stále rizikové přejezdy | Autoservis | autoweek.cz

Stále rizikové přejezdy

Stále rizikové přejezdy

07.01.2014 | | Autoservis

Vlaky na přejezdech dál masakrují vozidla. Viníky jsou ale podle Allianz pojišťovny až na výjimky sami motoristé.

Přestože z aktuálních údajů Drážní inspekce vyplývá, že loňský rok byl z pohledu počtu zemřelých na přejezdech nejoptimističtější za posledních 11 let, pojišťovny stále zaznamenávají vysoký počet škod. Nejde sice o smrtelné případy, ale o nehody, jejichž důsledkem jsou vážná zranění pasažérů a zejména enormní finanční újmy.

Závažnost nehod a hlavně nárůst nákladů na pojistná plnění potvrzují i statistiky Allianz pojišťovny. Dopravní nehody na železničních přejezdech po srážce s vlakem, kterých v loňském roce řešila 58, vykazují několikanásobně vyšší finanční nákladnost, než je celkový průměr na běžnou dopravní nehodu.

Vloni zaznamenala Allianz nejvíce nehod na železničních přejezdech ve Středočeském
a Královéhradeckém kraji, nejméně naopak v Praze.  Nejkritičtějšími měsíci byly únor, květen a říjen a kupodivu téměř obdobně tomu bylo i v roce 2012.

Pokud si tedy pokládáme otázku, zda jsou železniční přejezdy bezpečné, můžeme odpovědět, že jsou. Ale pouze za předpokladu, že řidiči budou respektovat všechna pravidla.

Aktuálně Allianz řeší jednu z drahých škod, která se stala právě na přejezdu. Sice si nevyžádala žádné oběti, ale počet zraněných překročil desítku. Nehoda přitom byla úplně zbytečná. Souprava tahače s návěsem přejížděla železniční přejezd v době, kdy tam vůbec neměla co dělat. Řidič totiž nerespektoval zvukovou ani světelnou signalizaci.

„Stotunový motorový vlak narazil do plně naložené soupravy zhruba o poloviční hmotnosti, odhodil ji a sám vykolejil. Souboj dvou těžkých obrů se neobešel bez zranění, ve vlaku bylo 25 cestujících, 12 z nich, včetně strojvedoucího, odvezla záchranná služba se středně těžkými zraněními do nemocnic. Kromě újmy na vlaku byly poškozeny také koleje, část přejezdu, výhybky a další drážní zařízení. Celkem je škoda vyčíslena na více než 9,5 milionu korun, škody na zdraví budou činit nejméně 3 miliony,“ uvedl technický manažer likvidace Daniel Balihar.

Jednoznačně šlo o chybu řidiče nákladního vozu a podobně je tomu i ve většině všech případů – viníky jsou řidiči, kteří vjedou na přejezd v době, kdy to zákon zakazuje, a nerespektují jakékoliv zabezpečovací zařízení přejezdu. Česká republika má přes 8 tisíc železničních přejezdů, a pokud všichni účastníci provozu na kolejích i na silnici dodržují pravidla, je střet s vlakem teoreticky vyloučen. Praxe je ale jiná. Často jsou to i dramata.

O tom by mohl vyprávět řidič, který vjel loni v únoru na zasněžený železniční přejezd, kde uvízl, takže nemohl ani dopředu, ani dozadu, když vtom se začaly sklápět závory. V zoufalství šofér vyběhl proti jedoucímu vlaku, mával na něj a dával strojvedoucímu pokyn k brzdění. Ač strojvedoucí zatáhl za rychlobrzdu, střetu už nebylo možné zabránit. Naštěstí šlo pouze o plechy.

Stresující okamžiky zažila na přejezdu další klientka Allianz, která do hlášení uvedla, že před přejezdem začala brzdit, ale nedobrzdila, doslova vletěla na nechráněný přejezd a mezi kolejemi spadla do škarpy. Když viděla blížící se vlak, rychle vytáhla své batole z vozu
a utekla s ním na silnici. Projíždějící vlak, který ani nestačil zabrzdit, zavadil o jejich vozidlo.  Odhodil je o několik metrů, ale i v tomhle případě nezůstal na místě žádný zraněný.

Z našich statistik je zřejmé, že řidiči zbytečně riskují, jak jinak si vysvětlit, že více než polovina nehod a téměř tři čtvrtiny usmrcených osob mají na svědomí přejezdy, na nichž je světelná signalizace!

Možná jedinou účinnou obranou proti neukázněnému chování řidičů by byl návrat k tradičním závorám.

„Ale ani to není jistota, protože v našich spisech máme nehody, kterým nedokázaly zabránit ani závory, naopak právě ty byly poškozeným zařízením, které se z povinného ručení viníka také hradí,“ doplňuje Daniel Balihar. Vtipně popsal svoji nehodu řidič, který na klientskou linku nahlásil: „Přejížděl jsem přejezd, a protože jsem byl oslněn sluncem, přehlédl jsem červená výstražná světla. Najednou se ozvala strašná rána - závora narazila do mého vozidla.“

Naštěstí ne vždy jsou srážky na železničním přejezdu fatální, nebo dramatické. „Setkáváme s i s drobnými škodami našich klientů. Obvykle jsou způsobeny najetím na podemleté koleje, nebo naopak vyvýšené obrubníky, které způsobí poškození podběhů, pneumatik, nebo prahů. Další kategorií jsou nehody, kdy řidič před železničním přejezdem, kde svítila červená, nedobrzdil a narazil do vozidla, které stálo v koloně před ním a výjimkou nejsou ani řetězové kolize – v tom případě jsou nejčastěji poškozeny nárazníky, či světlomety,“ uzavírá Daniel Balihar.