studenti postaví traktory zetor | Autoservis | autoweek.cz

Studenti postaví traktory Zetor

Studenti postaví traktory Zetor

10.10.2017 | Rybecký Vladimír | Autoservis

Vybrané čtyři střední školy z Kraje Vysočina se zapojily do projektu Postav si svůj traktor, jehož cílem je atraktivní formou seznámit studenty zemědělských škol s technikou a popularizovat mezi širokou veřejností zemědělské vzdělávací programy.
Projekt, připravený Krajem Vysočina a společností Moreau Agri Vysočina, podporuje společnost Zetor Tractors. Čtyři krajské střední školy převzaly stavebnice traktorů Zetor Proxima ve verzi cabrio (bez střechy), aby je v následujících měsících smontovaly. Řada Proxima patří mezi nejoblíbenější stroje značky Zetor. Nachází uplatnění v zemědělství, lesnictví i v komunálních službách.
 
Kraj Vysočina projekt Postav si svůj traktor připravila jako další z akcí, které mají přitáhnout žáky k technickému i odbornému vzdělávání. Projektu se kromě VOŠ a SOŠ zemědělsko-technické v Bystřici nad Pernštejnem a SOŠ Nové Město na Moravě zapojily také Česká zemědělská akademie v Humpolci a Střední průmyslová škola Třebíč.


Slavností předání stavebnic traktorů Zetor Proxima, které budou studenti montovat, odborným školám proběhlo na akci Vysočina Zetor Show, kterou organizovala společnost Moreau Agri Vysočina ve Vysočina Aréně v Novém Městě na Moravě.
 
Součástí doprovodného programu byla spanilá jízda příznivců traktorů Zetor. Rekordních 134 strojů se vydalo na 6 km dlouhou jízdu zakončenou ve Vysočina Aréně. Vedle prezentace zemědělské techniky mohli návštěvníci akce sledovat také jízdy zručnosti apod. Akce se zúčastnily tisíce příznivců a fanoušků zemědělské techniky a značky Zetor, ale i žáci odborných středních škol.
 
 „V zemědělství dlouhodobě pociťujeme nedostatek kvalifikovaných osob, což souvisí i s klesajícím zájmem mládeže o zemědělské obory. Poptávka po absolventech středních škol a učilišť vysoce převyšuje nabídku. Uplatnění mladých absolventů je přitom široké v zemědělských podnicích, servisních střediscích či výrobních a vývojových firmách.  Našim záměrem pro podporu projektu Postav si svůj traktor je popularizovat obor u mládeže a umožnit jim, aby se netradiční a zábavnou formou seznámili s moderní technikou využívanou na polích, farmách, v lesích a dopravě,“ říká ředitelka Úseku lidských zdrojů a všeobecné správy Jana Ragasová.
 
„Traktory budou studentům sloužit jako učební pomůcka. Při montáži a demontáži se seznámí s fungováním strojů a mechanismy využívaných v technice. Stavebnice stroje se skládá z téměř sta komponent a obsahuje i konstrukční plány. Mistrům zúčastněných škol bude poskytnuta metodická podpora, po které se školní týmy pustí do práce. Technické sestavení stroje musí být naprosto přesné a bude potřeba dodržet definovaný postup. Designovým prvkům a celkovému vzhledu traktorů se meze nekladou,“ upřesňuje průběh projektu Milan Hájek ze společnosti Moreau Agri Vysočina.
 
„Projekt Postav si svůj traktor má pomoci oživit klesající zájem studentů o zemědělské obory na středních školách a nabídnout jim další aktivitu, která studenty baví, zvyšuje prestiž oboru a upoutává pozornost odborné i laické veřejnosti,“ sdělila radní pro oblast školství Kraje Vysočina Jana Fialová.
  • Studenti postaví traktory Zetor
  • Studenti postaví traktory Zetor