škoda auto podpoří projekty v regionech se svými výrobními závody | Autoservis | autoweek.cz

Škoda Auto podpoří projekty v regionech se svými výrobními závody

Škoda Auto podpoří projekty v regionech se svými výrobními závody

23.05.2013 | | Autoservis

Společnost Škoda Auto, stejně jako odbory Kovo, dlouhodobě přispívá na rozvoj všech tří regionů, kde má výrobní závody, tedy Mladá Boleslav, Kvasiny a Vrchlabí. V letošním roce Škoda Auto nabízí tři nové programy dotací. 

Pro regiony s výrobními závody Škoda je k dispozici celkem 1,8 milionu Kč. Finanční podpora je určena na menší projekty, jako jsou popularizace technického vzdělávání a zkvalitnění výuky na základních školách, rozšíření dopravní výchovy dětí či zvýšení dopravní bezpečnosti a mobility v obcích. Příjem žádostí o tyto granty bude ukončen 30. června 2013.

 „Vybraná témata naplňují priority, které si Škoda Auto v oblasti společenské odpovědnosti stanovila,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva za oblast personalistiky. „Dopravní bezpečnost, přístup ke vzdělávání, pomoc dětem a mobilita bez bariér jsou oblasti, na které se chceme v příštích letech především zaměřit,“ upřesňuje Wojnar.

Grantový program Popularizace technického vzdělávání se zaměřuje na podporu výuky fyziky nebo chemie na základních školách, lze z něj financovat pomůcek nebo počítačů, ale také například účast na soutěžích a projektech. Další oblastí podpory je dopravní výchova, resp. budování dopravních hřišť, na kterých si mohou žáci osvojit pravidla chování v provozu. Třetí vyhlášený program má za cíl zvýšení dopravní bezpečnosti a mobility v obcích.

Grantové programy jsou zaměřeny zejména na regiony v okolí Mladé Boleslavi, Kvasin a Vrchlabí, kde jsou české závody společnosti Škoda Auto a kde bydlí zaměstnanci a jejich rodiny.

Každý ze tří nových programů disponuje s rozpočtem ve výši 600 000 Kč. Žadatelé jako jsou obce, školy a neziskové organizace mohou na svůj projekt získat až 120 000 Kč. Finanční prostředky jsou k dispozici pro investice a také pro některé provozní výdaje.

V loňském roce Škoda Auto podpořila již řadu základních škol a přispěla ke zkvalitnění výuky a vybavení učeben. Dlouhodobě se věnuje i otázce dopravy. Již několik let podporuje například program Cesty městy, který přispívá k rozvoji šetrných způsobů dopravy, zvyšuje bezpečnost všech účastníků provozu a zmírňuje negativní vlivy dopravy na životní prostředí. Klíčovými projekty jsou také preventivní programy, jako je vzdělávání v oblasti dopravní bezpečnosti dětí na dopravních hřištích nebo například internetová aplikace Škoda Hrou.