řidiči se zhoršeným zrakem mohou být hrozbou | Autoservis | autoweek.cz

Řidiči se zhoršeným zrakem mohou být hrozbou

Řidiči se zhoršeným zrakem mohou být hrozbou

17.04.2012 | Rybecký Vladimír | Autoservis

Direct pojišťovna upozorňuje, že řidiči se zhoršeným zrakem mohou být skutečnou hrozbou ostatním účastníkům silničního provozu.

Řidiče se špatným zrakem, kteří řídí bez brýlí, považuje naprostá většina (96 %) šoférů za nebezpečné. Přesto se v průzkumu Direct Pojišťovny více než pětina Čechů s předepsanými brýlemi přiznala, že občas jezdí bez nich!

Negativní vliv zhoršeného vidění na řízení je skrytou hrozbou, na kterou se rozhodla upozornit Direct Pojišťovna v rámci své podpory zodpovědného chování. Navazuje tak na projekt Are You Fit To Drive, který iniciovala její mateřská společnost RSA. Na základě průzkumu a doporučení odborníka pak Direct Pojišťovna navrhuje konkrétní opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

"Vliv špatného zraku na řízení je opomíjeným tématem, k němuž chceme otevřít širší veřejnou diskusi. Je to další krok v podpoře zodpovědného chování, která patří k dlouhodobým prioritám Direct Pojišťovny, stejně jako naší mateřské společnosti RSA, od které čerpáme řadu podnětů," říká Ján Čarný, generální ředitel Direct Pojišťovny.

Společnost RSA v Británii zkoumala vliv řízení bez brýlí nebo čoček na trenažérech. Testy prokázaly u řidičů se zhoršeným viděním častější vybočování z jízdního pruhu, sníženou schopnost čtení ukazatelů, neudržování stálé rychlosti a větší zátěž při dlouhých cestách, zvyšující riziko nehody. Taková nebezpečí si uvědomují i čeští řidiči.

"Současné metody vyšetřování zraku řidičů pouze u obvodních lékařů jsou zcela nedostatečné," doplňuje problematiku pohledem odborníka MUDr. Pavel Diblík, primář Oční kliniky VFN a 1. LF UK v Praze. "K vydání běžného řidičského průkazu probíhá povinná lékařská prohlídka prakticky jen při první žádosti a pak až v 60 letech. Když uvážíme, že se zrak s postupujícím věkem prokazatelně zhoršuje, představují řidiči s neodhaleným horším viděním značné riziko pro ostatní účastníky provozu," dodává Pavel Diblík.

Pětina řidičů by pro zvýšení bezpečnosti na silnicích navíc uvítala tvrdší postih policie za porušení podmínky pro řidiče nosit při řízení předepsané brýle nebo čočky. Čtyři z deseti Čechů by takový přestupek trestaly odečtením bodů a každý šestý by se přikláněl dokonce k odebrání řidičského průkazu. Paradoxní na tom ale je, mnozí z těch, kteří volají po přísném trestání řidičů jezdících bez předepsaných brýlí, vůbec netuší, že by sami měli brýle nosit a i oni sami představují pro ostatní velké riziko.

Jak z toho ven?

Zlepšení současné situace vidí více než dvě třetiny (69 %) respondentů průzkumu Direct Pojišťovny v zavedení pravidelných kontrol zraku. Ty by podle zhruba stejného množství řidičů měly probíhat nejdéle jednou za tři roky. Tři čtvrtiny Čechů by určitě zavedly povinné kontroly zraku při obnově řidičského oprávnění, tedy jednou za deset let. Pomohl by také viditelný záznam o podmínce řízení s brýlemi v řidičském průkazu, jak uvedla téměř polovina dotazovaných. Ten v nových průkazech totiž nenajdete.

Návrhy na zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Direct Pojišťovna navrhuje na základě výsledků průzkumu mezi českými řidiči a rovněž podle doporučení očního primáře konkrétní kroky, které by přinesly zlepšení situace:

1. Zavést pravidelné kontroly zraku u řidičů - každých 10 let

2. Změnit metodu vyšetřování zraku - testování by měli provádět oční lékaři, ne obvodní lékaři pouze s využitím světelných tabulí

3. Povinně zaznamenávat nutnost nošení brýlí nebo čoček v řidičských průkazech

4. Důsledné kontroly policie

 

  • Řidiči se zhoršeným zrakem mohou být hrozbou
  • Řidiči se zhoršeným zrakem mohou být hrozbou
  • Řidiči se zhoršeným zrakem mohou být hrozbou