renault a google cloud partnery pro průmysl 4.0 | Autoservis | autoweek.cz

Renault a Google Cloud partnery pro průmysl 4.0

Renault a Google Cloud partnery pro průmysl 4.0

19.08.2020 | | Autoservis

Skupina Renault a společnost Google Cloud založily nové partnerství za účelem sdílení průmyslových a technologických zkušeností s cílem urychlit digitalizaci výrobních závodů a logistického řetězce automobilky skupiny Renault a rozvoj průmyslu 4.0.
Znalosti skupiny Renault ve výrobě automobilů spojené s odborností Google Cloud ve strojovém učení a umělé inteligenci podpoří vytváření nových průmyslových řešení. Obě společnosti plánují spuštění vzdělávacího programu za účelem rozvoje schopností pracovníků skupiny Renault v digitalizaci.
 
Digitalizace výrobních závodů a vznik nových průmyslových řešení
Skupina Renault vyvíjí od roku 2016 svou vlastní digitální platformu aby propojila průmyslová data z 22 výrobních areálů skupiny ve světě představujících 76 % výroby vozidel a více než 2500 strojů. Účelem nového partnerství s Google Cloud je kromě jiného optimalizace této platformy správy průmyslových dat, která jsou vlastnictvím skupiny Renault.
 
Řešení Google Cloud a jeho zkušenosti s inteligentní analytikou (Smart analytics), strojovým učením (ML) a umělou inteligencí (AI) umožní skupině Renault zejména zvýšit účinnost jejího zásobovacího řetězce a výroby, kvalitu výrobků, a snížit environmentální dopady pomocí úspor energie. Tato spolupráce navíc podpoří vznik a rozvoj nových řešení, z nichž by mohl celý automobilový sektor dlouhodobě těžit.
 
Rozvoj digitálních schopností
Hlavním prvkem tohoto nového partnerství je vzdělávání pracovníků. Skupina Renault a Google Cloud proto plánují realizaci vývojového programu za účelem zdokonalení schopností inženýrských týmů v oblasti procesů, výroby a informatiky skupiny Renault díky seancím coworkingu, vzdělávání a zdokonalování s týmem Google. Cílem programu je zdokonalit hospodaření s daty uvnitř skupiny Renault, které dnes představuje hlavní prvek každodenního profesního života, jak na úrovni operativních, tak rozhodovacích procesů.
 
„Tato spolupráce dokonale ilustruje digitální strategii skupiny Renault, zde aplikovanou v oblasti průmyslu. Tato dohoda a zapojení našich týmů odpovědných za informatiku, výrobu a řízení logistického řetězce, nám umožní rozvíjet náš projekt Průmysl 4.0, vyvinutý za účelem přestavby a propojení našich výrobních areálů a logistických procesů na celém světě, aby se zlepšily naše výkonnostní a kvalitativní normy. Toto partnerství je rovněž trumfem pro spolupracovníky skupiny, kteří budou využívat vrcholového vzdělávání ve správě digitálních dat,“ zdůraznil ředitel výroby a logistiky, člen výkonného výboru skupiny Renault José Vicente de los Mozos.
 
„Inovace je součástí DNA automobilového průmyslu a digitální technologie mají veškerý potenciál k významnému ovlivnění výroby. Jsme hrdí, že můžeme pracovat v partnerství se skupinou Renault, abychom vyvolali revoluční převrat v budoucnosti výroby automobilů a otevřít cestu nové éře výkonnosti logistiky,“ dodal president a generální ředitel Google Cloud Thomas Kurian.