v mostě si řidiči mohou snížit trestné body | Autoservis | autoweek.cz

V Mostě si řidiči mohou snížit trestné body

V Mostě si řidiči mohou snížit trestné body

08.01.2018 | | Doprava

Řidiči, jimž se podařilo nasbírat větší počet trestných bodů za přestupky, si mohou vylepšit nepříznivou bilanci hned zkraje roku při školení bezpečné jízdy na mosteckém autodromu.

Autodrom Most nabízí dva lednové termíny - pátek 19. a sobotu 27. ledna. Další budou následovat v následujících měsících. Odečíst si tři body z registru po absolvování školení bezpečné jízdy je ze zákona možné jen jednou v kalendářním roce.
 
„Pokud se řidič - hříšník školení zúčastnil na konci loňského roku, a přesto mu ještě nějaké body zůstaly, může už nyní jejich počet opět výrazně snížit, případně začít rok 2018 s čistým štítem,“ vysvětluje obchodní a marketingová ředitelka společnosti Autodrom Most Jana Svobodová.
 
Školení je určeno pro řidiče, kteří mají  ke dni podání žádosti v registru řidičů body za jednání zařazené do bodového hodnocení za porušení povinností podle zvláštního právního předpisu. Nesmějí mít v součtu zaznamenáno více než 10 bodů, zároveň žádný z přestupků nesmí být ohodnocen 6 a více body. Potvrzení o absolvování školení bezpečné jízdy má platnost 30 dní ode dne vydání, řidič tak musí podat žádost o odečet bodů v této lhůtě. Při splnění podmínek budou řidiči z registru odečteny 3 body.
 
Obsahem školení, které sestává z teoretické výuky a praktického výcviku, je teorie řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy, nejčastější příčiny dopravních nehod a jejich předcházení, důsledky protiprávního jednání řidičů motorových vozidel či prevence řešení mimořádných událostí v silničním provozu.
 
Splnit veškeré podmínky, nutné pro absolvování školení, řidiči musejí v týdenní lhůtě před samotným školením, počítají se přitom pracovní dny. Více informací zájemci najdou zde.