třetina řidičů se po nehodě setkala s agresivní reakcí | Autoservis | autoweek.cz

Třetina řidičů se po nehodě setkala s agresivní reakcí

Třetina řidičů se po nehodě setkala s agresivní reakcí

17.11.2011 | Rybecká Ivana | Autoservis

Průzkum Direct Pojišťovny se zaměřil na závažný problém na našich silnicích: agresivitu v souvislosti s dopravní nehodou. Tři z deseti řidičů se s ní již setkali.

Agresivita se obvykle projevila slovním útokem (v 90 % případů), nechybělo ale ani násilí proti vozu (v 16 % případů) či přímo fyzické násilí (10 %). Vysoký je také počet řidičů, kteří se po nehodě setkávají se zastrašováním, nebo s tím, že viník sám nehodu nenahlásil své pojišťovně.

V průzkumu řidiči odpovídali na tyto otázky: Jak vnímají agresivní řidiče? Jak se agresivita konkrétně projevuje a jaké její formy jsou zastoupeny? Jak reagují na agresivní chování? Zda řešili agresivní reakci přivoláním policie? Jak vnímají sami sebe, jak by se chovali? Co se děje po nehodě, zda se je viník snaží ovlivnit? Výzkum pro Direct Pojišťovnu realizovala IBRS na vzorku 500 řidičů z celé ČR.

"Z průzkumu Direct Pojišťovny vyplývá, že počet řidičů, kteří se obávají agresivního útoku ze strany druhého řidiče po dopravní nehodě, dosahuje až 36 %. U žen toto číslo dosahuje dokonce 56 %. Jejich obavy pak potvrzuje fakt, že s agresivním chováním se v podobné situaci již reálně setkali tři z deseti řidičů," upozorňuje Petr Ouška, manažer řízení vztahu s partnery Direct Pojišťovny, a pokračuje: "Direct Pojišťovna dlouhodobě podporuje zodpovědné chování na silnicích a i v rámci své cenové politiky, která zvýhodňuje dobré řidiče, dává vždy jasný signál, že zodpovědné chování se vyplácí."

Většina z těch, kteří agresivní reakci ze strany druhého řidiče zažili, se snažila konflikt řešit asertivně (53 %), 16 % řidičů se pak raději stáhlo a snažilo se nepříjemnou situaci co nejrychleji ukončit. To, že druhému oplatili stejně, přiznává 22 % dotázaných. Překvapivé může být, že pouze 10 % řidičů v danou chvíli volalo Policii České republiky. Hlavním důvodem je to, že celá situace byla respondentům nepříjemná a chtěli na ni co nejrychleji zapomenout.

Dojde-li k nehodě, k vlastní agresivitě se přiznává jen minimum řidičů. Na otázku, zda měli chuť s viníkem nehody zúčtovat osobně, odpověděla jen 4 % dotázaných (v podstatě pouze muži), že tak opravdu učinili. Z nich 15 % to sice mělo v plánu, ovšem nakonec své emoce udrželi na uzdě.

Nepříjemnou skutečností je fakt, že po nehodě není výjimkou nejen okamžité agresivní chování, ale také zastrašování ze strany viníka. Až 8 % řidičů zažilo po nehodě telefonický nátlak ze strany viníka nehody. Častým problémem je také to, že viníci nenahlašují nehodu své pojišťovně. S tím se již setkalo 14 % dotázaných.

Výsledky průzkumu byly konzultovány s psychologem. Ten řidičům v takových situacích radí

1) zachovat chladnou hlavu, udržet si odstup a nenechat se strhnout situací

2) omluvit se, pokud jsem viník, a projevit účast, což agresora většinou zklidní

3) pokud se agresivita stupňuje, řidič se má vrátit do svého vozu, zamknout se a zavolat policii.

 

Agresivita v souvislosti s dopravní nehodou je další z řady nešvarů na našich silnicích, kterými se Direct Pojišťovna v rámci dlouhodobé podpory zodpovědného a slušného chování řidičů zabývá. Tento přístup se promítá i do její obchodní strategie, kdy jsou dobří řidiči automaticky odměňováni lepší cenou autopojištění. Direct Pojišťovna jeho výši vypočítává pro každého řidiče individuálně a to na základě nejširší řady kritérií na českém trhu (11 parametrů oproti na trhu obvyklým čtyřem).

Na letošní podzim připravila Direct Pojišťovna také speciální akci, kdy při sjednání povinného ručení do konce listopadu 2011 získají noví klienti dva měsíce pojištění zdarma. K povinnému ručení získávají zdarma také služby Ochrana bonusu a AutoHELP, díky kterému se účastníci dopravní nehody, kterou nezavinili, nemusí obracet na pojišťovnu viníka nehody a vše řeší jen s Direct Pojišťovnou. Službu AutoHELP si již za 13 měsíců aktivovalo 9 z 10 klientů Direct Pojišťovny, což odráží potřebu klienta cítit se bezpečně a mít se ve vypjaté situaci kam obrátit. Pojišťovna vyřídí veškerou administrativu. Ženy si AutoHELP objednávají standardně.