úspěšný kariérní den pro dívky ve škoda auto | Autoservis | autoweek.cz

Úspěšný kariérní Den pro dívky ve Škoda Auto

Úspěšný kariérní Den pro dívky ve Škoda Auto

02.12.2014 | Rybecký Vladimír | Autoservis

O studium technických oborů na firemním učilišti se zajímalo 236 žákyň z 28 základních škol. Navštívily kariérní Den pro dívky a zajímaly se o studium technických oborů na Škoda Auto Středním odborném učilišti strojírenském.

Škola nabízí tříleté a čtyřleté odborné vzdělání zejména v technických a elektrotechnických oborech, všichni úspěšní absolventi dostanou nabídku zaměstnání ve společnosti Škoda Auto. Střední odborné učiliště v současné době vzdělává téměř 900 žáků, z toho 110 žákyň. Letos do prvních ročníků nastoupilo 275 nových žáků, z toho 38 dívek.

 

O studium technických oborů na Škoda Auto Středním odborném učilišti strojírenském se zajímalo 236 žákyň posledních ročníků z 28 základních škol. Firemní odborné učiliště nabízí mladým lidem tříleté a čtyřleté studium zaměřené na techniku, elektrotechniku nebo také průmyslovou logistiku.

 

 „Velice nás těší rostoucí zájem dívek o studiu technických oborů na našem firemním učilišti. Chceme, aby se pro technické obory rozhodovalo více dívek. Podíl dívek mezi studenty a absolventy našeho středního odborného učiliště v posledních letech vzrostl, v současné době činí téměř 13 %. Velký zájem o kariérní Den pro dívky je opět důkazem vysoké atraktivity naší nabídky studijních oborů,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast HR management.

 

Škoda Auto ve svém hlavním závodě v Mladé Boleslavi provozuje odborné učiliště už od roku 1927. Od té doby se zde vyučilo zhruba 21 700 žáků. V současné době se tu na své povolání připravuje téměř 900 budoucích odborníků, z toho 110 mladých slečen. Žáci na učilišti získávají ve tříletém nebo čtyřletém studiu odborné vzdělání v technických oborech, které jsou primárně zaměřené na strojírenství a elektrotechniku a jejich nabídka se stále rozšiřuje.

 

Dívky jsou zastoupeny ve všech 13 učebních a maturitních oborech, které škola nabízí. Největší zájem mají o obor Průmyslový logistik a Autolakýrník. Potenciální budoucí žákyně se zajímaly i o nový obor Mechanik elektrotechnik (Mechatronik), který mohou začít studovat od příštího roku. Žáci tohoto oboru, kteří v budoucnu najdou uplatnění v oblastech údržby elektronických systémů a zařízení, při opravách robotů a částí linek, se budou vzdělávat v nově vybudovaných učebnách vybavených nejmodernější technikou.

 

S dívkami se během kariérního dne setkaly i současné žákyně a předaly jim tak informace o studiu ze svého pohledu. Jednou z nich byla i Kateřina Rejzková.

 

„Studuji obor Průmyslový logistik a jsem už ve 4. ročníku. Pro studium na škodováckém učilišti jsem se rozhodla na základě doporučení mých starších kamarádů, kteří sem nastoupili a chválili jak odbornou praxi, tak například výuku jazyků. Důležitým faktorem při rozhodování byla taky záruka pracovního uplatnění. Je hezké sledovat, že holky se už technických oborů nebojí a ve škole jich potkávám čím dál víc,“ říká slečna Rejzková.

 

Kvalifikované odborné vzdělávání na firemním odborném učilišti nabízí žákům vynikající profesní základ a automobilce zajišťuje kvalifikované pracovníky zejména v technických oborech. Důraz je kladen především na propojení teorie a praxe, nové trendy, využívání nejnovějších technologií a metod výuky. Škoda Auto do modernizace výukových prostor jen v letošním roce směřovala téměř 55 milionů Kč. Rozvoj učiliště je možný také díky velké podpoře ze strany sociálního partnera Odborů KOVO MB.

 

Mimo akce určené dívkám ze základních škol, pořádá firemní učiliště pravidelně také Dny otevřených dveří, protože nejlepší cestou, jak si udělat vlastní představu o výuce, je osobní návštěva. Zájemci se mohou přijít podívat do prostor teoretické výuky a odborného výcviku a získat všechny potřebné informace o jednotlivých oborech 24. ledna 2015.