roce 2000 v Mladé Boleslavi. Nabízí studium akreditovaných podnikohospodářských bakalářských a magisterských oborů v českém i anglickém jazyce. Součástí společného základu všech oborů jsou základy technických disciplín. Součástí studia je povinná semestrální praxe v ČR či zahraničí. K dispozici je intenzivní využití programu Erasmus pro studium i praxi v Evropské unii. Umožňuje získání druhého diplomu z partnerských VŠ v rámci tzv. double degree studijních programů. V roce 2013 bylo na vysoké škole zapsáno přes 1200 studentů, z toho 15 % zahraničních z 23 zemí světa.