bosch diesel pozval vysokoškolské studenty na high-tech day | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Bosch Diesel pozval vysokoškolské studenty na High-Tech Day

Bosch Diesel pozval vysokoškolské studenty na High-Tech Day

03.05.2014 | Rybecký Vladimír | Tiskové zprávy

Společnost Bosch Diesel s.r.o., Jihlava představila již posedmé studentům vysokých škol technického zaměření firmu a výrobu.

Na akci High-Tech Day přijelo 26. dubna 2014 přibližně 100 studentů českých technických vysokých škol. Kromě prohlídky výrobních prostor jednoho z nejmodernějších závodů skupiny Bosch studenti měli možnost poznat práci odborných oddělení firmy.


Přínosem pro studenty byl také přímý kontakt s jednotlivými odborníky a vedoucími pracovníky firmy. Návštěvní program byl doplněn odbornými prezentacemi o klíčových technologiích dieselové techniky, informacemi o skupině Bosch a její výrobní divizi Dieselových systémů.

Záměrem akce bylo představit mladým studentům techniku, speciálně dieselové technologie, závod v Jihlavě, jakož i excelentní podnikovou kulturu firmy Bosch.

 

 „Protože Bosch Diesel je ve strojírenském oboru významnou firmou, tak jsem se chtěla na místě přesvědčit, co se zde vyrábí a jak má vypadat moderní strojírenský závod,“ vysvětlila důvod své návštěvy u firmy Bosch Diesel s.r.o. Zuzana Brejníková, studentka závěrečného ročníku Strojní fakulty ČVUT Praha. Jak sama přiznává, zájem o techniku se u ní probudil již v dětství. Později ji začala zajímat i dopravní technika a automobily.

„Myslím, že pracovat pro zdejší závod firmy Bosch by pro mne bylo velmi prestižním zaměstnáním, protože Bosch má v automobilovém průmyslu velmi dobré jméno. Protože bych se později chtěl profilovat jako specialista na vývoj motorů, chtěl jsem zde získat aktuální informace o firmě Bosch a jeho inovativních dieselových technologiích,“ popsal své dojmy z akce Lukáš Novák, student Strojní fakulty ČVUT Praha.

„Personální oddělení závodu firmy Bosch v Jihlavě nabízí volná místa v programu pro studenty technických a ekonomických oborů. Odborní zaměstnanci z personálního oddělení zodpovídali dotazy studentů týkající se rozsáhlého stipendijního programu firmy Bosch pro vysokoškolské studenty. Informační akce pro vysokoškoláky typu High-Tech Day jsou pro firmu Bosch v Jihlavě základní součástí firemní strategie, neboť jen pomocí vysoce kvalifikovaných odborníků a vedoucích pracovníků mohou být vytvářena inovativní pracovní místa a další podmínky pro růst zdejšího závodu.

 

Jako největší zaměstnavatel a investor v Kraji Vysočina zároveň vnímáme naši společenskou povinnost umožnit mladým lidem s dobrým vzděláním start do jejich profesního života. Jako závod podporujeme technické vzdělávání například i tím, že jsme již v roce 2002 vybudovali vlastní učňovské středisko. Podporou duálního vzdělávání a podporou technicky zaměřených vysokoškolských studentů tak rozhodným způsobem přispíváme k zajištění budoucnosti závodu v Jihlavě a českého průmyslu,“ shrnul Oldřich Židlík, vedoucí personálního oddělení firmy Bosch Diesel s.r.o.

 

Pro firmu Bosch je spolupráce s vysokými školami důležitým bodem do budoucna. Vedle pořádání High-Tech Day spolupracuje závod s vysokými školami, například v oblasti odborných praxí a závěrečných vysokoškolských prací. Jako motivační prostředek mající vzbudit zájem o techniku a technické obory u školních dětí vyhlásila firma Bosch Diesel s.r.o. společně s Krajským úřadem Kraje Vysočina soutěž pro žáky a žákyně regionálních základních škol pod názvem Stavíme z Merkuru. V rámci podpory technického vzdělávání darovala firma Bosch Diesel s.r.o. základním školám v Kraji Vysočina již více než 130 technických stavebnic Merkur, pořádáním tzv. Girls’ Day podporuje firma zájem o techniku u dívek.