škoda auto nejatraktivnějším zaměstnavatelem | Autoservis | autoweek.cz

Škoda Auto nejatraktivnějším zaměstnavatelem

Škoda Auto nejatraktivnějším zaměstnavatelem

09.05.2017 | Rybecký Vladimír | Autoservis

Studenti technických oborů opět hodnotí společnost Škoda Auto jako nejatraktivnějšího zaměstnavatele v České republice. U studentů ekonomických oborů se Škoda Auto umístila na druhém místě. Společnost Universum se dotazovala 14 280 studentů 67 českých vysokých škol.
Škoda Auto je jedním z nejatraktivnějších zaměstnavatelů v České republice. Potvrzuje to i průzkum výzkumné a poradenské firmy Universum, která provedla šetření mezi 14 280 studenty 67 českých vysokých škol. V hodnocení zaměstnavatelů obsadila Škoda Auto u studentů technických oborů první místo. Mezi budoucími ekonomy si automobilka polepšila postupem z třetího na druhé místo. Škoda Auto svým zaměstnancům nabízí široké možnosti v oblasti vzdělávání a dalšího zvyšování kvalifikace.
 
​„Skutečnost, že studenti v České republice považují společnost Škoda Auto za jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů, nás motivuje. Získávání talentovaných absolventů je podstatným faktorem trvalého úspěchu podniku. Škoda nabízí absolventům i ostatním uchazečům o zaměstnání zajímavé perspektivy,“ říká člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast personalistiky Bohdan Wojnar.
 
Za účelem výzkumu atraktivity zaměstnavatelů se globální poradenská společnost Universum dotazovala 14 280 studentů různých oborů na 67 českých vysokých školách. Mezi budoucími techniky je Škoda Auto – stejně jako v roce 2016 – opět jedničkou. V porovnání s minulým rokem vzrostl podíl studentů těchto oborů, kteří by po ukončení studia rádi pracovali pro společnost Škoda Auto, z 23 na 26 %. U studentů ekonomických oborů se společnost Škoda Auto posunula ze třetího na druhé místo. Automobilka také postoupila z desátého na osmé místo žebříčku u studentů přírodních věd a v první desítce se umístila i u studentů informačních technologií.
 
V rámci ankety společnost Universum u studentů také zjišťovala, jaké požadavky kladou na svého zaměstnavatele a jaké mají kariérní cíle. Vedle stabilního zaměstnání patřila mezi nejdůležitější kritéria také smysluplná náplň práce nebo tvorba přidané hodnoty. Současně studenti kladou velký důraz na vyvážený poměr pracovního a osobního života. Při kontaktu s potenciálními zaměstnavateli studenti preferují otevřenou, konzistentní a personalizovanou komunikaci. Vysokoškoláci také kladou váhu na osobní doporučení.
 
„Ve společnosti Škoda Auto dostává každý zaměstnanec šanci dosáhnout svých osobních i kariérních cílů. Pro absolventy vysokých škol nabízíme například Trainee-program, pro studenty pak pracovní stáže nebo spolupráci při vypracování jejich závěrečných prací,“ říká vedoucí oddělení Náboru a HR Marketingu Petra Meliška.
 
Škoda Auto se pravidelně účastní profesních veletrhů a úzce spolupracuje se středními i vysokými školami. Nejlepší odborníci z automobilky také pravidelně přednáší a vedou semináře v různých vzdělávacích institucích.