při měření emisí už se fotí | Autoservis | autoweek.cz

Při měření emisí už se fotí

Při měření emisí už se fotí

06.04.2018 | Rybecký Vladimír | Autoservis

Ministerstvo dopravy zveřejnilo informaci, že od ledna bylo na měřeních emisí vyfoceno přes 500 000 vozidel a připravilo mapu stanic.
Od ledna mají stanice měření emisí povinnost dokumentovat přítomnost vozidel na prohlídkách podobně jako stanice technické kontroly. Za první čtvrtletí bylo takto pořízeno při měření emisí více než tři miliony fotografií při 563 669 kontrolách.
 
Pro větší komfort řidičů při hledání nejbližších stanic uveřejnilo ministerstvo na svém webu přehlednou mapu všech stanic měření emisí, stanic technické kontroly a úřadů obcí s rozšířenou působností.
 
„Už není možné, aby vozidlo dostalo záznam o úspěšné kontrole emisí, aniž by stanici ve skutečnosti navštívilo. Když neprojde měřením na jedné stanici, nemůže také tak snadno zkoušet štěstí na jiné. Protokoly měření totiž kromě fotografií obsahují i časy a dobu kontrol. Záznamy navíc není možné přepisovat,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.
 
Do informačního systému ministerstva dopravy je přihlášeno 1093 stanic měření emisí, z nichž je 912 aktivních. Během prvního čtvrtletí, kdy tato povinnost stanic měření emisí platí, provedly tyto stanice 563 669 měření a v jejich průběhu bylo do informačního systému ministerstva dopravy nahráno 3 178 557 fotografií. Jedná se o tentýž informační systém, který využívají rovněž stanice technické kontroly. Těm začala tato povinnost o dva roky dříve, tedy v lednu 2016.
 
Aby ministerstvo usnadnilo řidičům hledání nejbližších stanic SME i STK, připravilo na svém webu interaktivní mapu všech stanic v České republice, a to včetně úřadů obcí s rozšířenou působností pro případ, že řidiči budou potřebovat i zásahy v daných registrech vozidel.
 
Pozn. autoweek.cz
Fotografování ovšem není zárukou, že vozidla opouštějící SME jsou ale skutečně z hlediska emisí v pořádku. Ministerstvo dopravy sice přidává statistiku, ve kterých dnech jsou SME nejnavštěvovanější, ale neuvádí, u kolika kontrolovaných vozidel byly zjištěny závady. Dostupná je jen informace ředitele odboru 150 MDČR Ing. Ivana Nováka, který na akci Diagnostic Con 2018 uvedl, že v České republice s věkovým průměrem vozidel 15 let bylo zjištěno 2,34 % emisně nevyhovujících vozidel, zatímco DEKRA uvádí, že v Německu, kde je průměrný věk vozidel 9 let, jsou u 7,7 % vozidel zjištěny závady zatěžující životní prostředí.