těžba působí spoušť, řešením musí být recyklace | Aktuality | autoweek.cz

Těžba působí spoušť, řešením musí být recyklace

Těžba působí spoušť, řešením musí být recyklace

20.05.2021 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Nové normy EU pro udržitelné akumulátory jsou příležitostí k odklonu od destruktivní těžby surovin. Správná politická opatření mohou učinit dolování přijatelnější pro životní prostředí a vyhnout se chybám z minulosti. Uvedli to Benjamin Hitchcock Auciello a Alex Keynes pro Euractiv.
Benjamin Hitchcock Auciello je koordinátorem iniciativy Earthworks Making Clean Energy Clean, Just & Equitable. Alex Keynes je manažerem pro čistá vozidla v organizaci Transport & Environment. Pro Euractiv se podíleli na důsledky těžby surovin potřebných pro elektromobilitu.
 
Od smrtícího zhroucení přehrady Brumadinho v Brazílii, které si vyžádalo životy téměř 300 lidí, až po zničení posvátných domorodých míst v soutěsce Juukan v Austrálii - těžba surovin pro čisté energie působí spoušť po celém světě.
 
Konflikty, vysídlování, devastace životního prostředí, korupce a smrtelné katastrofy jsou v těžebním sektoru stále častější a ohrožují nespočet komunit a ekosystémů. Tlak na stavbu dalších dolů roste, protože poptávka po kovech používaných v akumulátorech pro elektricky poháněná vozidla a nízkouhlíkové infrastruktury, jako jsou solární panely a větrné turbíny, roste.
 
Rychlý přechod na čisté energie je zásadní pokud chceme odvrátit nejhorší dopady změny klimatu. Přesto se musíme vyvarovat chyb minulosti. Nemůžeme nahradit špinavá fosilní paliva špinavou těžbou. Místo toho musíme vedle odpovědných těžebních postupů, založených na informovaném souhlasu komunit, vybudovat oběhovější ekonomiku kovů zaměřenou na recyklaci, opětovné použití a sníženou poptávku. A musíme se co nejvíce vyhýbat nové těžbě. Nové výzkumy ukazují, že toho lze dosáhnout.
 
Výzkum připravený Institutem pro udržitelnou budoucnost UTS-ISF (University of Technology v Sydney) pro americkou nevládní organizaci Earthworks zjistil, že optimalizace využití kovových akumulátorů by v příštích dvou desetiletích mohla snížit poptávku po mědi, lithiu, kobaltu a niklu v dodavatelském řetězci pro elektromobily o 25-55 % a že míra využití nad 90 % je technologicky dosažitelná pro všechny čtyři kovy.
 
Vzhledem k tomu, že technologie akumulátorů se neustále zdokonaluje a vyvíjí, mělo by být na výrobu každé kWh akumulátoru elektromobilu EV zapotřebí méně suroviny. Existuje však rozdíl mezi tím co je technologicky možné a tím, co se v současné době děje. Dnešní ekonomické pobídky a politické požadavky jsou nedostatečné k zajištění optimální recyklace kovových akumulátorů. To platí zejména pro lithium, jehož se podle výzkumu pouze 12 % získává recyklací z lithium-ionových akumulátorů na konci jejich životnosti.
 
Evropská unie činí významné kroky k řešení tohoto problému. V prosinci 2020 Evropská komise zveřejnila návrh nového regulačního rámce pokrývajícího životní cyklus akumulátorů. Navrhovaná nařízení pokrývají celý hodnotový řetězec akumulátoru od těžby materiálu po opětovné použití a recyklaci s ustanoveními od povinné náležité péče při získávání minerálů po účtování uhlíkové stopy.
 
Progresivní politika však bude muset jít dál aby zmírnila negativní dopad těchto životně důležitých dodavatelských řetězců. Například zjištění nově publikovaného výzkumu UTS-ISF ukazuje, že navrhované cíle 35 % využití lithia z použitých akumulátorů do roku 2026 a 70 % do roku 2030 neodrážejí kapacitu využití současných a nově vznikajících recyklačních procesů. Vzhledem k těmto zjištěním by měly být cíle využití recyklovaného lithia stanoveny alespoň na 70 % v roce 2026 a 90 % v roce 2030.
 
Kromě cílů v oblasti recyklace vyžadují i další oblasti navrhovaných předpisů změny a doplňky pro zajištění nejlepších možných výsledků pro komunity postižené těžbou, pracovníky a všechny ostatní strany ovlivněné dodavatelskými řetězci lithio-ionových akumulátorů.
 
Těžařské operace musí dodržovat přísné standardy v oblasti životního prostředí a lidských práv, například ty, které vypracovala Iniciativa pro odpovědnou těžbu.
 
Ve snaze navrhnout konkrétní řešení vydala nevládní organizace Transport & Environment dokument s podrobnostmi o tom, jak mohou regulační orgány EU dále vylepšit navrhovanou legislativu a pomoci zajistit „zelené akumulátory Made in Europe“.
 
Každé úsilí o snížení poptávky po nově těžených kovech bude mít přímý a pozitivní dopad na lidi a ekosystémy po celém světě. Naše úsilí o řešení klimatické krize nám musí také pomoci překonat neudržitelné a destruktivní těžební postupy.
 
Tvůrci evropské politiky nesmí promarnit tuto příležitost k zavedení skutečně hodnotového řetězce uzavřeného životního cyklu akumulátorů.
 
Ukázkový příběh z informačního servisu Reuters
Loni v září v suchých kopcích severní Nevady záhadně přes noc zmizely skupiny květin Eriogonum tiehmii, známé jako Tiehmova pohanka, které se nikde jinde na Zemi nenacházejí. Ochranáři jako viníka rychle odhalili australskou firmu ioneer, která chce těžit lithium pro elektromobily, které leží pod květinami.
 
Ochránci přírody v soudním řízení tvrdili, že květiny byly cíleně vykopány a zničeny. Vzácná rostlina představovala pro ioneer problém, protože ji američtí úředníci chtěli přidat na Seznam ohrožených druhů, což by ohrozilo projekt těžby. Ioneer pochopitelně popírá, že by květinám ublížil, nicméně v projektu těžby chce pokračovat.
 
„Bez těžby nemůžete mít zelenou energii. To je realita,“ řekl generální ředitel společnosti Advanced Magnet Lab z Floridy Mark Senti v diskusi zda by těžba kovů potřebných pro elektromobilitu měla probíhat podle stávajících environmentálních standardů místo aby čelila zpřísněnému procesu.